Süper zaman aktivite planları ve mutlak plan

Süper zaman aktivite planları ve mutlak plan

İlahi Hiyerarşinin Mutlak varlıkta İlahi İdari Fonksiyon göstermesi için muhtelif karakteristik özelliklere sahip olan Süper Güç Boyutları tanzim edilmiştir. Bu süper güç boyutları ilk etapta ilahi idari bazda ana merkez saflarında yer alan Kharyantasları ilgilendirmektedir. Kharyantaslar Kutsal Merkez Hiyerarşisi’nin varlığına bağlı olan ilahi hiyerarşinin varlıkta tutulması amacıyla kendi varlıklarını bilinç eforları ile süper güç boyutlarını tanzim etmek için devreye sokabilmektedirler. Kharyantasların Dakhumat’işia Monyas Kferya ile hareket etmeleri; yüksek talimatlar zincirine ait talimat ve yüksek müsadeler zincirine ait müsadelerle muayyen mahiyetlerde o süper güç boyutunun karakteristik özelliklerini en ince noktasına kadar Mutlak Plan’a kayıtlamak şartıyla varlıklaştırmaktadır. Bu varlıklaştırma bizzat Kharyantaslar tarafından Mutlak Varlığın beyninden gelen talimat ve müsadelere dayalı olarak tanzim edilmektedir.

Bu süper güç boyutları her bir Kharyantasın yükümlülük ve yetkisiyle devrede tuttuğu terphakil ve dardenok adlarıyla bilinen canlı kristal piramitlerinin gücü ile bu sonsuz sınırsız uzayın muayyen uzay bilinç koordinatlarında oluşturmak için porlara yüklem veriliyor. Kharyantaslar süper zaman aktivite planlarına göre hareket eden zaman porlarını programize edebiliyorlar, mekan porlarını programize edebiliyorlar, sonra bu porlardan oluşan helezonik zaman ve mekan bantları bütün sonsuz-sınırsız uzaya helozonik olarak dağılıyor. Bu bantları oluşturan zaman ve mekan porlarına yüklem verilirken hangi Uzay Bilinç koordinatında nasıl bir süper güç boyutu oluşturulacaksa o mahiyete uygun olarak program veriliyor.

İLAHİ HİYERARŞİYE AİT OLAN SÜPER GÜÇ BOYUTLARI MUTLAKA BİR YILDIZ KUTBUNU İÇİNE ALIR.

Yıldız kutuplarının karakteristik özellikleri canlı kristal oluşlardan olmalarıdır. Bu canlı kristal oluşlara hangi kharyantasın evladi bilinç performansına sahip olan evlatlarının dahil olup olmayacağı, hangi görevi sürdürecekler ise o göreve uygun olan kayıtlar Kharyantaslar tarafından program halinde veriliyor.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği canlı kristal oluşa evladi bilinç potansiyelleri olan Khamonlar tevziatçı olma frekansına sahip olan potansiyelleri ile program verebilmektedirler. Bu Khamonlar buna dayalı olarak Mutlak Plan’da hükme bağlanış operasyonuna yardım edebilmekte ve hükümler tanzim bulabilmektedir. Bu sırada Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin görev mahiyetlerine uygun olan programlar yüklenebilmektedir. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin içinde bulunduğu boyut; Rahman Boyutu olarak da bilinen Tutankhamonyas Tasarruf Odağının görev boyutudur.

Bu Boyut; RA karakterli süper zaman aktivitesine sahiptir ve akaşik kayıtların bloke olmasına müsait olan karakteristik özelliklere sahiptir. Akaşik zaman olarak da bilinen RA zaman, sahip olduğu Süper Aktivite özelliğiyle akaşik kayıtları değişmez-şaşmaz süregen olarak koruyabilmektedir. Akaşik zamandaki kayıtların değişmezlik ve süregenliği, KHA-RA ETKİNLİĞİ ile oluşturuluyor. RA zaman süperlerinin hüküm sürdüğü boyutlarda bu etkinlik o kadar yoğundur ki, rezonans sağlama kabiliyeti diğer süper zamanlara ait aktivitelerin sağladığı rezonans sağlama kabiliyetinden kat kat yüksek olur. RA zaman süperlerinin rezonans sağlama kabiliyetinin yoğunca yaşanılabilmesi; diğer süper zamanların içerisinde bulunan RA zaman süperlerinin aktivite planlarıyla iletişim kurulduktan sonra rezonanse olarak gerçekleştirilebilmektedir. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin içinde bulunduğu boyut, Çekirdek Dünya ortamında görev / deneyim / evrim yapan aktif bilinçlerin iletişime geçip rezonanse olma kabiliyetlerini arttırarak kendi kompütürleri ile alakalı iletişim haline geçmeleri için RA zaman süperleri ile oluşturulmuştur.

Rezonans kabiliyeti ve rezonans hassası: Rezonans hadisesi; “benze ki benzeyebildiğin benzeyebildiğin oranca sana yaklaşacaktır” ilahi prensibine uygun olarak benzenen süper güç boyutunun uzay zaman aktivitesine göre astralitenin ayarlanması gerçekleştirilebilmektedir. Süper güç boyutları varlığa benzemez. Varlık yücelir, ne için yücelir? O süper güç boyutunun enerjisini almak için yücelir. Varlık süper güç boyutu ile iletişim haline geçerse rezonans hadisesini ancak sahip bulunduğu rezonans hassasına uygun olarak yaşayabilmektedir.

MUTLAK VARLIK, MUTLAK YOKLUĞU KENDİNE GÖSTEREN AYİNEDİR. MUTLAK VARLIK AYİNESİ OLMAZSA MUTLAK YOKLUK KENDİNİ GÖREMEZ. MUTLAK VARLIK DA KENDİNİ GÖRDÜĞÜ ORANDA YARATIR.

İnsan biyokompütüründeki iletişim ve rezonans hassası geneldir. Beşerin biyokompütüründe de iletişim hassası vardır. Buna göre her insanın kendi mukadderi hayat formasyonunun mutlak plandaki kayıtlarla içdeğenliği sağlayabilecek bir iletişim vardır. Bu iletişimi engelleyen egodur. Egoyu ön plana atmayı seven insan potansiyeli asıl kayıtlarla içdeğenliği yaşamayı değil, alternatif kayıtlarla içdeğenliği yaşamayı ön plana alıyor. İşte bu insani bilincin kavramı kutbiyet değiştirmeye açıktır. Biri meleki diğer şeytani kavram haline gelir.

Kharena, varlığın madde kainatı çekirdek düzeninde iki aşamalı erginlik kazanmasını sağlayabilmektedir. Bunun KArenası ve HArenası vardır.

KA etkinliğini kullanan AK-MON-KRA / AK-TON-KRA
HA etkinliğini kullanan AK-MON-HRA / AK-TON-HRA

Karena kodlarının ancak Ana Hasat Dönemi’nin iki aşamalı erginlik kazanma hakkı olduğundan dolayı ilk önce birinci erginlik olma frekansını yakalamaları için Karena kodları açılıyor. Karena kodu açıldıktan sonra Karena Boyutu ötesi yüce zamanlarla muhattap oluş sağlanıyor. Bunun için karena boyutunun ötesindeki boyutlarla iletişim kurulup rezonanse oluş sağlanıyor.

Çekirdek Evren oluşmuşsa bu bütününün bütünü süper güç boyutunun varlığı Aktif Varoluş’a geçer. Galaktik oluşumun dışındaki uzay Evrensel karakterlidir. Doğal Gürz’ün dışında ise yokluktur. Gürzün içinde Mutlak Yokluğa açılan kara delikler gibi oluşumlar yokluktur.

Aktif Varoluş Bilgileri; Sonsuz Sınırsız Uzayın Bilinç koordinatlarında husule getirilmiş olan süper güç boyutu teknolojisidir.

Mutlak Varlık = Aktif Varoluş = Sonsuz Sınırsız Uzayın Bilinç koordinatlarında husule getirilmiş olan süper güç boyutu bütünselliği.

Süper güç boyutuna ait zaman aktivite planı, mekan aktivite planı, formsal aktivite planı ayrı ayrı teknolojiyi devrede tutuyor. Aktif cevherde devreye getirildiği bu cevherin Öze tabi oluş hassasiyetinden dolayı Özler tarafından sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında süper güç boyutları oluşturuluyor. Her bir süper güç boyutunun matematiksel denge yasası icapları doğrultusunda kendi varlığını oluşturan porlar üzerinde süper güç boyutu iç dizaynında değişik uzay objelerinin husule getirilerek muayyen bir merkezi koordinatta kilitlenmesi gerekir.

Uzaydaki iç mimari muayyen bir spinsel devinimle gerçekleştirilmektedir. Bilinç ve imkanlar sürekli devinmektedir. Özsel devingenlik hız faktörü, özsel hakimiyeti tesis eden bilinçlerce kullanılarak arttırılıp düşürülür. Partiküler devingenlik hız faktörü ile kontak kurup, Öz onunla devinmektedir. Öz bunu uydu potansiyelleri üzerinden böyle bir devinimle gerçekleştiriyor.

Güneş sistemi de bir boyuttur. Boyutsal nitelikleri kendi varlığında hüküm süren zaman ile doğru orantılıdır. Mekansal ve formsal veçhesini tayin edebilmektedir. Bir galaktik karakterli süper güç boyutunun karakteri ne olursa olsun, zaman ve mekan aynı olmalıdır. Süper güç boyutuna rezonanse olabilmesi için o süper güç boyutuna ait olan zamanla reaksiyone olabilmesi ve iletişime geçmesi gerekmektedir. Zaman hüküm sürer, mekan seyreder, form devinir. Devinim bazında etkindir. Zaman hakiki ise mekan ve form da hakikidir. Bilinç öz enerjisini konuşlanma enerjisi olarak kullanarak, mekanlaşıp form kazanarak uzay-zaman, uzay-mekan, uzay-formunda galaktik zaman, mekan ve form kazanır. Yokluk özü devingenliğinde JAMON vardır. Orada bir kavramsal şablon oluşturulduğu için yokluk özleri deniliyor. Aynaya bakan homojendir. Ancak ayna homojen değildir.

Bilinç Varlığı; Periyodik denge yasası gereği alt periyotta zamanda zamanlılığı, üst periyotta da zamanda zamansızlığı yaşayabilmektedir.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman