Şakralar ve insani kişilik oluşumu

Şakralar ve insani kişilik oluşumu

Üçlü merkez olucu sistemi oluşturan şakralardan MAHİRA‘da devinim yapan Bilinç Potansiyeli, biyokompitüre dayalı yersel adaptasyon kişilik olgularından Duyumsal ve Duygusal bazındaki olguların alfa titreşim boyutsal nitelikli zaman, mekan ve formla muhatap olunarak yaşanmasını mümkün kılacak tarzlarda biyokompitür lobları üzerinde idari fonksiyon gösterebilmektedir.

Üçlü merkez olucu sistemi oluşturan şakralardan SADİSNA‘da devinim yapan Bilinç Potansiyeli, biyokompitüre dayalı yersel adaptasyon kişilik olgularından Düşünsellik bazındaki olguların hareketli titreşim boyutsal nitelikli zaman, mekan ve formla muhattap olunarak yaşanmasını mümkün kılacak tarzlarda biyokompitür lobları üzerinde idari fonksiyon gösterebilmektedir.

Üçlü merkez olucu sistemi oluşturan şakralardan ORİS‘de devinim yapan Bilinç Potansiyeli, biyokompitüre dayalı yersel adaptasyon kişilik olgularından Seksüellik bazındaki olguların hareketli titreşim boyutsal nitelikli zaman, mekan ve formla muhattap olunarak yaşanmasını mümkün kılacak tarzlarda biyokompitür lobları üzerinde idari fonksiyon gösterebilmektedir.

ALFA TİTREŞİMİN YAŞANDIĞI BOYUTLARDA SÜRDÜRÜLEN DENEYİM VE GÖREVLER ESNASINDA BİLİNÇ TİTREŞİMLERİNİN DE BU TİTREŞİMLERE UYGUN OLAN TARZLARDA DEVREDE TUTULMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDAKİ ZAMANLAMA KODLARINDAN MÜTEŞEKKİL OLAN BİR KODLAMA PLANI’NIN BİLİNCİN VARLIĞINDA TANZİM EDİLMESİNİ GEREKTİRMEKTEDİR.

Alfa Uzay/Zamanın hüküm sürdürdüğü Galaktik Yaşam Boyutları dahilinde hareket eden Bilinçler, Görev ve Deneyim mahiyetleriyle gösterdikleri fiillerin neticesinde, ancak imtihanlarını verdikten sonra geçiş müsadesi alarak; daha üst düzeydeki yaşam boyutları olan Beta 1 ve Beta 2 Uzay/zamanların hüküm sürdürdüğü Galaktik yaşam boyutlarına geçebilmektedirler.

Alfa Titreşim Boyutsal nitelikli Zaman, Mekan ve Form, hareketli titreşimin yaşandığı boyutlarda Bilinçlerin, görev, deneyim, bazındaki faaliyetlerinde birer yaşamsal değer olarak, Bilinçlerin muhatap olmaları gereken, çok önemli olan oluşlardırlar.

Cevheri oluşun üç veçhesi olan ZAMAN-MEKAN-FORM sadece Alfa titreşimin yaşandığı boyutlarda değil Beta ve daha üst titreşimlerin yaşandığı boyutlarda da mevcut olan oluşlardır.

ZAMAN – MEKAN – FORM , cevheri oluşun “POR” denilen partiküllerinden oluşturulan değerler olması nedeniyle, ÖZ’ ün cevherle olan muhataplıklarında üç ayrı veçhe belirten varyasyonlarıdırlar.

CEVHERİ OLUŞUN HER BİR VARYASYONU MUAYYEN BİRER OLMA SABİTESİ VE OLMA FREKANSINA SAHİP BULUNMAKTADIR.

BU FREKANS VE SABİTELER GALAKTİK YAŞAM FAKTÖRÜNDE OLDUĞU GİBİ, ATLANTA YAŞAM FAKTÖRÜNDE DE ÇOK ÖNEM TAŞIMAKTADIRLAR.

Yorum bırakın