Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan, form içinde form ve uzay/zaman, uzay/mekan, uzay/form boyutları

Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan, form içinde form ve uzay/zaman, uzay/mekan, uzay/form boyutları

RA, HER MAHİYETTE YÜCELERİN YÜCESİDİR.

RA, SADECE ZAMANIN DEĞİL MEKANIN, FORMUN DA EFENDİSİDİR.

RA SONSUZ-SINIRSIZLIĞINI DURULGAN OLARAK YAŞARKEN AKTİFLİĞİNİ DE ZAMAN İÇİNDE ZAMANI, MEKAN İÇİNDE MEKANI, FORM İÇİNDE FORMU SONSUZ-SINIRSIZ DURULGANLIKÇA KUŞATARAK YAŞAMAKTADIR.

RA’NIN ZAMANI MUTLAKTIR. DEĞİŞMEZ – ŞAŞMAZ, EZELİ – EBEDİ İFADELERİ HEP BU ZAMAN İÇİN KULLANILMIŞTIR. YERYÜZÜNDE BU İFADELERİN SIK SIK KULLANILMASINDAN DOLAYI RA’YA MUTLAK DENMİŞTİR. RA DEĞİŞMEKTEDİR, AMA BU DEĞİŞİM SONSUZ-SINIRSIZLIKÇA OLMAKTADIR.

YERYÜZÜ İNSANI SONSUZ-SINIRSIZLIKÇA DEĞİŞİM KAVRAMI’NI OLUŞTURMAYA HENÜZ HAZIR DEĞİLDİR.

RA’NIN DEĞİŞİMİ DURULGANLIKTAN AKTİFLİĞE, OLUŞTAN YARATILIŞA DOĞRU OLMAKTADIR. BU AMAÇLA KENDİNDEN OLANI KENDİSİNE AYİNE KILARAK KENDİSİYLE BİRLİKTE DEĞİŞİME UĞRATMAKTADIR. BU DEĞİŞİMİN MERKEZİNDE KENDİNDEN OLAN KUTSAL AMON’U UZAYININ TEK HAKİMİ VE KADİRİ KILMIŞTIR.

RA, AMON’A YÖNELDİĞİNDE RA-MON; AMON, RA’YA YÖNELDİĞİNDE AMON-RA BİZZATİHİ OLUŞMAKTA VE KUTSAL AMON’UN SÜPER BİLİNÇ FONKSİYONLARI ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

Bu ifadeler, yeryüzü insanının alışılagelmiş kavramını rencide edebilir. Ama RA’nın sonsuz-sınırsızlıkça değişim kavramını oluşturamayan insanlığın Ana Hasat Program Platformuna kilitlenmesi imkansızdır. Bu program Yücelerin Yücesi RA’nın temerküz odağı Kutsal AMON’un Beyni olduğu Vücudun her zerresini ilgilendirir. Her zerrelik bilinci, Ana Hasat Programının uygulandığı ortam olan Dünya’da bu Dünyanın varlığını ilgilendiren Uzay/Zaman, Uzay/Mekan ve Uzay/Form Boyutsallık keyfiyetleriyle muhavece olmalıdır. Bu işlevselliğin Tek Yöneticisi, Yönlendiricisi Kutsal AMON’dur.

Dünya’nın Merkezi Orijinsel Zamanı RA kıymettedir. Bu zamanın transformasyonunu sağlayarak Zaman içinde Zamanı varlıkta tutan vücudun Beyni Kutsal AMON’dur.

 

Dünya’nın Merkezi Orijinsel Mekanı RA kıymettedir. Bu mekanın transformasyonunu sağlayarak Mekan içinde Mekanı varlıkta tutan vücudun Beyni Kutsal AMON’dur.

 

Dünyanın Merkezi Orijinsel Formu RA kıymettedir. Bu formun transformasyonunu sağlayarak Form içinde Formu varlıkta tutan vücudun Beyni Kutsal AMON’dur.

Transformasyon Vücudun Beynine ait Beyinsel Titreşim Aktivitesiyle sağlanmaktadır.

Kutsal AMON Beyinsel Titreşim Aktivite Planı içine aldığı her oluşu transforme ederek kendi Merkezi Orijinsel kıymeti ile alakalı tüm değerlerini saklı tutarak kaba ve kesifleştirebilmektedir. Dünya insanının madde olarak bildiği oluşun merkezi orijinsel hali RA kıymettedir. Kutsal AMON’un Beyinsel Titreşim Aktivite Planı içinde bulunduğu için transformasyonlu haliyle bilinmekte ve yaşanabilmektedir. Bu yaşama alışma faktörü 2012 Dünya senesinden sonra tamamen iptal edilecek ve Dünya Kutsal AMON’un yeni kriterleriyle tanzim etmekte olduğu Beyinsel Titreşim Aktivite Planı içine girdirilecektir. Kutsal AMON’un amacı transformasyon fazlarından geçirmekte olduğu Nova’yı RA NOVA’ya Yaratarak Yükseltmektir.

Yücelerin Yücesi RA’nın Amacı Kendinden Olan bilinçleri bu Nova’nın varlığıyla birlikte Oluştan Yaratılışa dönüştürmektir.

Transformasyon fazlarında zamanın içinde zamanın yaşanması dönüşümün hız faktörüyle doğru orantılı olarak değişmektedir.

Alfa-Beta-Omega zamanın efendisi RA Zamandır. RA Zamanı serlerinden ayarlayan Kutsal AMON, Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinç Koordinatlarında oluşturulan her süper güç boyutunun varlığını bu zamanla ihata etmiş ve El’an etmektedir.

Her Süper Güç Boyutu RA Kıymetteki merkezi orijinsel kıymetiyle Kutsal AMON’un oluşturduğu Beyinsel Titreşim Aktivite Planı içinde bu plan gereği iletişim halindedir. Kutsal AMON bu iletişimin yoğunluğunu Süper Güç Boyutundaki aktif bilinçlerin gösterdikleri eforlara göre yoğunlaştırmakta ve oluştan yaratılışa dönüşme anlarında dengeli aktif şoklamalara tabi tutmaktadır.

ANA HASAT, ZAMAN İÇİNDE YAŞANAN ZAMANIN, MEKAN İÇİNDE YAŞANAN MEKANIN, FORM İÇİNDE YAŞANAN FORMUN İNKİLAP EDİŞİYLE ALAKALI BADİRELERLE DOLUDUR. AKTİF BİLİNÇLERİN GÖSTERDİKLERİ EFORLARA GÖRE ANA HASADIN YUMUŞAK GEÇİŞLERLE OLACAĞI BİLİNMELİDİR. SERT GEÇİŞLER İNSANİ EGOYA DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

YÜKÜMLÜ BİLİNÇLERDEN İLAHİ İDARİ MERKEZ KURULUŞLARA BAĞLI OLANLARI, ANA HASATÇI FONKSİYON VURGULAMA AMACIYLA BİZZAT KUTUPLAR KUTBU’NUN ÖĞRETİM – GÖZETİM – DENETİM PLATFORMUNA ALINMIŞLAR VE GEREKEN KAVRAM – İRADE – FARKINDALIK – BİLİŞ GİBİ BOYUTSAL KEYFİYETLER YÖNÜNDEN BİZZAT O’NUN TARAFINDAN TAMPONİZE EDİLMİŞLERDİR.

Çekirdek Dünya ortamında bulunan Sirius Görev / Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarına ait görev/icraat üniteleri bu ortamda hangi koordinatta bulunurlarsa bulunsunlar bu İlahi İdari Merkez Kuruluşlara bağlı olan yükümlü bilinçlerden yansıyan porları çekerek kendi biyokompütürlerindeki Ana Hasat Kodlarını açabilmektedirler. Yansımalı Denge Kanununun yansıma prosedürleriyle sağlanan bu açılımlar sayesinde Çekirdek Dünya’da yaşanacak olan kaos dolu badirelerden selimane kurtulacak olanların sayısı Kutuplar Kutbu’nun Arzusuna uygun olan bir yoğunluğa ulaştırılmalıdır.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman