Üç evreli Ana Hasat

Üç evreli Ana Hasat

Çekirdek Dünya Varoluş Programından önce ATLANTA RA MERKEZ tarafından hazırlanan bu program bütünselliğinde yine Çekirdek Dünya ve bu Çekirdek yapı üzerinde tasarruf yapmayla yetkili olan ATLANTA RA MERKEZ’i ilgilendiren, Çekirdek Dünyanın muhtelif Uzay /Zaman dilimlerinde uygulamaya sokulabilecek ARA HASAT PROGRAMLARI yer almaktadır.

Bu nedenle Çekirdek Dünya üzerinde uygulamaya sokulan her ARA HASAT PROGRAMI’nın ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ’nden devreye sokulduğu ve muayyen mahiyette EKME ve BİÇME İŞLEMLERİ’nde Klavuz Fonksiyon gösterdiği kabul edilmektedir.

ARA HASAT PROGRAMLARININ UYGULAMA DÖNEMLERİ, ÇEKİRDEK DÜNYA TOPLUMLARI İÇİN ÇOK HAREKETLİ VE REALİTE BAZINDA OLMASI GEREKLİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANDIĞI DÖNEMLER OLMUŞLARDIR.

Muhtelif Çekirdek Dünya Uzay/Zaman dilimlerinde DİN-BİLİM-SANAT bazlarında eserler veren Asli Orijinal Tasarruf Planlarının temsilcileri ve uygulayıcıları olan ESERLEYİCİ GÜÇ ODAKLARI, bu mahiyetlerce öneme haiz esaslar dahilinde hareket ederek, Çekirdek Dünyadaki Toplumsal Realiteyi Çekirdek Dünyanın Seyir Programına uygun tarzlarda cereyan edecek olan karakter dönüşümüne hazırlamak için eforlar sarfetmişlerdir.

Asli Orijinal Tasarruf Planlarının sadık, cehidkar ve İlahi Hizmette engel tanımayan bu üyeleri, Üç Evreli Ana Hasat Programının birinci evresinde gösterilmesi gerekli olan ANA HASATÇI FONKSİYONLARI göstermek üzere Çekirdek Dünya üzerine enkarne edilmişlerdir. Atlanta RA Merkez ve Süper Asli Orijinal Kenetleşim BİR’liğine ait olan İlahi Çalışma Düzenini, Süper Makro Bilinç Erginliğini kazanıp oluşturmak üzere bir araya getirilmekte olan bu Yüce Bilinçler, şimdi Çekirdek Dünyada Entelektratumla Bedenlenen Tam Varlık Bilincinin (Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif RA Bilinci) Varlığına bağlandıktan sonra Mutlak ve Süper Asli Orijinal Fonksiyonlarını, Kendilerine bizzat Tam Varlık Bilinci tarafından teslim edilecek olan MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI’na uygun olarak göstereceklerdir.

ÜÇ EVRELİ ANA HASAD PROGRAMI: Bilinç Genlerinin muayyen bir başlangıçtan itibaren kendi varlıklarına ait olan imkanlardan olan Cevheri Oluşun madde denilen kaba kesif varyasyonuna dayalı olarak yapılanan Madde Genleri ile muhattap olduğu bir ortamda bu muhattap olunuşun yeterli bir aşamasında Olgun Semereler olarak belirlenmesi ile alakalı Devasa Nitelikli çok önemli olan bir Programdır.

Çekirdek Dünya Varoluş Programı ile Çekirdek Dünya Yaratılış Programı mahiyetlerine Çekirdek Dünyanın sahip bulun-duğu Seyir Program mahiyetinde yer verilmiş ve Çekirdek Dünyanın Olma, Olmadan sonra gelen Yaratılış bazlarındaki aktifliklerinin mavera mavera yaşanışlarıyla alakalı gerekli olan kayıtları yapılmıştır.

ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT PROGRAMI UYGULAMA BAZLARINDA ÜÇ EVRE BELİRTMEKTEDİR.

Birinci evrenin sonunda DURGUN ikinci evrenin sonunda ALTIN üçüncü evrenin sonunda ASİL karaktere sahip olacak olan Çekirdek Dünyanın bu karakterleri sahip bulunduğu Seyir Program mahiyetinde de belirtilmiştir.

Çekirdek Dünyanın bu karakter dönüşümleriyle ve bunun yanında verilmesi gerekli olan her mahiyetteki bilginin verilişi, Ana Hasadçı Fonksiyon göstermeyle yükümlü olan Yüce Bilinçlerin muayyen mahiyet ve kıstastaki ZAMANLAMA KODLARI’nın açılmasını sağlamak amacıyla Yüce Bilgelik Kavramına sahip bulunan TAM VARLIK BİLİNCİ tarafından verilmektedir. Bu aşamalarda her yükümlü Yüce Bilincin perde arkasındaki Hakiki veçhesini aşikare göstermesi gerekmektedir.

CENAP BAŞMAN (AXOY RAMATU)