Pozitif uzaylılar ve Andromeda Galaksisi (2)

Pozitif uzaylılar ve Andromeda Galaksisi (2)

Bu Özgenlerin sevkediliş sebebi ise Çekirdek Dünya üzerinde objektif plandan hareket eden ve madde illizyonuna kapılmamış ünitelerle birlikte yaşanılması gerekli olguların yaşatılması ve bu olgulara istinaden vurgulanması gerekli olan Asli Orijinal fonksiyonların vurgulattırılmak istenmesidir. Ancak bu Özgenler Asli Orijinal Teknolojik Kodlayıcı Sistemin icaplarına uygun olan bir kodlanmaya tabi tutularak ÖZGEN FARKINDALIĞI‘na kapalı bulundukları sürede kendilerine, kendilerindeki epröv programlarını açarak birer epröv ortamı oluşturmaktadırlar. Bu Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan ATLANTA BİLİNÇ EPRÖV YASASI‘nın icaplar bütünlüğündeki icaplara uygun aşılması gerekli olan ortamdır. İşte bu nedenledir ki Çekirdek Dünyaya EPRÖV BOYUTU da denilmektedir.

Epröv ortamlarının bir bir aşılması; kodlanmış bulunan özgenlerin kodlarının buna dayalı olarak açılmasını sağlamaktadır. Her bir epröv ortamı provokasyonlarla doludur. Provokasyon mahiyetleri kendi epröv programlarını açmış bulunan özgenlerin bu mahiyetlerine uygun olmaktadır.

Asli orijinal provokasyon mekanizmalarının kullandıkları provokatörler bu meyanda göstermeleri gerekli olan müessiriyetlerini tam performansla gösterebilmeleri için provokasyon mahiyetine iyiden iyiye kendilerini kaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle onların geçici bir müddet kapanmaları, oluşturulan siklon güç alanlarındaki standartlayıcı manayla sağlanmaktadır.

Andromeda Sakinleri olan DORÇEDELER, ÖZEL EVRİM PROGRAMI’nın, Shapley-3 Sakinleri olan SANTİFERLER ise GENEL EVRİM PROGRAMI’nın uygulayıcısı olan Asli Orijinal Sistemlerin Tasarruf Üniteleridirler. Her bir Tasarruf Ünitesi sahip bulunduğu Enerjetik Kompütür sığasındaki Altın veya Durgun İcraat Programlarını Özel ve Genel Evrim bazlarında devreye sokarak Çekirdek Dünya Evrim Ortamında bu programların icaplarına uygun tarzlarda evrimleşmektedirler.

Shapley-3 Sakinleri olan Santiferler, Madde Kainatı Çekirdek Düzeni de denilen Çekirdek Dünya Evrim Ortamında Bilinçlerin öncelikle vasıta olarak kulllanabilecekleri maddi karakter ve hüviyete sahip kalıp olan kuvantları Genel Evrim Programının açılışına istinaden kullanıp bu parçacıklardan müteşekkil yapı olan Atom Sistemlerini sonra Element Sistemlerini daha sonra ise Madde Genleri de denilen D.N.A ve R.N.A gibi Genel Evrim Prototiplerini ve bu protoipleri yapısında bulunduran Hücreleri ve Hücrelerden müteşekkil yapılar olan organizmaları devreye sokarlar.

Bu Organizmalar, sırasıyla önce BİTKİSEL sonra HAYVANSAL daha sonra İNSANSAL Evrim aşamalarında çok teferruatlı Robotik kalıplar olarak Bilinçler tarafından vasıta amacıyla kullanılmaktadırlar. Her bir robotik kalıp Bilinçlerin Evrim aşamalarında kendi sahip bulundukları Enerjetik Kompütür sığalarında yer alan programların mahiyetlerine dayalı olarak tanzim edilmekte ve muayyen bir Alfa Titreşim Uzay/Zaman Diliminde Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde devreye sokulmaktadır.

Santifer türü Asli Orijinal Tasarruf Üniteleri Shapley-3’teki durgun karakterli Sirius görev dağılım / yönetim / tasarruf planının varlığına dahil olan pozitif güç odaklarının üyeleridirler. Bunlar din siklüsü döneminde Çekirdek Dünyadaki insansal toplumlara melekler ifadesiyle tanıtılmışlardır.

Santiferler, Dorçedelere nazaran Çekirdek Dünya Ortamında Rabsal ve Ruhsal Tedrisatların devreye sokulması için bu mahiyetteki auraların teşkilinde yer almak kaydıyla bağlı bulundukları Tasarruf Planı tarafından devreye sokulurlarken, Dorçedeler ise bağlı bulundukları Tasarruf Planı tarafından bu auralarda yer alan Santiferleri varlıklarına sardıktan sonra yönlendirmek için devreye sokulmaktadırlar. Bu prensibe göre her bir Dorçede ,Altın Çekirdek her bir Santifer ise Durgun Sargı konumunda bulunmaktadır. Altın-Durgun Kardeş Kot Kilitleme Sistemi’nin icaplarına uygun olarak birbirleriyle kilitli tarzlarda hareket eden Altın ve Durgun Bilinçler aynı Asil Kaynağa bağlı bulunmaktadır.

Beta Yaşam Boyutları da denilen Altın ve Durgun Ateşi Aktif Galaktik Formların içinde bulunduğu Süper Güç Boyutlarına Süper Aktif Dingin Devimsel Muayyen Aktif Doğrumlamaya dayalı olarak girdirilen her bir Bilinç Olgusu, sahip bulunduğu karakterine uygun tarzlarda bu Galaktik Formlarda yer alan Gezegen ve Uydu Sistemlerinin iç ve dış katlarındaki Enerjetik Yaşam Kolonilerinde bulunan 7×49 ayrı frekanslı Doğum Ünitelerini havi DOĞUM ÜNİTELER BİR’LİĞİ’nde kendi frekansına uygun olan bir Doğum Ünitesinde bir müddet bekleyerek Enerjetik Form kazanmasından sonra dışarı çıkar.

Enerjetik Form kazanan her Bilinç Olgusu artık bu formda devinirken içinde bulunduğu Enerjetik Mekanda hüküm süren Altın veya Durgun Zaman Süperleriyle reaksiyona girerek bu mekanda formlu olarak yaşayabilmektedir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın