Sultan gücü

Sultan gücü

SULTAN GÜCÜ: Altın Galaksi İmparatorluğu’nun sahip bulunduğu güdümleyici aktif güç potansiyelidir ki bu güce ALTIN-RA GÜCÜ de denilmektedir. Bu potansiyeli barındıran Enerji Blokasyonu yapabilen piramid devre sistemlerinin tepe kristalleri Rahman boyutunda yer alan Kadir ve Hakim Enerji Odaklarına yöneliktir. Atlanta RA Merkez’den Rahman Boyutu’ndaki Kadir ve Hakim enerji odaklarına gelen kadir ve hakim enerji, Altın Galaksi yansıma Bütünlüğü’nün nezaret ettiği piramid devre sistemlerine gelir. Burada Altın-RA Güç toplayıcı ve regüle edici özelliğe sahip olan piramidlerin kontakt kurucu kristalleri tarafından çekilen Altın-RA Gücü, kontakt kurucu kristallerden toplayıcı karakterli kristallelere temerküz ettirilir. Bu kristallere bağlı olan blokaj ünitelerinde bloke edilen güç potansiyeli, regüle edici devre sistemlerine sevkedilerek regüle edilmekte ve sevkedici kristallerin yardımıyla gerekli olan yerlere sevkedilmektedir.

ALTIN-RA GÜCÜNÜN SONSUZ-SINISIZ UZAYIN MUAYYEN BİR KOORDİNATINDAN MUAYYEN BİR KOORDINATINA SEVKEDİLMESİ İÇİN ENERJETİK KRİSTALLER KULLANILMAKTADIR.

Atlanta RA İmparatorluğu’nun Ana Tanrısal Teknolojik Bilimsel Uzmanlığına dayalı olarak Altın Galaksi Yansıma Tesisleri’nde yapılanan devasa nitelikli enerjetik kristallerin Ünitelerinin fonksiyonları; Alfa Yaşam Boyutlarındaki yaşamsal değerlerin korunmasında, inkişaf ettirilmesinde, gerekli olan faaliyetlerin sürdürülmesinde zaruret arzetmektedir.

Enerjetik kristaller, bozulmayan, yıpranmayan, değişime uğramayan ve karakterini daima belirli bir programa göre yenileyebilen Canlı Kristal Oluşlardır.

SULTAN GÜCÜ: RA KARAKTERLİ CANLI KRİSTAL OLUŞLARIN YER ALDIĞI PİRAMİD DEVRE SİSTEMLERİNDE BLOKE EDİLEREK REGULASYONA UĞRATILMAKTA VE SONSUZ-SINIRSIZ UZAYDAKİ SÜPER GÜÇ BOYUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN HERHANGİ BİR KOORDİNATA SEVKEDİLEBİLMEKTEDİR.

Enerjetik kristallerin fonksiyonları, Altın-RA’yı yapıları üzerine çekip hiç absorbe etmeden, olduğu gibi muayyen bir programa uygun olan tarzlarda sevkedilmesi gerekli olan yerlere sevketmektir.

Altın-RA Gücü, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki süper Güç Boyutları dahilinde bulunan uzaylarda seyreden Ana Gemiler tarafından da kullanılmaktadır.

Bu Ana Gemilerin Altın-RA Gücünü çekip, toplayıp gemiyle ilgili aygıtlara sevkeden Kristal tesisleri mevcuttur.

ALTIN RA GÜCÜ DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA İLAHİ KUDRET İFADESİYLE DE TANITILMIŞTIR.

Ö.Cenap BAŞMAN