Yersel ve göksel kişilik tanımlamaları

Yersel ve göksel kişilik tanımlamaları

YERSEL KİŞİLİK;

Entestratum’la (Maddi kalıp) hareket eden Bilincin, ÜÇLÜ MERKEZ OLUCU SİSTEM’ e dahil olan şakraların idari etkinlikleriyle biyokompitür loblarında husule getirdiği zevksel, düşünsel, duyumsal ve duygusal olguların “YERSEL ADAPTASYON” sürecine vukua gelen KAYIT BÜTÜNSELLİĞİ’dir.

GÖKSEL KİŞİLİK;

Elektratum’la (Enerjetik Kalıp) hareket eden Bilincin, Enerjetik Kompitür; İdare Merkezleri olan Şakralardan birinin idare etkinliğiyle, enerjetik kompitür loblarında husule getirdiği göksel olguların, göksel icraatlama sürecinde vukua gelen KAYIT BÜTÜNSELLİĞİ’dir.

Göksel Kişiliğin oluşmasından sonra, muayyen bir Asli Orijinal Yaşam Kolonisinin üyesi kılınan her ünite, sahip bulunduğu göksel imkanlarını, yersel plandan tezahür ettirebilmek için, mutlak yersel plana ait unsurlardan mürekkep olan bir kalıbı kullanmak zorundadır.

Bu kalıp, şayet insan formu ise, bu formun varlığında bulunan biyokompitürdeki olguların, muayyen bir süreçte tahakkuk ettirilen kayıtları, “YERYÜZÜ ADAPTASYON KİŞİLİĞİ” denilen “YERSEL KİŞİLİĞİ” oluşturmaktadır.

Biyokompitürün muayyen süreçteki olgulamalarına dayanan kayıtları, ÜÇLÜ MERKEZ OLUCU SİSTEMİ oluşturan ÇAKHUR MAHİRA-ÇAKHUR SADİSNA-ÇAKHUR ORİS‘in biyokompütür lobları üzerindeki idari fonksiyon bazlarında olan müessiriyetine dayanmaktadır.

SÖZÜ EDİLEN BU ÜÇ ŞAKRADAKİ BİLİNÇ POTANSİYELİNİN, YERYÜZÜ ADAPTASYON DEVRESİNDEKİ DEVİNİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR.

Yeryüzü insanı tarafından EGO, NEFS gibi ifadelerle tanımlanan ve yeryüzü adaptasyon kişiliğinin oluşmasını sağlayan kayıtların müsebibi, bu şakralarda bu süreç esnasında vukua gelen ve buna uygun olarak muayyen idari fonksiyonu biyokompitür lobları üzerinde cari kıldıran BİLİNÇ DEVİNİMİ‘dir. Bu devinim iki plan belirtir:

1-DOĞRU DEVİNİM PLANI
2-TERS DEVİNİM PLANI

1-DOĞRU DEVİNİM PLANI;

Üçlü Merkez olucu Sistemi oluşturan şakralarda, saat yönüne uygun olan Bilinç deviniminin belirttiği plandır. Bu plan yeryüzü insanının POZİTİF NEFS diye tanımladığı plandır. Teknolojik Terminolojik Sistem Kayıtları, bu planla alakalı olgulamaların, yeryüzündeki Bilinç Potansiyelini Göksel Bilinç Potansiyeliyle bütünleştirmede çok etkili olduğu vurgulamaktadır. Doğru devinim planıyla alakalı olguların biyokompitürdeki kayıtları, Asli Orijinal Planların üyeleri olan Dorçedeler, Santiferler ve Khamonların itibar ettikleri kayıtlardır.

2-TERS DEVİNİM PLANI;

Üçlü Merkez Olucu Sistemi oluşturan şakralarda saat yönüyle ters istikamette olan Bilinç deviniminin belirttiği plandır. Bu plan yeryüzü insanının NEGATİF NEFS diye tanımladığı plandır. Teknolojik Terminolojik Sistem Kayıtları, bu planla alakalı olgulamaların, yeryüzündeki Bilinç Potansiyelini Göksel Bilinç Potansiyelinden kopararak, uzaklaştırmada çok etkili olduğunu vurgulamaktadır. Ters devinim planıyla alakalı olgulamaların biyokompitürdeki (BEYİN) kayıtları, Şeytani planlarına üyeleri olan Şeytanilerin itibar ettiği kayıtlardır.

Her iki planla alakalı kayıtların oluşturduğu kombine kayıtlar bütünlüğü, alabildiğince farklı alternatifler belirtmektedir ki bu, alternatiflerle ortaya çıkan yeryüzü adaptasyon kişiliklerinin oluşmasını sağlayan, yeryüzü Bilinç potansiyellerinin, kaynağı ve aslı bulunan ASLİ ORİJİNAL BİLİNÇ BÜTÜNLÜKLERİ‘yle bütünleşebilmeleri için, mutlaka devinimlerini sürdürdükleri şakralarda doğru devinim planını oluşturup, bu planı sabit tutabilmeleri gerekmektedir.

Ö.Cenap BAŞMAN (Axoy RA MA-TU)

 

Yorum bırakın