Tanrısal misyon

Tanrısal misyon

Tanrısal misyon: Tanrısal Özler de denilen Atlanta İnsan Numuneleri’nin Madde Kainatının (Samanyolu Galaksisi) Çekirdek Düzeninde (Dünya) kendi varlıklarına bağlı bulunan uydu canlarının (Galaktik Öz) varlıkları üzerinden vurguladıkları tanrısal fonksiyonlarla sürdürülen bir faaliyettir.

Tanrısal misyona ait bir yüce faaliyetin sürdürülmesi esnasında başarısızlıkla ilgili alternatifin üzerinde ehemmiyetle durarak, endişe boyutsallık keyfiyetleriyle bağdaşan olguların yaşanması; bu yüce faaliyetle alakalı fonksiyonlara ket vurabilmektedir. Bu meyanda yaşanılan endişe boyutsallık keyfiyetleriyle bağdaşan olguları çok yersizdir. Zira ilahi tasarruf planları, egonun karıştırılmadığı iyi niyet sahiplerinin gösterdikleri matlup (istenilen) fonksiyonları çok iyi bilmektedirler.

Tanrısal misyon odaklarının attıkları adımlar, oluşturdukları düşünceler ilahi tasarruf planlarına ait tespit komisyonları tarafından her an fişlenmektedir. Bu tespit komisyonlarının gösterdikleri denetim fonksiyonlarına ait teknolojiyi, görev / icraat / farkındalık denge rayına oturmayan bilinçler de bilememektedir. Her nefes alışları ve verişleri sayılmaktadır, tahvil olmaları an be an ölçülmektedir. Bu ilahi tasarruf planlarıyla işbirliği yapan görev / icraat / farkındalık denge rayına oturan açık bilinçler, bütün bunları bilmektedirler. Fakat bir diğerlerine intikal ettirmeye yetkileri yoktur. Yaptıkları akitlerin icaplarına uymadıkları takdirde bütün yükümlülük onlara aittir.

Hulusi kalp sahibi olanlar ilahi tasarruf planlarınca çok kolay tanınırlar. Onlardaki ilahi aşk coşkunluğuna ait olan frekansın darbeleyici etkisini, yukarıda sözü edilen açık bilinçlerin dışında hiçbir bilinç devinim yaptığı formda oluşturduğu akıl ile kavrayamaz. Onlar için Kur’an; “Allah isminin geçtiği yerde kalpleri tir tir atar atmaktadır..” der. Ve yattıkları, yürüdükleri, iş yaptıkları yerde Allah’ı zikrettiklerini vurgular.

Hulusi kalpte beliren iyi niyet olgusuna ait titreşim tüm evrenlere yayılır ve oralardaki sistemsel mekanizmalarda zincirleme olarak yeşil ışıklar yaktırır.

Dünya insanlığının tanrısal misyon odaklarını tanıyabilmesi; ancak onların gösterdikleri transandantal fonksiyonlardan ve onların yaşadıkları ilahi aşk coşkunluğundan olabilmektedir. Tanrısal misyon odakları; ilahi hizmette engel tanımayan sadık can olma frekansına sahiptirler. Hulusi kalp sahibi oluşları, tevazzu dolu oluşları, sınırsız sabır ve hoşgörü dolu oluşları, sınırsız özverili oluşları, onların tasavvufi bir ifade tarzıyla lahudi canlar (havas’ül has ve mukarebbun) ifadeleriyle bilinmelerine yeterli olmuştur. Ancak Evrensel Bütünleşmeye temayüllü olan bilinçler bu odakların faaliyet alanına dahil olabilmektedir. Kendilerindeki kayıtlanma ve şartlanmaya dayalı olarak oluşan evrimleşmeyi kısıtlayıcı değer yargılarına sahip olan bilinçler ise bu alanın dışında kalmaktadır.

Evrensel bütünleşmeyi sağlayıcı fikirlere sahip bilinçlere ilahi tasarruf planlarına bağlı olan Tanrısal Misyonlukça gerekli olan her mahiyette yardımlar yapılmaktadır. Burada da samimiyet-hulusiyet-sıddıkiyet-tecessüs ifadeleriyle bilinen olguların sahibi olmak çok önemlidir. Bu olgular, tanrısal misyonluğun dikkatini çeken çok makbul hasletlerin seyriyle alakalı olduğu için madde kainatı çekirdek düzeninde Tanrısal Özlere ait uydu canlara bizzat Tanrısal Özler tarafından yaşatılmaktadır.

Dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde, gelmiş geçmiş dönemlerdeki bilimsel aktivitenin vurgulanışından çok daha üst aşamada gerçekleştirilen etkin vurgulamaları; Dünyadaki insansal toplumların bir mahrekte bütünleşmelerini sağlayabilecek mahiyetlerde olabilmelidir. İşte bu nedenle Aktif Varoluş Teknolojisi ile alakalı bilgi birikimini oluşturacak mahiyetlere sahip programların, yüce bilgelik koordinatlarından gereken akışı muayyen bir formda sağlanmış ve el’an sağlanmaktadır. Ana Hasat programının icaplarına uygun olarak Ana Hasatçı fonksiyon göstermeyle yükümlü olan her tanrısal misyon odağı, kendi Özünden sahip bulunduğu uzmanlığını meknuz (saklı) plandan aşikar (açık) plana çıkarabilmesi için mutlaka bu programlarla muhatap olması gerekmektedir.

Ö.Cenap BAŞMAN