Tanrısal bilincin rububiyet, uluhiyet ve kudsiyeti

Tanrısal bilincin rububiyet, uluhiyet ve kudsiyeti

Tanrısallığın kademe kademe tezahür ettirildiği Dünya’da deneyime sokulan her Öz değer karakteristik fiziki özelliklere sahip kalıplar ve kisveler altında sergilenebilmektedir. Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir. Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçı hassalarıyla sokulabilmektedir.

Tanrısallığı muayyen bir programın gereğine uygun olarak önce Rububiyet vasıflarına göre birinci kademede elementsel, bitkisel, hayvansal ve mutat insansal kalıp ve kisvelerde devreye sokan Tanrısal Bilinç Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya’da DENEYİMLİ RUBUBİYET kazanır. Deneyimli Rububiyet kazanma; Tanrısal Bilincin özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini birinci kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Uluhiyet vasıflarına göre ikinci kademede Hakiki İnsansal (İnsan-ı Kamil) kisvede devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ ULUHİYET kazanır. Deneyimli Uluhiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini ikinci kademede işleyerek yaratmasıdır.

Deneyimli Uluhiyet Kazanmak için her Tanrısal Bilinç Dünya deneyim / evrim / görev ortamında ALLAH SİSTEMİNE tabi tutulmaktadır. Uluhiyet kazandırma ile alakalı öğretim – gözetim – denetim faaliyetlerini Çekirdek Dünya Rabliği sürdürmektedir. Her tanrısal bilincin özünden sahip olduğu rotasyon ve tamponizasyon kabiliyetlerine haiz olan keyfiyet ve hasletlerini devreye sokarak kullanabilen Çekirdek Dünya Rabliği, Tanrısal Bilincin Deneyimli Uluhiyet kazanarak Allah Sisteminde Tasarruf Kriterleri olan 99 keyfiyet ile haslete uygun şablonlar dahilinde kamilleştirilerek yaratılışını sağlar. Bu yaratım prototipine Rabsal terminolojik sistemde İNSAN-I KAMİL, Ruhsal Terminolojik Sistemde EVRENSEL İNSAN denir.

Tanrısal Bilinç ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Kudsiyet vasıflarına göre üçüncü kademede TANRISAL İNSAN kisvesiyle devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ kudsiyet kazanır. Deneyimli Kudsiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini,enerjisini ve cevherini üçüncü kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu daha üst düzey keyfiyet ve hasletlerini kullanabilme hakkına sahip olan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, Deneyimli Uluhiyet kazanan her Tanrısal Bilince Deneyimli Kudsiyet kazandırarak onların Tanrısal Sistemdeki şablonlar dahilinde yaratılışını sağlar. Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, Atlanta Terminolojik Sistemde Süper Hükümranlık Süper Güç Boyutu olarak bilinmektedir. Bu boyutta yer alan tanrısal üyeler, tanrısal bilinçlerin özleriyle müşterek çalışma hakkına sahiptirler. Onlara kudsiyet kazandırmak için gereken tasarruflarla alakalı faaliyetleri, Tanrısal Etkinlik programlarının icaplarına uygun olarak sürdürmektedirler.

Ö.Cenap Başman