Uzay zaman – uzay mekan – uzay form Süper uyumlaşım ve iletişimli aktivite kavramları

İLERİ AŞAMALI BİLİMSEL KAVRAMLAR

Uzay zaman – uzay mekan – uzay form Süper uyumlaşım ve iletişimli aktivite kavramları

Aktif Varoluştaki cevherin üç aktif veçhesi mevcuttur:

1-ZAMAN VEÇHESİ
2-MEKAN VEÇHESİ
3-FORM VEÇHESİ

CEVHERİ OLUŞ, ÜÇ AKTİF VEÇHESİYLE BİRBİRLERİYLE OLAN SÜPER İLETİŞİMİ SÜRDÜRÜRLERKEN SÜPER UYUMLAŞIM FAKTÖRÜNE SAHİP BULUNMAKTADIR. BU FAKTÖR, HER VEÇHEYE AİT OLAN BOYUTSAL KEYFİYETLERİN BİRBİRLERİYLE OLAN SÜPER UYUMU İÇ İÇE YAŞAMA HASSASİYETİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR.

Cevheri oluşla alakalı boyutsal keyfiyetleri varlıkta tutabilen faktörler, her üç veçheyi oluşturan partiküllerin sahip olduğu muayyen bir devingenlik hız faktörüdür. Bu faktör partiküller devingenliğin olma frekans ve sabitesinden meydana gelen fiziki bir kriterdir. Uzay Bilinç konuşlanma koordinatlarında konuşlanan Kha etkinlikli aktif bilinç potansiyelleri, kendi cevheri oluş istihkaklarından devreye soktuğu cevheri oluş potansiyelini bir süper güç boyutu niteliğinde yapılayabilmektedir.

Yaşam teknolojisi kendi karakteristik özelliklerini Zaman-Mekan-Form faktörlerinin varlıklarıyla ifade eder. Sonsuz-Sınırsız Uzayın muayyen bir koordinatında zaman varsa “reaksiyon”, mekan varsa “seyir”, form varsa “devinim” gibi hareketler mevcuttur. Bu hattı hareket motivasyonları bilinç tarafından uzayın hangi koordinatında yaşanıyorsa, o koordinatta muayyen bir yaşam faktörü mevcuttur. Yaşam faktörü, Uzay / Zaman / Bilinç reaksiyonun olma frekans ve sabiteleriyle ifade edilir.

Her aktif bilinç, aktif varoluşun dahilindeki koordinatlarda kendisine reaksiyon, seyir, devinim ortamlarını hazırlayarak, kendi yaşam faktörüne uygun olan bir zamanla reaksiyona girer, mekanda seyir eder ve formda devinir. Reaksiyona girdiği zaman, seyir ettiği mekan, devindiği form kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktuğu potansiyellerdir.

Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinci, Uzay/Bilinç koordinatlarında kendi Uzay/zaman, Uzay/mekan, Uzay/form cevherlerini muayyen karakteristik özelliklere sahip olan süper güç boyutlarının varlıklarında AKTİF VAROLUŞUN VEÇHELERİ olarak varlıkta tutmaktadır. Bu Süper Güç Boyutları dahilindeki uzay değerleri, cevheri oluşun üç aktif veçhesi zaman-mekan-form arasında kendilerinde özel olan koordinatlar arası iletişim keyfiyeti mevcuttur.

Uzay-zaman / Uzay-mekan / Uzay-form koordinatları arasındaki iletişim keyfiyeti, zamansal, mekansal ve formsal aktivitelerin birbirileri içinde hareket eden manyetik alanların varlıklarını her daim korumaktadır. Bu aktivitelerin desteklenmesi uzay-bilinç koordinatlarında mevcut olan aktif bilinçler tarafından gerçekleşir.

Uzay bilincinden kaynaklanan her bilinç kıvılcımı Sonsuz Sınırsız Uzay Bilinci adına bu aktiviteleri canlı tutmak için kendi öz enerjisini devrede tutmaktadır. Uzay-zaman koordinatları ile ilk etapta iletişimde olan uzay-mekan koordinatları arasında bilincin uzay-zaman ile olan reaksiyon etkinliğinin mekana taşınması gerçekleştirilir.

UZAY-MEKAN KOORDİNATLARI İLE UZAY-FORM KOORDİNATLARI ARASINDAKİ İLETİŞİM İLE SEYİR BAZINDAKİ AKTİVİTELERİN MEKANDAN FORMA TAŞINMASI GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Çekirdek Dünya ortamında bulunan aktif bilinçlerin devinim yaptıkları bütün kalıplar (Mineral – Bitki – Hayvan – İnsan formları) Çekirdek Dünya’nın şakra sistemleri olarak bilinen koordinatlarından mekansal aktivite yönü ile güç almaktadırlar.

TAÇ MAHAL —– Alın şakrası
GİZA VADİSİ —– Kalp şakrası
KABE —– Gırtlak şakrası
KUTUPLAR —– Tepe şakrası

Samanyolu Galaksisi kendi aktifliğinin boyutsal keyfiyetlerini varlığındaki iç uzayda seyir eden güneş sistemlerinin varlığıyla belirlenmiş koordinatlar üzerinden devreye sokmaktadır. Çekirdek Evren kendi aktifliğinin boyutsal keyfiyetlerini kendi iç uzayında seyir eden galaksilerin varlıklarıyla belirlenmiş koordinatlar üzerinden devreye sokmaktadır. Andromeda, Samanyolu ve Shapley-3 galaksilerinin birer galaktik koordinat olarak çok özel olan aktivitelerinden söz edilmesi Çekirdek Evren’in şakraları olmasından kaynaklanır.

SAMANYOLU GALAKSİ… ÇEKİRDEK EVRENİN GÖBEK-GÖBEK ALTI VE KÖK ŞAKRALARINA KARŞILIK GELEN BOYUTSAL KEYFİYETLERE SAHİP OLDUĞU GİBİ BU ŞAKRALARIN BİR ÜSTÜNDEKİ KALP ŞAKRASINA DA KARŞILIK GELEN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ KENDİ VARLIĞINDA MEKNUZ TUTUYOR. MUTAT İNSAN PLANI, HAKİKİ ÖZ İNSAN PLANINA YÜCELİNCE BU BOYUTSAL KEYFİYETLERDEN İSTİFADE EDEBİLİYOR. BU İSTİFADE EDİŞLE VARLIĞIN BİLİNÇ ÖZÜ KARAKTERİNE UYGUN OLAN BİR GEÇİŞİ YA SHAPLEY 3 GALAKSİSİNE, YA DA ANDROMEDA GALAKSİSİNE YAPMASI İLE GERÇEKLEŞİYOR.

SHAPLEY 3 GALAKSİSİ… ÇEKİRDEK EVREN’İN KALP ŞAKRASINA BÜTÜN BÜTÜNE KARŞILIK GELEN BOYUTSAL KEYFİYETLERE SAHİPTİR.

ANDROMEDA GALAKSİSİ… ÇEKİRDEK EVREN’İN GIRTLAK ŞAKRASINA BÜTÜN BÜTÜNE KARŞILIK GELEN BOYUTSAL KEYFİYETLERE SAHİPTİR.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman