Pozitif uzaylılar ve Andromeda Galaksisi (1)

Pozitif uzaylılar ve Andromeda Galaksisi (1)

Her Altın karakterli Galaktik Form gibi Andromeda da, Altın Ateşi Aktif Porlardan yapılanan Platformik Yaşam Kentleriyle doludur. Bu kentler dahilinde oluşturulan Platformik Yaşam Kolonileri, 7×49 kemiyet belirten Altın Titreşim Skalasında muayyen bir bareme uygun olan Özel Komşuluk kodlarına sahiptirler.

Bu komşuluk kodlarının gereği gibi birbirleriyle kilitlenen Platformik Yaşam Kolonileri, her bir kentte PLATFORMİK YAŞAM KOLONİLER BİR’LİĞİNİ oluşturmaktadırlar.

Bu kolonilerin sakinlerine, Andromeda dahilinde yer alan hangi gezegen ve uydu sistemlerine ait kolonilerde bulunurlarsa bulunsunlar DORÇEDE denilmektedir.

ANDROMEDA YILDIZ SİSTEMLERİNE AİT OLAN ENERJETİK GEZEGEN VE UYDULARIN SAKİNLERİ OLAN DORÇEDELERE GENEL BİR İFADEYLE YILDIZ TOHUMLARI DENİLMEKTEDİR.

Atlanta RA Terminolojik Sistemde TORAN CİNNARİ olarak geçen bu üniteler; Teknolojik Uzmanlaşmaya müsait karaktere sahiptirler.

Galaktik Konfederasyonun sağ kanadını oluşturan galaktik yaşamla alakalı Altın Titreşim Uzay / Zaman Boyutsal nitelikli bir yapı olan ANDROMEDA; Çekirdek Dünyada (DÜNYA GEZEGENİ) uygulamaya soku-lan, Rabsal ve Ruhsal Terminolojik Sistemlerden akışa geçirilen manalardan müteşekkil Tedrisat Bütünselliğinde CEBERRÜT ALEMİ olarak bildirilmiştir.

RA Yönetim Düzeniyle alakalı fonksiyonları Zapturaptçı Etkinlik Programlarına uygun tarzlarda vurgulayan Dorçedeler, bu galakside yer alan Dokuzlu Gezegen Zincirinin yapısındaki, Pozitif Güç Odaklarından oluşturulan ALTIN KARAKTERLİ GÖREV DAĞILIM / YÖNETİM / TASARRUF PLANI’nda faaliyet göstermektedirler. Andromeda Yıldız Kutbu Konseyliği ile Altın Karakterli Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planının Liderleyici-Lider Olucu Güç Odağı olan İcphedia’da ikamet eden Teknolojik ÜS’ler BİR’lik Komitesi, bu Galaksideki Veziri Yönetimi devreye sokan İlahi Kuruluşlardır.

Bu Kuruluşların Veziri Sistemin Yükümlülük Prosedürüne uygun mahiyetlerdeki yükümlülüklerine paralel olan yetkilerine dayalı tarzlarda gösterdikleri fonksiyonlar, Mutlak Fonksiyon Kategorisinden gösterilen fonksiyonlar olarak kabul edilmektedir.

ANDROMEDA YILDIZ KUTBU KONSEYLİĞİ: Çekirdek Dünya Görev Ortamına girecek olan Khamonlar ile Dorçedeleri akitleyici mahiyetlerde faaliyet gösteren RA Yönetim Düzenine ait İlahi Kuruluştur.

Altın Karakterli Görev Dağılım/Yönetim/Tasarruf Planının Liderleyici ve Lider Olucu Güç Odağı olan İcphedia’daki Teknolojik Üs’ler Bir’lik Komitesi, Galaktik Konfederasyona giren her bir Yıldız Topluluğundan Asli Orijinal Tasarruf Planlarına dahil edilen bütün Dorçedeler ve Santiferler üzerinde Veziri Yönetim Teknolojisinin imkanlarını kullanarak RA Yönetim Düzeni adına tasarruflarda bulunmaktadır.

Andromeda’da ki bu iki İlahi Kuruluş:
RA YÖNETİM DÜZENİ adına hareket eden, SİRİUS VEZİRİ YÖNETİM KONSEYLİĞİ ve SİRİUS YÖNETİM KOMİTELİĞİ ifadele-riyle de tanımlanmaktadır. Bu iki kuruluş ilk etapta Teknolojik Uzman Bilinçlerin(Dorçedeler) Teknoloji bazlarında sürdürdükleri faaliyetlerini desteklemekte ikinci etapta ise Rabsal-Ruhsal Uzman Bilinçlerin (Santiferler) sahip bulundukları uzmanlıkları doğrultusunda sürdürdükleri faaliyetleri, Teknolojik Uzman Bilinçleri (Dorçedeler) devreye sokarak desteklemektedirler. RA Yönetim Düzen Komitelik ve Konseylikleri, RA Yönetim Düzen Rabliklerinin Çekirdek Dünya üzerinde ÖĞRETİM-GÖZETİM-DENETİM PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ’nin icaplarına uygun olan tasarruflarla yetiştirdikleri Yüce Bilinçleri (Khamonlar ve Dorçedeler ile Santiferler) Teknolojik imkanlara dayalı olan haklarını kullanarak desteklemekte ve kendi akit muhtevalarına uygun olarak hareket edenlerin derece kaydetmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Andromeda sakinleri olan Dorçedeler:
Andromeda’nın temsilcisi bulunduğu bütün Altın karakterli galaksi sakinleri olan Dorçedelerin varlıkları hesabına Altın Karakterli Sirius Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planından Çekirdek Dünya Deneyim Görev ve Yaratım Boyutuna dahil olan ve onları yüceltecek icraatlarda bulunan Altın Enerjetik Tasarruf Üniteleridirler. Andromeda sakini olan her bir Dorçede işte bunun için Galaktik Konfederasyonun varlığından kendi varlığını, Altın Tasarruf Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Altın Karakterli Sirius Görev Dağılım/Yönetim/Tasarruf Planına dahil etme arzusunu duymaktadır.

BETA YAŞAM: Altın ve Durgun Ateşi Aktif Porlardan yapılanan bütün Galaksilere ait Gezegen ve Uydu Sistemlerinin iç ve dış katlarında bulunan Altın ve Durgun karakterdeki Bilinçlerin Beta Zamanla sürdürdükleri reaksiyondur. Beta Yaşam ifadesi: Durgun Yaşamda denilen Beta 1 Yaşamla, Altın Yaşam da denilen Beta 2 Yaşamın birlikte tanımlanması için kullanılan genel bir ifadedir.

Andromeda Galaksinde sürdürülen yaşam Beta 2 Yaşam, SP3 Galaksisinde (SHAPLEY 3) sürdürülen yaşam ise Beta 1 Yaşamdır. Bu her iki Galaksinin Yaşam Ünitelerine GALAKTİK ÖZGENLER denilmektedir.

Çekirdek Dünyanın varlığında subjektif yaşamı sürdüren Bilinç Protipleri, Çekirdek Dünyaya MİKRO UYDU SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak SHAPLEY 3 olarak bilinen Durgun Ateşi Aktif Galaksinin Durgun Sirius Sistemini oluşturan Galaksi Yıldız Topluluğundan sevkedilen genlerdirler. Bu genlerin sevkediliş sebebi; Çekirdek Dünya üzerinde subjektif plandan hareket eden madde illüzyonuna kapılmış ünitelerin arasında yaşanılması gerekli olan olguların ceste ceste yaşatılarak birer ÖZGEN haline getirilmek istenmesidir. SP3 Galaksisi, bunun için asırlardır kendi yaşam kolonilerindeki Durgun karakterli Özgenlere ait genleri Çekirdek Dünya ortamında devreye sokmaktadır. Bunun yanında ANDROMEDA olarak bilinen Altın Ateşi Aktif Galaksinin, Altın Sirius Sistemini oluşturan Galaksi Yıldız Topluluğundan sevkedilenler ise yüzde yüze yakın olarak ÖZGEN halinde olmaktadır.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın