RA Gücü

RA Gücü

RA Gücü, RA Karakterli Bilinç potansiyellerine ait olan bir değerdir. Bu gücün Ana veziri bilinçlerce kullanılırken Süper Makro kıymetteki haline ANA TANRISAL TEKNOLOJİK RA GÜCÜ, makro kıymetteki haline ise TANRISAL TEKNOLOJİK RA GÜCÜ denilmektedir.

Ana Tanrısal Teknolojik RA Gücünün Sonsuz-Sınırsız Uzayda tesis edilen Veziri Etkinlik Koordinatlarına taşınmasına vasıtalık eden RA Karakterli porlar kendi özleri olan serlerinden Kutsal Amon tarafından özel programlar yüklenerek koşullandırılmıştır. Bu porlar Tutankhamonyas Üyeleri olan Kharyantaslara ait RA Formların devinim halkalarından sevk edilebilmektedir. Kharyantaslar tarafından muayyen mahiyetlerde programlanarak Veziri Etkinlik koordinatlarına sevkedilen RA karakterli porlar, Ana Tanrısal Teknolojik RA Gücünü bu noktalara varlıklarında yüklü olan seyir programının mahiyetine uygun olarak helezonik bantlar halinde hiçbir değer kaybetmeksizin taşıyabilmektedir.

RA-TON DAHİLİNDEKİ MUTLAK DEĞERLERDEN OLAN ANA TANRISAL TEKNOLOJİK RA CEVHERİNİN TEMEL PARÇACIKLARINDAN (SERLER) OLUŞTURULAN PORLAR DÖRT KARAKTERE SAHİPTİR.

RA karakterli porlar Kutsal Amon, Kutsal Mardan ve Kharyantaslar tarafından sonsuz-sınırsız mahiyetlerce programlanabilmektedir.

Her programlama işlemi, mutlaka muayyen bir programlama sisteminin icaplarına uygun olarak yapılabilmektedir. Zaman ve mekan oluşturma hususiyetine sahip olan por olma frekanslı porlar karakterlerine uygun olarak, muayyen bilinçlerce gerekli olan mahiyetlerde programlanabilmektedirler. Ancak oluşturulacak olan zaman ve mekanın karakterlerine uygun olarak programlanması seçilecek porların olma frekansları çok önemlidir.

Muayyen bir zaman veya mekanı oluşturacak olan porların olma frekans ve sabitesi eşdeğer olmalıdır.

Mutlak idarecilikle alakalı olan fonksiyonların gösterilmesine müsait stratejik öneme sahip olan muayyen koordinatlı uzay noktalarında RA Mekanlar oluşturulmaktadır. Bu mekanlarla alakalı olan Süper Güç Boyutlarının karakteri Ana Tanrısal Teknolojiktir.

RA Mekanların oluşturulması için RA Zaman ve Mekan porlarına Sonsuz-Sınırsız Uzayın hangi koordinatında kesişeceklerse bu porlardan oluşturulacak helezonik zaman ve mekan bantlarının seyir programları da göz önünde bulundurularak program yüklenmektedir.

RA GÜCÜ, bu mekanlarda yerleşik düzen hasıl ettikten sonra Veziri Teknolojik uygulamalarla Veziri İcraat gösterebilecek RA Karakterli bilinçlerin kullanabilecekleri RA-TON istihkakına göre tevzi edilebilmektedir. Tutankhamonyas üyeleri olan Kharyantaslar, kendi evlatları olan Khamonlara ancak kendi istikhaklarına düşen RA-TON’a göre gereken RA Gücü tevziatını yapabilmektedirler.

RA ZAMAN, RA MEKAN VE RA GÜÇ PORLARI KUTSAL AMON TARAFINDAN KENDİ ÖZLERİNDEN PROGRAMLANDIKTAN SONRA KUTSAL AMONUN MİNYATÜR KAİNATLAR ZİNCİRİNDEKİ MUTLAK KARAKTERLİ ŞABLONLAR DAHİLİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİRLER. HER KHARYANTAS; KENDİ ŞABLONU DAHİLİNDEKİ RA ZAMAN VE RA MEKAN POLARINI KULLANABİLMEKTE VE BU PORLARA YÜKLEM VERİRKEN BU PORLARI KENDİ GÖREV İCRAAT MAHALLERİNDEKİ GÖREV İCRAAT MAHİYETLERİNE UYGUN OLARAK PROGRAMİZE EDEBİLMEKTEDİR.

RA-TON’dan sayılan her gücü yüklenebilecek yüksüz porları tanzim eden Kutsal Amon, bu porlara yüklenebilecek gücün mahiyet ve kıstasını belirten kriterleri de bu porların özleri olan serlerine programize etmektedir. Serlerinden özel programlarla ayarlanmış olan porları kullanmaya yetkin bilinç karakterleri kendi karakterlerine uygun olan icraatları yükümlülük prosedürlerine göre gösterirlerken, Kutsal Amon’a ait Sonsuz-Sınırsız Uzayın muayyen koordinatlarındaki Süper Güç Boyutları dahilinde gereği gibi kullanabilmektedirler.

Ö.Cenap Başman