Pozitif uzaylıların dünya alışılagelmişlik kavramı üzerinde gösterdikleri teknolojik fonksiyonlar

Pozitif uzaylıların dünya alışılagelmişlik kavramı üzerinde gösterdikleri teknolojik fonksiyonlar

DÜNYA İNSANLIĞININ İÇİNDE BULUNDUĞU UZAY / ZAMAN DÖNEMİ; ANA HASAT DÖNEMİ’DİR.

Bu Döneme kadar insanlığı ilgilendiren ara hasat dönemlerinde Merkezi Görev/İcraat Odakları tarafından oluşturulan Sanatsal-Bilimsel-Dinsel aktivasyon Plan buudlarında yer alan Görev/İcraat Üniteleri; Dünya İnsanlığını Dünya ile alakalı Seyir Programı’nın icaplarına uygun olan tarzlarda tamponlayarak toplumsal realiteyi istenilen yoğunluklarda tutmak için efor sarfetmişlerdir. İnsani alışılagelmişlik kavramlarının iptal edilerek alışılagelmişlik kavram ötesi kavramı edinemeyenlerin gösterdikleri tepkiler nedeniyleToplumsal Realite Görev/İcraat Ünitelerinin gösterdikleri eforlarla Sanatsal, Bilimsel ve Dinsel açıdan tamponlanırken, Dünya genelinde yer yer çatışmalara sahit olunmuştur.

İnsani alışılagelmişlik kavramları; dünyanın muhtelif yörelerindeki toplumlara ait ferdlerin birbirlerini alışılagelmişlik mahiyetlerine dayalı olan tarzlarda kayıtlanmışlık ve şartlanmışlık ve buna bağlı olarak oluşturulan değer yargılarınca etkilemelerinden ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal realitenin pozitif yönden yücelmesini engelleyen bu değer yargılarının iptal edilerek yücelmeyi sağlayan değer yargılarına sahip kılınmaları için İlahi Tasarruf Planları, kendi varlıklarına bağlı olan Görev/İcraat Ünitelerini gerekli gördükleri dönemlerde, Dünyanın gerekli gördükleri yörelerine enkarne ederek o yörelerde topluca oluşturulmuş olan kayıtlanmışlık ve şartlanmışlık çemberlerini kırmaları çok değerli eserler verdirmişlerdir. Bu Görev/İcraat Ünitelerini destekleyen İlahi Tasarruf Planları, varlıklarına ait Teknolojik Üslerden devreye soktukları Ana Gemilerden muhtelif mahiyetlerdeki Teknolojik Operasyonları gerçekleştirebilen İşlem Diskleriyle çok yakın plandan hareket ederek harikalar yaratmışlardır.

Dünya görev / deneyim / evrim platformundaki görev/icraat üniteleri, pozitif uzaylıların ana gemilerine ait işlem disklerini vasıta olarak kullanan teknolojik uzmanlar tarafından programlı olarak desteklenmişler ve dünya toplumlarını şu sıralarda içinde bulunan Ana Hasat Dönemi’ne gereği gibi hazırlamışlardır.

Özlerinden sahip bulundukları Pozitif Kutbiyetli Bilinç Boyut Kavram Koordinat Düzenindeki değerleri Dünya Görev / Deneyim / Evrim Platformunda deneyime sokarak bu değerleri Aktif Olma kıymetlerine uygun olan tarzlarda Aktif Yaratım haline getirebilen Dorçede, Santifer ve Khamon olarak bilinen İLAHİ TASARRUF ÜNİTELERİ, kendi eğilim duydukları deneyimlerin mahiyetlerine uygun deneyime eğilim duyan ve Dünyada İNSAN sözcüğüyle bilinen birimler ile Görev İcraat Denge Rayında yol kateden Akitli Bilinçleri kendi bağlı bulundukları Tasarruf Planlarının Dünyada madde formuyla hareket eden üyeleri olarak kabul etmekte ve onlarla birlikte hareket edebilmektedirler.

İnsani birimlerin pozitif aktif olma ve yaratılma bazlarında yücelmelerini sağlamak amacıyla onları, kendi sahip bulundukları imkanlarla destekleyen Dorçedeler, Santiferler ve bunların Liderleri olan Khamonlara, POZİTİF UZAYLILAR denilmektedir. POZİTİF UZAYLILAR genel bir Pozitif Kutuplanma altında bulunan İnsani birimleri Enerjetik Kalıplar kategorisindeki formlarındaki şakralarında oluşturulan muayyen mahiyetteki Devinim Planlarına uygun olan tarzlarda kendi varlıklarına muhtelif kutuplanma halleriyle bağlayabilmektedirler. Bu durum, aynı zamanda genel bir kutuplanma altında bulunan insani birimlerin özel bir kutuplanma altına alınması demektir. Bu özel kutuplamanın etkileşim altına aldığı İnsani birimler, POZİTİF UZAYLILARA Pozitif Deneyimlerin mahiyetleriyle alakalı uzmanlık performansını sağlamaktadırlar.

Santifer, Dorçede ve bunların liderleri olan Khamonların oluşturdukları Pozitif Uzaylılara ait olan guruplar, İnsani birimleri ancak enerjetik kalıp kategorisinden formlarının sağında oluşturdukları kutuplanma muayyen bir yoğunluğa ulaştığında kendi varlıklarına bağlayabilmektedirler. Bu yoğunluk, İnsani birimlerin Pozitif Uzaylı Grupların eğilim duydukları Pozitif Aktif Deneyimlere eğilim duymalarına göre muayyen kıstas ve mahiyette değişebilmektedir.

POZİTİF UZAYLILARA AİT GRUPLAR, KENDİ VARLIKLARINA BAĞLAMAK İSTEDİKLERİ İNSANİ BİRİMLERİ KENDİ EĞİLİM DUYDUKLARI DENEYİMLERE OLAN EĞİLİMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEKTEDİRLER.

POZİTİF UZAYLILAR, İNSANİ BİRİMLERE AİT OLMA FREKANSLARIN KENDİ VARLIKLARININ OLMA FREKANSLARIYLA UYUMLU OLMASINI İSTEMEKTEDİRLER.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın