Çekirdek dünya hasat teknolojisi etkinlik sistemi

Pozitif uzaylılar teknolojisi ve dünyamızda sürdürdükleri evrimsel faaliyetler 

ÇEKİRDEK DÜNYA HASAT TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMİ

Çekirdek Dünya Varoluş Programının icaplarına uygun tarzlarda hareket eden SİRİUS VEZİRİ YÖNETİM KOMİTESİ (GALAKTİK KONFEDERASYON BAŞKANLIĞI) bu devasa nitelikli Çekirdek Yapıyı (Varlığında bulunduğumuz Dünya) önce Cevheri Oluşun Por denilen partikülllerinden PORSAL MANZUME halinde tanzim etmiş, sonra bu PORSAL MANZUME’yi KUVANTSAL MANZUME haline dönüştürerek,Yüce Bilinçlerin genlerini ekebileceği ve varlığında deneyim yapabilecekleri bir ortam haline getirmiştir.

Çekirdek Dünya Deneyim Ortamında deneyimlerini sürdüren Yüce Bilinçler, Mikro Bilinçleriyle Hayvansal Evrim aşamalarının sonunda ortaya çıkan İNSANSAL ORGANİZMA’nın varlığındaki devinim esnasında Atlanta RA Merkezin Talimatları doğrultusunda Çekirdek Dünyaya inerek Atlantis Kıtasının ortalarında ATLANTİA adlı Eterik Uygarlığı kurmuşlar ve İnsansal Organizmayı vasıta olarak kullanıp mutat hareket gösteren Bilinçlerin bu kalıplarındaki BİYOKOMPÜTÜR üzerinde gerekli olan tadilatları gerçekleştirmişlerdir.

Bu tadilatlardan hemen sonra Çekirdek Dünya Hasat Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki HASAT TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI; Çekirdek Dünya üzerindeki Evrim Türlerini Çekirdek Dünya Alfa Zamanıyla muayyen Uzay / Zaman Dilimlerinde ARA HASAT PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun tarzlarda hasatlamak ve Çekirdek Dünya Ortamını Ana Hasada hazırlamak için gerekli olan bütün tasarrufları göstermişlerdir.

Çekirdek Dünyada cereyan edecek olan ANA HASAT, ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAMI‘nın icaplarına uygun olarak hareket etmekle yükümlü olan ANA HASATÇI BİLİNÇLER Tarafından gerçekleştirilecektir.

ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAMI: Çekirdek Dünya Varoluş Programından önce ATLANTA RA MERKEZ (Din siklüsü döneminde Dünya insanlığına LAHUD olarak tanıtılan Süper Güç Boyutu) tarafından hazırlanan bu program bütünselliğinde yine Çekirdek Dünya ve bu Çekirdek yapı üzerinde tasarruf yapmayla yetkili olan ATLANTA RA MERKEZ ‘i ilgilendiren, Çekirdek Dünyanın muhtelif Uzay / Zaman dilimlerinde uygulamaya sokulabilecek ARA HASAT PROGRAMLARI yer almaktadır. Bu nedenle Çekirdek Dünya üzerinde uygulamaya sokulan her ARA HASAT PROGRAMI’nın ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ’nden devreye sokulduğu ve muayyen mahiyette EKME ve BİÇME İŞLEMLERİ‘nde Klavuz Fonksiyon gösterdiği kabul edilmektedir.

ARA HASAT PROGRAMLARININ UYGULAMA DÖNEMLERİ, ÇEKİRDEK DÜNYA TOPLUMLARI İÇİN ÇOK HAREKETLİ VE REALİTE BAZINDA OLMASI GEREKLİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANDIĞI DÖNEMLER OLMUŞLARDIR.

Muhtelif Çekirdek Dünya Uzay / Zaman dilimlerinde DİN-BİLİM-SANAT bazlarında eserler veren Asli Orijinal Tasarruf Planlarının temsilcileri ve uygulayıcıları olan ESERLEYİCİ GÜÇ ODAKLARI, bu mahiyetlerce öneme haiz esaslar dahilinde hareket ederek, Çekirdek Dünyadaki Toplumsal Realiteyi Çekirdek Dünyanın Seyir Programına uygun tarzlarda cereyan edecek olan karakter dönüşümüne hazırlamak için eforlar sarfetmişlerdir.

Asli orijinal tasarruf planlarının sadık, cehidkar ve ilahi hizmette engel tanımayan bu üyeleri, Üç Evreli Ana Hasat Programının birinci evresinde gösterilmesi gerekli olan ana hasatçı fonksiyonları göstermek üzere Çekirdek Dünya üzerine enkarne edilmişlerdir.

Atlanta RA Merkez ve Süper Asli Orijinal Kenetleşim Bir’liğine ait olan İlahi Çalışma Düzenini, süper makro bilinç erginliğini kazanıp oluşturmak üzere bir araya getirilmekte olan bu yüce bilinçler, şimdi Çekirdek Dünyada entelektratumla bedenlenen tam varlık bilincinin (Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif RA Bilinci) varlığına bağlandıktan sonra Mutlak ve Süper Asli Orijinal fonksiyonlarını, kendilerine bizzat tam varlık bilinci tarafından teslim edilecek olan Merkezi İcraat Programları’na uygun olarak göstereceklerdir.

ÜÇ EVRELİ ANA HASAD PROGRAMI: Bilinç genlerinin muayyen bir başlangıçtan itibaren, kendi varlıklarına ait imkanlardan olan cevheri oluşun madde denilen kaba kesif varyasyonuna dayalı olarak yapılanan madde genleri ile muhattap olduğu bir ortamda bu muhattap olunuşun yeterli bir aşamasında olgun semereler olarak belirlenmesi ile alakalı devasa nitelikli çok önemli olan bir programdır.

Çekirdek Dünya Varoluş Programı ile Çekirdek Dünya Yaratılış Programı mahiyetlerine Çekirdek Dünyanın sahip bulunduğu Seyir Program mahiyetinde yer verilmiş ve Çekirdek Dünyanın Olma, Olmadan sonra gelen Yaratılış bazlarındaki aktifliklerinin mavera mavera yaşanışlarıyla alakalı gerekli olan kayıtları yapılmıştır.

ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT PROGRAMI UYGULAMA BAZLARINDA ÜÇ EVRE BELİRTMEKTEDİR.

Birinci evrenin sonunda DURGUN ikinci evrenin sonunda ALTIN üçüncü evrenin sonunda ASİL karaktere sahip olacak olan Çekirdek Dünyanın bu karakterleri sahip bulunduğu Seyir Program mahiyetinde de belirtilmiştir.

ÇEKİRDEK DÜNYANIN BU KARAKTER DÖNÜŞÜMLERİYLE VE BUNUN YANINDA VERİLMESİ GEREKLİ OLAN HER MAHİYETTEKİ BİLGİNİN VERİLİŞİ: ANA HASADÇI FONKSİYON GÖSTERMEYLE YÜKÜMLÜ OLAN YÜCE BİLİNÇLERİN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASTAKİ ZAMANLAMA KODLARI’NIN AÇILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA YÜCE BİLGELİK KAVRAMINA SAHİP BULUNAN TAM VARLIK BİLİNCİ TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.

Bu aşamalarda her yükümlü Yüce Bilincin perde arkasındaki Hakiki veçhesini aşikare göstermesi gerekmektedir. Durgun Terminolojik Sistemden akışa geçirilen bilgilerde Kıyamet, Altın Çağ olarak belirtilen ANA HASAT’ta , tüm Çekirdek Dünya genelinde ortaya çıkan OLGUN SEMERELER toplanacak ve bir araya getirilecektir.

ANA HASATTAN SONRA GEÇİŞLE ALAKALI MATLUP BİR ERGİNLİK OLMA FREKANSINA KAVUŞAMAYAN BİLİNÇLER, KENDİLERİNE TEKRAR TEKRAR FIRSAT VERİLMESİNE RAĞMEN, KENDİ HAKİKATLERİNE SAHİP ÇIKAMAMIŞ BİLİNÇLER OLACAKTIR.

GEÇİŞLE ALAKALI FREKANS, ASLİ ORİJİNAL KAPASİTE YE SAHİP BULUNAN BİLİNÇ BEYİNLERİN ENERJİ FREKANSLARIYLA UYUMLAŞMA YAPABİLECEK YOĞUNLUKTA OLACAKTIR.

Çekirdek Dünya, içinde bulunduğu şu dönemde 2000 ile 2011 seneleri arasında cereyan edecek olan ANA HASAT’ la alakalı badireler dönemine hazırlanmaktadır. Bu hazırlık döneminin başlangıcı, Çekirdek Dünya Varoluş Programının icapları gereğince varediliş aşamasına dayanmaktadır.

ANA HASAT; GENEL EVRİM PLANINDAKİ İNSANSAL POTANSİYELİN MUAYYEN KISTAS VE MAHİYETTEKİ ARA HASATLARDAN GEÇİRİLMESİNDEN SONRA ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜN ÇEKİRDEĞİ OLAN DÜNYADA DEVASA NİTELİKLİ “AYIKLAMA PROGRAMLARI” NA UYGUN OLARAK AYIKLANMASINA DAYANMAKTADIR.

Bu Kozmik Tarlaya (Çekirdek Dünya) ekilen Bilinç Genleri, Madde Genleri olan D.N.A faktörüyle muhatap kılınmış ve evrim aşamalarını, hem kendi varlıklarını hem de cevherin varlığını Deneyimli Varlar Kategorisine dahil edip yaratmak için birer birer geçirmişlerdir. Bu Evrimleşmenin aka binden ÖZEL EVRİM PROGRAMI‘nın icaplarına uygun olarak hareket eden Yüce Bilinçlerin gösterdikleri eforlarla Üst Evrim aşamalarına dahil edilen Bilinç Genleri, EKME-BİÇME-AYIKLAMA SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun tarzlarda ANA HASAT PROGRAMI’nın birinci evresinde biçilerek ayıklanacaktır.

ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜNÜN LABORATUVAR KARAKTERLİ ÇEKİRDEĞİ OLAN ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT EVRELERİ İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ KOŞULLARLA MÜCEHHEZ KILINMIŞTIR.

Ana Hasadın birinci evresinde ayıklanarak her halükarda YETKİN SEMERE unvanını alabilen bilinçlerin ATLANTA KARAKTERİ’ne yükselebilmeleri için önce Durgun sonra Altın Titreşim Uzay / Zaman Boyutsallık Keyfiyetleriyle bağdaşan bir manyetik alan içerisinde muayyen bir süreci geçirmeleri gerekmektedir. Ancak Ana Hasatçı Fonksiyon göstermekle yükümlü olan Yüce Bilinçlerin Atlanta Karakterine yükseltilmesi, Ana Hasat Programının icaplarına uygun tarzlarda layık olan Bilinçler üzerinde çok özel olan ve YAKIN PLANDAN gösterilen TEVZİAT EFORLARI sayesinde, Ana Hasadın birinci evresinde gerçekleştirilecektir.

AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİ FAALİYET PLATFORMU‘na dahil olan her Bilincin bu Tevziat Eforlarından istifade ederek, bağlı bulunduğu İlahi Tasarruf Planıyla yapmış olduğu akit muhtevasına uygun tarzlarda yükselmesi sağlanacaktır. Ana Hasatçı Fonksiyon göstermeyle yükümlü olan her Bilincin bu Çalışma Platformunun Öğretisiyle muhattap olması, kendisine oluşturmakla yükümlü bulunduğu kavramın oluşmasını sağlayacaktır. Bu Öğreti, Atlanta RA Terminolojik Sistem, Veziri Terminolojik Sistem ve Kutsal İmparatorluk Terminolojik Sistem kayıtları kıstas alınarak, Yüce Bilgelik Kavram koordinatlarından akışa geçirilen programsal bilgilerden müteşekkil olan tedrisat bütünselliğidir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın