Pozitif uzaylılar teknolojisi

Pozitif uzaylılar teknolojisi ve dünyamızda sürdürdükleri evrimsel faaliyetler

Çekirdek evrim boyutsallık keyfiyetleriyle donatılmış güneş sistemini varlığında bulunduran samanyolu galaksisi; ilahi hiyerarşik kuruluşlara ait terminolojik sistemlerin kayıtlarında ‘madde kainatı’ olarak geçmektedir.

Bu güneş sistemi bizlerin varlığında yaşadığımız dünyamızı içinde bulunduran güneş sistemidir.

Samanyolu Galaksisi üzerinde Direkt Tasarruf hakkına sahip olan Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği (Galaktik Konfederasyon BaşkanlığI); bu galaksideki pozitif güç odakları içinde yer alan İCPHEDİA’daki Teknolojik Uzmanlar BİR’liğini Çekirdek Dünya Deneyim / Evrim / Görev Ortamında gösterilmesi gereken Teknolojik faaliyetleri göstermekle yükümlü kılmıştır. Bu Uzman Topluluk sahip bulunduğu Teknolojik İmkanlarını kullanarak Sirius Teknolojik Sistemlerinin icaplarına uygun olan faaliyetlerini Samanyolu Galaksisinde Çekirdek Dünyayı merkez koordinat düzeni olarak kabul edip tüm galaktik Uzayda yer alan objelerin varlığında tanzim ettiği Teknolojik Teşkilat Düzeninin varlığıyla sürdürmektedir.

Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin göstermekle yükümlü olduğu faaliyetleri gösterirken icaplarına uyduğu Teknolojik Sistemlerden bazıları şunlardır.

1-Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi
2-Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi
3-Çekirdek Dünya Evrim Türleri Oluşturma, Denetleme Ve Kültleme Teknolojisi Etkinlik Sistemi
4-Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sistemi
5-Çekirdek Dünya Maddi Ve Enerjetik Mekanlaşma Teknolojisi Etkinlik Sistemi
6-Çekirdek Dünya Genetik Teknolojisi Etkinlik Sistemi
7-Çekirdek Dünya Hasat Teknolojisi Etkinlik Sistemi

Bütün bu Sistemler, Pozitif Uzaylıların Dünyamızda sürdürmekte oldukları Evrimsel faaliyetler için yüzyıllardır devrede tutulmuşlardır.

Bu sistemler, Khamonların Lider ve Liderleyici Güç Odağı oldukları Dorçede Yaşam Kolonilerinde Khamonlara özel Teknolojik Faaliyetlerin sürdürülmesi esnasında devrede tutuldukları gibi Dorçedelere özel Teknolojik faaliyetlerde de devrede tutulmaktadırlar.

BARAJ ÇEKİRDEK DÜNYA BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ:

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle, Çekirdek Dünya üzerinde bir Biyosfer Katmanı oluşturulmuş ve Çekirdek Dünyanın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün Bilinçlerin devinim yaptıkları Robotik Kalıplarla birlikte bu Biyosfer Katmanı ile ihata edilmiştir.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisinin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyanın Varoluşundan itibaren faaliyet gösteren Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki bu Uzmanlar da diğer Uzmanlar gibi SP3 Galaksisi (Din siklüsü döneminde bu galaksinin oluşturduğu boyut; Dünya insanlığına Meleküt Alemi olarak tanıtılmıştır) Tasarruf Planındaki yükümlü Bilinçlerle birlikte hareket etmiştir.

Çekirdek dünyada ilk evrim türleri sayılan prototipler: ilk etapta maddi karakter ve hüviyete sahip olan kuvant birimlerinden hareketle oluşmuş atomların bir araya gelerek meydana getirdikleri, kombine yapı olan d.n.a ve r.n.a’lardır.

D.N.A ve R.N.A’ların karakter ve hüviyet de maddidir. Bu türlerin madde ötesi olan enerjetik tarafı maddi olan tarafına kıyasla çok seyyal olup maddi olan tarafıyla iç içe olarak bulunmaktadır.

Atlanta Ra Terminolojik Sistem kayıtlarında mentufray ve hentufray ifadeleriyle bulunan d.n.a ve r.n.a’ların maddi olan tarafına ufraysa mentestratum ve ufraysa hentestratum madde ötesi olan tarafına ise ufraysa melektratum ve ufraysa helektratum denilmektedir.

Ufraysa Mentestratum ve Ufraysa Helektratumla iç içe olan Ufraysa Melektratum ve Ufraysa Helektratum Bilinç kıvılcımlarının yerleşim yataklarıdırlar ve Çekirdek Dünyada oluşturulan Biyosfer Katmanının madde ötesi tarafıyla uyumlu olarak hareket etmektedirler. Bu yataklarda yerleşen Bilinç kıvılcımları genellikle SP3 Galaksisinin sakinleri olan Santiferlere ait olan mikro canlardır.

Çekirdek Dünyada bu evrim türlerinin bir araya gelerek oluşturdukları HÜCRE ifadesiyle bilinen prototip, Tanrısal Teknolojinin harika bir oluşumudur.

Hücre, Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında ESSAF ifadesiyle geçmektedir. Yine bu kayıtlarda ESSAF LUNYA ifadesiyle geçen HÜCRE CAN, 64 Milyar Bilinç kıvılcımından (Mikro Can) mürekkep olan Can Bütünselliğidir ki, buna MAKRO CAN da denilmektedir.

Çekirdek dünyadaki biyosfer katmanının canlıları görünüşleri hangi kalıplarla olurlarsa olsun mutlaka bu katmanın madde ötesi tarafıyla uyumlu olan birer elektratumda yerleşmekte ve bu elektratumda devinmektedirler.

Bu devinim esnasında her can (Bilinç), madde genleriyle kendi doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu Öz Keyfiyetler Zincirindeki her keyfiyete dayalı olan tarzlarda çok özel mahiyetlerde muhataplık göstermekte ve evrimleşmesini Biyosfer katmanının genel bir üyesi vasfına sahip olarak sürdürmekte ve tamamlamaktadır.

Bu nedenle Galaktik Konfederasyonun sağ kanadını oluşturan Andromeda Galaksisindeki (Bu galaksi din siklüsü döneminde Dünya insanlığına Ceberut Alemi olarak tanıtılmıştır) Altın karakterli Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planının Liderleyici-Lider Olucu Güç Odağı İCPHEDİA’da bulunan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Mekanizmaları; Çekirdek Dünya üzerinde oluşturdukları BİYOSFER KATMANI içindeki her canın, İlahi Hiyerarşik Kuruluşlardan gereği gibi destek görmesini sağlayıcı her mahiyetteki bağları da tanzim etmektedirler.

BARAJ ÇEKİRDEK DÜNYA BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMİ:

Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”: Çekirdek Dünyanın varoluşundan itibaren sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde Maddesel Kalıplar kategorisine dahil olan muhtelif şekilselliklerdeki Biyoformların tanzim edilebilmesi için gerekli olan her fonksiyonu devreye sokmuşlardır. Burada çok iyi kavranması gerekli olan bir husus şudur ki, Karakterleri her ne olurlarsa olsun Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Çekirdek Dünyada deneyim ve görev yapacak olan Yüce Bilinçler, şekilsellikleri her ne olurlarsa olsun vasıta olarak kullanacakları formları sahip bulundukları Asli Orijinal Bilişe dayalı olarak Çekirdek Dünyanın yapısındaki maddelerden teraküp buldurarak kendileri kendilerine tanzim etmekle yükümlüdürler. Ancak burada Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Mekanizmalar, Yüce Bilinçlerin bu yükümlülüklerine istinaden bu formları tanzim ederlerken kendi varlıklarını Yardımcı Fonksiyon vurgulayarak devreye sokmaktadırlar.

Çekirdek Dünya üzerinde en üst düzeyde mütekamilliğe sahip olan Biyoform; İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLAT‘tır. Bu Robotik Teşkilatın BİYOKOMPÜTÜR adı verilen aygıtını oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki Madde Genleri, diğer Robotik Teşkilatlardaki Madde Genlerine nazaran çok özel duyarlılık ve programlara sahiptir. Bu nedenle İnsani Robotik Teşkilatta devinen Bilinç, bu genlerle çok özel mahiyetler çerçevesinde süper kontakt kurarak gerekli olan çok özel muhattaplıkları gerçekleştirebilmektedir.

Axoy Matu (Ö. Cenap BAŞMAN)