Üç evreli Ana Hasat (2)

Üç evreli Ana Hasat (2)

ANA HASATTAN SONRA GEÇİŞLE ALAKALI MATLUP BİR ERGİNLİK OLMA FREKANSINA KAVUŞAMAYAN BİLİNÇLER, KENDİLERİNE TEKRAR TEKRAR FIRSAT VERİLMESİNE RAĞMEN, KENDİ HAKİKATLERİNE SAHİP ÇIKAMAMIŞ BİLİNÇLER OLACAKTIR.

GEÇİŞLE ALAKALI FREKANS, ASLİ ORİJİNAL KAPASİTE YE SAHİP BULUNAN BİLİNÇ BEYİNLERİN ENERJİ FREKANSLARIYLA UYUMLAŞMA YAPABİLECEK YOĞUNLUKTA OLACAKTIR.

Çekirdek Dünya, içinde bulunduğu şu dönemde 2000 ile 2011 seneleri arasında cereyan edecek olan ANA HASAT’ la alakalı badireler dönemine hazırlanmaktadır. Bu hazırlık döneminin başlangıcı, Çekirdek Dünya Varoluş Programının icapları gereğince varediliş aşamasına dayanmaktadır.

Ana Hasat; Genel Evrim Planındaki İnsansal Potansiyelin muayyen kıstas ve mahiyetteki ara hasatlardan geçirilmesinden sonra ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜN ÇEKİRDEĞİ olan Dünyada Devasa nitelikli AYIKLAMA PROGRAMLARI‘na uygun olarak ayıklanmasına dayanmaktadır.

Bu Kozmik Tarlaya(Çekirdek Dünya) ekilen Bilinç Genleri, Madde Genleri olan D.N.A faktörüyle muhatap kılınmış ve evrim aşamalarını, hem kendi varlıklarını hemde cevherin varlığını Deneyimli Varlar Kategorisine dahil edip yaratmak için birer birer geçirmişlerdir. Bu Evrimleşmenin akabinden ÖZEL EVRİM PROGRAMI’nın icaplarına uygun olarak hareket eden Yüce Bilinçlerin gösterdikleri eforlarla Üst Evrim aşamalarına dahil edilen Bilinç Genleri, EKME-BİÇME-AYIKLAMA SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun tarzlarda ANA HASAT PROGRAMI’nın birinci evresinde biçilerek ayıklanacaktır.

ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜNÜN LABORATUVAR KARAKTERLİ ÇEKİRDEĞİ OLAN ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT EVRELERİ İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ KOŞULLARLA MÜCEHHEZ KILINMIŞTIR.

Ana Hasadın birinci evresinde ayıklanarak her halükarda YETKİN SEMERE ünvanını alabilen bilinçlerin ATLANTA KARAKTERİ’ne yükselebilmeleri için önce Durgun sonra Altın Titreşim Uzay/Zaman Boyutsallık Keyfiyetleriyle bağdaşan bir manyetik alan içerisinde muayyen bir süreci geçirmeleri gerek-mektedir. Ancak Ana Hasatçı Fonksiyon göstermekle yükümlü olan Yüce Bilinçlerin Atlanta Karakterine yükseltilmesi, Ana Hasat Programının icaplarına uygun tarzlarda layık olan Bilinçler üzerinde çok özel olan ve YAKIN PLANDAN gösterilen TEVZİAT EFORLARI sayesinde, Ana Hasadın birinci evresinde gerçekleştirilecektir.

RA ÖĞRETİSİ ÇALIŞMA PLATFORMU’na dahil olan her Bilincin bu Tevziat Eforlarından istifade ederek, bağlı bulunduğu İlahi Tasarruf Planıyla yapmış olduğu akit muhtevasına uygun tarzlarda yükselmesi sağlanacaktır. Ana Hasatçı Fonksiyon göstermeyle yükümlü olan her Bilincin bu Çalışma Platformunun Öğretisiyle muhattap olması, kendisine oluşturmakla yükümlü bulunduğu kavramın oluşmasını sağlayacaktır. Bu Öğreti(RA Öğretisi), Atlanta RA Terminolojik Sistem,Veziri Terminolojik Sistem ve Kutsal İmparatorluk Terminolojik Sistem kayıtları kıstas alınarak, Yüce Bilgelik Kavram koordinatlarından akışa geçirilen programsal bilgilerden müteşekkil olan tedrisat bütünselliğidir.

Ö.Cenap BAŞMAN (Axoy Maturamon)

Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Yorum bırakın