Üçlü merkez olucu sistem

Üçlü merkez olucu sistem

Her Göksel Vazifelinin, Göksel Vazife statüsüye alakalı olguları yaşamasından önce Yersel Adaptasyonu temin babından yaşaması gerekli olguları sağlayan Bilinç Kıymetinin devinim yapabileceği üç şakra bütünselliğinin oluşturduğu Şakra Sistemidir. Bu sistemin biyokompitür lobları üzerindeki idari fonksiyonerliği; Entesratumun (Maddi Kalıp) tanzim edilmesi amacına uygun olguların yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Bu olgular seksüel, düşünsel, duyumsal ve duygusal olguların kombinasyonunudan ibarettir.

Bu kombine olguların ortaya çıkardığı her hususiyet, şayet uzun süreli kayıtlama sisteminde kayıtlanabilmişse; YERSEL ADAPTASYON KİŞİLİĞİ‘nin oluşmasında katkısı olmaktadır. Uzun süreli kayıtlama sistemini oluşturan üniteler; MENTUFRAY‘lardır. Mentufraylara yer yüzünde D.N.A denilmektedir.

Bu sistemin varlığındaki kayıtlar, biyokompitür loblarında değişik mahiyetlerde oluşturulan olgulara istinad eder. Üçlü Mekrez Olucu Sistemi oluşturan şakralardan, Mahira’da devinim yapan Bilinç Potansiyelinin, biyokompitür loblarında duyumsal ve duygusal plandan yarattığı olgular; negatif kutbiyete dayalı ise öfke, kızgınlık, nefret, kibirlilik, köleleştirme, her türlü mahiyette cereyan eden melankolik haller, aşırı duygusallık.. vs olur.

Şayet pozitif kutbiyete dayalı ise ılımlılık, sevgi duyma, tevazu gösterme, her türlü yaşam özgürlüğüne saygı duyma, her türlü mahiyette kendine güven duyma.. vs. olur. Üçlü Merkez Olucu Sistemi oluşturan şakralaradan Sadisna’ da devinim yapan Bilinç Potansiyelinin, biyokompitür loblarında düşünsel plandan yarattığı olgular; negatif kutbiyete dayalı ise, kendine hizmet prosedürüne ait her mahiyette cereyan eden düşünce formasyonları olur.

Üçlü Merkez Olucu Sistemi oluşturan şakralardan Oris’ te devinim yapan Bilinç Potansiyelinin, biyokompitür loblarında seksüel plandan yarattığı olgular; negatif kutbiyete dayalı ise kendine hizmet prosedürüne ait ve çarpıklık arz eden her mahiyette cereyan eden seksüel olgular tarzında olur. Şayet pozitif kutbiyete dayalı ise başkalarına hizmet prosedürüne ait ve düzenlilik arz eden her mahiyette cereyan eden olgular tarzında olur.

GEREK DUYUMSAL-DUYGUSAL OLGULARIN, GEREKSE DÜŞÜNSEL İLE SEKSÜEL OLGULARIN, BİYOKOMPİTÜRÜN (BEYİN) UZUN SÜRELİ KALICI KAYITLAMA SİSTEMİNDE OLUŞTURDUĞU KAYITLAR; YERYÜZÜ PLANINDA İNSAN DENİLEN DENEYİM ODAKLARINDA MUHTELİF HUSUSİYETLERE SAHİP OLAN VİZYON KİŞİLİKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAKTADIR.

Bu vizyon kişiliklere dayalı olan tezahüre bakarak, yeryüzü insanı her deneyim odağını farklı farklı karakterlere sahip olarak tefrik edebilmektedir.

HUY-KARAKTER-MİZAÇ diye tanımlanan kişiliklere dayalı olan tezahürlerin, Asli Orijinal Planlarca makbul bulunanları, bu deneyim odağında devinim yapan Bilincin istikametini pozitif planlara doğru tayin eder.

HUY-KARAKTER-MİZAÇ diye tanımlanan vizyon kişiliklere dayalı olan tezahürlerin, şeytani planlarca makbul bulunanları ise; bu deneyim odağında devinim yapan Bilincin istikametini negatif planlara doğru tayin eder.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın