Zaman-mekan-form uyumlaşması

Zaman-mekan-form uyumlaşması

ZAMAN: Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki muhtelif UZAY / ZAMAN koordinatlarında yer alan Süper Güç Boyutları dahilinde sürdürülen yaşamlarda, Bilinç / Uzay / Zaman Reaksiyon bazında fonksiyonlara sahip çok önemli bir faktördür. Bilinç Kıymetlerinin muayyen mekanlarda hareketliliğini muayyen reaksiyon kıymetleriyle sağlayan bu yaşamsal değer, SONSUZ-SINIRSIZ RA MUTLAK YOKLUK CEVHERİNİN muayyen aktiflikteki halidir.

RA ZAMAN: HER BOYUTTA SAHİP BULUNDUĞU ORİJİNALİTESİNİ KORUYAN VE RA IŞIĞI’ NIN SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİF BİR HIZLA İLERLEMESİNE ELVERİŞLİ OLUP, SONSUZ-SINIRSIZ UZAYDA MUAYYEN BİR SABİTEYE SAHİP YOĞUNLUK VE FREKANSTA SPİRAL YOLLAR (HELEZONİK ZAMAN BANTLARI) HALİNDE SEYR EDEN SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİF RA ZAMAN VARLIĞIDIR.

BİR PERİYODLUK RA ZAMAN ALFA NOVA (DÜNYA) ZAMANININ 50.000 SENESİNE TEKABÜL EDER.

MEKAN: Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki muhtelif UZAY/ ZAMAN koordinatlarında yer alan Süper Güç Boyutlarında dahilinde sürdürülen yaşamlarda, Bilinç/Uzay/ Mekan Seyir bazında fonksiyonlara sahip çok önemli, bir faktördür.

Bilinç Kıymetlerinin muayyen zaman çeşitleriyle olan reaksiyonlarının sürdürülmesi esnasında bu zaman çeşitlerine uygun mekanlarda, bu mekanlarda edindiği birer formla seyir etmektedir.

Bilinç Kıymetlerinin kendi seyir programlarına uygun olarak seyir yaptıkları bu yaşamsal değerler, Sonsuz-Sınırsız RA Mutlak Yokluk Cevherinin muayyen aktiflikteki halidir.

RA MEKAN: RA IŞIĞININ Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Hızıyla hareket etmesine müsait ve RA ZAMAN’la Süper Kontakt kurabilen mekan çeşididir.

FORM: Bilinç Kıymetlerinin muayyen partüküllü zaman çeşitleriyle reaksiyona girmesine vasıtalık eden ve muayyen reaksiyon şiddetlerine göre dayanıklılığa sahip, cevheri oluşun Ateş-Ses-Işık güç kıymetlerince muayyen alternatifler çerçevesinde ayarlanması esnasına uygun olarak teşkil edilen oluşumlardır.

RA FORM: RA ZAMAN’ a uygun RA MEKAN’ la Süper Kontakt kurabilen ve yalnız Süper Gezgin Veziri Bilinçlerin kullanabileceği bir form çeşididir. Bu form da Cevheri oluşun Ateş-Ses-Işık güç kıymetleri Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktiflikte sabite belirtmektedir.

ZAMANA GÖRE MEKAN, MEKANA GÖRE FORM TEŞKİLİ ÖZERK ANA SİSTEMİN DEĞİŞMEZ-ŞAŞMAZ BİR PRENSİBİDİR. HER ZAMAN ÇEŞİDİNİN PARTİKÜLLERİ, CAZİBE KANUNUNUN İCAPLARINA UYGUN OLARAK MUAYYEN ALTERNATİFLER ÇERÇEVESİNDE, MUAYYEN MEKAN PARTİKÜLLERİYLE KONTAKT KURABİLMEKTE VE KONTAKT KURULAN YERDE MUAYYEN BİR HAREKETİN DOĞMASINI SAĞLAMAKTADIR.

Durgun Zaman Süperlerinin (Beta 1 zaman) mikron partiküller ötesi partikülleri, Süper Kontakt kurabildiği Durgun Mekanın mikron partiküller ötesi partükülleriyle DURGUN HAREKETİN (Beta 1 hareket) doğmasını sağlamaktadır.

Durgun harekette kullanılan vasıta(Beta 1 form) Durgun hareketle hareket etmektedir. Durgun Programla yüklü bulunan Bilinç Beyinlerin Durgun İcraatlarını gösterebilecek nitelikte ki hareket çeşidi DURGUN HAREKET’tir.

Altın Zaman Süperlerinin (Beta 2 zaman) mikron partükül ötesi partikülleri, Süper Kontakt kurabildiği Asil Mekanın mikron partikül ötesi partükülleriyle ASİL HAREKET‘in doğmasını sağlamaktadır.

Asil harekette kullanılan vasıta, Asil Hareketle hareket etmektedir. Asil Programlarla yüklü bulunan İleri Bilinç Beyinlerin Asil İcraatlarını gösterebilecek nitelikte hareket çeşidi ASİL HAREKET’tir.

RA ZAMAN SÜPERLERİNİN MİKRON PARTİKÜL ÖTESİ PARTİKÜLLERİ, SÜPER KONTAKT KURABİLDİĞİ RA MEKANIN MİKRON PARTİKÜL ÖTESİ PARTİKÜLLERİYLE RA HAREKET’İN DOĞMASINI SAĞLAMAKTADIR.

RA Harekette kullanılan vasıta (RA form), RA hareketle hareket etmektedir.

RA Programla yüklü bulunan Veziri Bilinç Beyin ve Veziri İleri Bilinç Beyinlerin RA İCRAATLARINI (Veziri İcraat) gösterebilecek nitelikteki hareket çeşidi RA HAREKET‘tir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın