Tanrısal aşk

Tanrısal aşk

Evrensel insanın evrenselliği;kendisinde bulunan tanrısal aşk yüceliğinin makbul olan kıstasına dayanmaktadır.

Tanrısal aşk:varlıklar arasında sürdürülen sevgi vibrasyonlarına dayalı olan iletişimlerin, transandantal seviyesinde Tanrıya duyulan yüce aşkın varlığıdır.

Tüm mevcudatın varoluşundaki varedilişindeki ve varlığının idame ettirilişindeki sebep Tanrısal Aşk’tır. Tanrısal Aşkı duyanların obje ve sujeler arasındaki iletişimleri, bu aşkın muayyen keyfiyetlerde var olan yüceliğinin içten dışa vuran tezahürleridir.

Tanrısal aşkı duyan iki insanın birbirleriyle olan iletişimleri; tanrısal çekimle ilgili tanrısal plan dahilinde cereyan eder. Bu cereyanla ilgili her mahiyetteki detay, tanrısal planda kayıtlı bulunmaktadır. Sevgi vibrasyonlarıyla gerçekleştirilen bu iletişimler, muayyen evrensel boyutlara uygun zamanlarda ve bu zamanlara uygun olan mekanlarda yaşayan kozmik birimlerce enerjetik yaşam kıstaslarında sürdürülmektedir.

Sonsuz-sınırsız uzayda yer alan süper güç boyutları dahilindeki her zerreden zerreye Öz’den Tanrısal Aşka dayalı olan bir sevgi duyulmaktadır. Bütün Özler (Tanrısal Özler) bünyelerindeki tanrısal aşkın yüceliğiyle bir çıra gibi yanıp tutuşmaktadırlar.

Madde kainatında bulunan kozmik birimler, kendi bütünsel kavramlarıyla alakalı farkındalığa kavuştuklarında Tanrısal Aşka dayalı olan sözler söylerler. Zerreler arası iletişimlerin müsebbibi Tanrısal Aşktır. Bu iletişimler ister mikro kainat buudlarından, ister makro kainat buudlarından izlensin, müteal orijinal aşk yoğunluğunca hiçbir değişikliğe uğratılamazlar.

Her obje veya sujenin ve bunlar arasındaki doğal iletişimlerin müteal orijinal değerlendirmesini yapabilenler, varlıklarına ait Özsel Bütünlükçe sahip bulundukları kavramın farkındalığına ulaşmış olanlardır.

İki Tanrısal Öz arasındaki mekana ve zamana bağlı olmayan müteal orijinal iletişimler, titreşimleri düşük mekanlarda yaşayan kapalı şuur boyutuna sahip varlıklara düşük frekanslı kaba maddeli ortam sözcükleri ile anlatılamamaktadır.

Tanrısal aşka dair olan yüceliklerın sözel ifadelerle anlatılmasının yerine yaşanarak iktisap edilmesi gerekmektedir. Tanrısal Özler arasında cereyan eden müteal orijinal iletişimler, tanrısallıkla ilgili sonsuz-sınırsız öz keyfiyetlerce sürdürülmekte ve tanrısal özlere bağlı olan mikro ve makro kıstastaki uydu canları muayyen kıstaslarda etkileyebilmektedir.

Fiziki kainata ait mekanlarda hareket eden zerreler arasındaki sevgiler dahi, Tanrısal Özlerce yaşanan tanrısal aşkın inikaslarıdırlar. Ancak inikas tarzında bir izlenim de olsa bu izlenim kıymetleriyle dahi muhatap olan varlıklar, gittikçe yoğunlaşan sevgi vibrasyonunun etkisiyle Özlerinden tanrıya duyulan tanrısal aşk yücelikleriyle muhatap olmaya doğru yol katedebilmektedirler.

Tanrısal aşk, Tanrısal Özler arasında cereyan eden tanrısal bır tesir alışverişidir. Tanrısal aşkla coşan kalplerdekı ebediyeti, vizyonsal benlik güdenler anlayamazlar. Tanrısal aşkın yaşanışına dayalı olan iç hürriyet, iç sürur ve huzur kelimelerle ifade edilemez. Tanrısal aşk feryadını duyan, işiten kulakların, bakan gören gözlerin sahibindekı kalpte, o titreyişe, o feryada, o inleyişe lakayıt kalamaz. O kalbin sağır da olsa kulakları açılır. O kalbin körde olsa gözleri amalıktan kurtulur. Hangi kalp böyle coşkun asalet dolu sevgi frekansları arasında aşk teranelerıyle kendinden geçmez de tanrısal aşkla inim inim inleyenden etkilenmez?

Sınırsız yüceliklere doğru esenlikler

Ö.Cenap BAŞMAN (AXOY MATU)