Paralel evren sistemleri

Paralel evren sistemleri

Çekirdek Evrim Programının uygulanması amacıyla yapılanıp Aktif Varoluş’a dahil edilen çekirdek karakterli evrensel yapıyla bu yapıya kilitlendirilen evrensel yapıların tümüne PARALEL EVREN SİSTEMLERİ denir.

Paralel evrenler yasasının ön gördüğü prensipler doğrultusunda hareket eden İlahi Hiyerarşi, Çekirdek Evrim Programına uygun olan faaliyetleri Çekirdek Evrensel yapının galaktik uzaylarında sürdürürken, Dünyada SAMANYOLU olarak bilinen galakside cevherin kaba kesif varyasyonlarını kalıp olarak kullanan bilinçleri konuşlandırıp mekanlaşmalarını sağlamaktadır. Din siklüsü döneminde Dünya insanlığına BERZAH olarak tanıtılan bu galaksideki her uzay objesi, Çekirdek Evrim faaliyetlerine iştirak ettirilmektedir. Bu nedenle bu galaksinin gerek gördüğü her uzay objesinde (güneş, gezegen ve uydu) konuşlanan İlahi Hiyerarşi, bu objelerin tümünü içine alan Teknoljik Üsler Ağını oluşturup Andromeda Galaksisi’ndeki Teknolojik Üsler BİR’liğine kilitlemiştir.

Çekirdek Evren’e kilitli olan her paralel evren Çekirdek Evren’in kutuplaması altında olduğu için çekirdek evrende sürdürülen Çekirdek Evrim faaliyetlerinden etkilenmektedir. Paralel evrenlerde bulunan galaktik uzay objelerinin gerek gördüklerinde konuşlanan İlahi Hiyerarşi, buralarda kurduğu temsilci kuruluşların varlıklarıyla Çekirdek Evren’de yaşayan Tanrısal Bilinç kıvılcımlarıyla özdeş karaktere sahip Tanrısal Bilinç kıvılcımları üzerinde rabsal-ruhsal-teknolojik tasarruflarda bulunmaktadır.

Çekirdek Evrim yasasının icaplarına göre Sirius Lyra Kültürüne uygun olarak Dünya Evrim ortamında oluşturulmak istenilen türlerin Çekirdek Evren’e paralel olan her evrende özdeş karaktere sahip olan benzerleri mevcuttur. Bu benzer türler arasındaki iletişim keyfiyeti her paralel evrenin Çekirdek Evren’in Kutuplaşım Olma Frekansına uygun olarak teknolojik sistemlere bağlanmıştır. EVRENLER ARASI GRUPLAŞMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMLERİ denilen bu sistemler, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu’nda bulunan Mutlak Plan’da AKAŞİK KAYITLAR doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Dünya’nın da içinde bulunduğu güneş sistemine Çekirdek Evrim faaliyetlerinden dolayı ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİ denilmektedir. Bu güneşin merkez olduğu sistem tüm planetleriyle birlikte Çekirdek Evren’e paralel olan evrenlerin galaktik uzay objeleri arasında bulunan güneşleri Özel İletişim Bağlarıyla bağlamaktadır. Bu bağlardan iletilen her tesir, çekirdek evrimin sürdürülme amacına uygun olarak paralel evrenlerdeki galaktik evrim türlerinin üst evrim aşamalarına doğru inkişaf etmesini sağlamaktadır.

ÇEKİRDEK EVRİM BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE DONATILMIŞ OLAN ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİNİN GÜNEŞİ; SADECE MADDİ KAİNATIN TEMEL VE MERKEZ ÜYESİ DEĞİL, ENERJETİK KAİNATIN DA TEMEL VE MERKEZ ÜYESİ BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE ÇEKİRDEK EVRENE PARALEL OLAN DİĞER EVRENLERİN GÜNEŞLERİNİ OLUŞTURDUĞU ÖZEL AKTİVASYON PLANININ BUUDLARINA KİLİTLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİPTİR.

Bu Güneş; Samanyolu Galaksisine ait Merkez Koordinat Düzenine kilitli olup VEZİRİ KONTROL SİSTEMİYLE kontrolize edilmektedir. Veziri kontrolizasyon etkinliği sayesinde Kozmik Bir Kontrolizasyon Odağı olarak devrede tutulan GÜNEŞ, Sistemin hem kaynağı hem de kontrolizasyon odağı olmaktadır. Bu nedenle Çekirdek Evrim uygulamaları esnasında türlerdeki sapma olarak bilinen diğer bir ifade tarzıyla “Pozitif yaratılış şablonları” na aykırı olan hareketler, ÇEKİRDEK EVREN LEVH-İ MAHFUZUNA bağlı en yakın kayıt sistem üyesi olan Güneş’in holografik kayıt düzeninde kayıta alınmakta ve bu kayıtların mahiyetlerine uygun olarak da Güneş’in maddi varlığında sistemik patlamalar husule gelmektedir. Bu sistemik patlamaların akabinden Güneş, YANSIMALI DENGE KANUNU’na uyarak sistemik patlama amacına uygun olan mahiyetlerdeki tesirleri yaymaya başlar ve bu tesirler kaynağından çıktıktan sonra İÇ UZAY olarak bilinen Çekirdek Güneş Sistemi uzayında muayyen bir hız faktörüyle devinerek hedefine yaklaşır ve patlama amacına uygun olan mahiyetlerle bağdaşan evrim prototiplerini bularak onlara duhul eder.

BU PATLAMALARIN SADECE DÜNYA DEĞİL, ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİ İÇİNDEKİ DİĞER PLANETLER ÜZERİNDE DE DEĞİŞİK MAHİYET VE KISTASLARDA ETKİLERİ MEVCUTTUR. BU ETKİLERİN ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİNİN HER BİR UZAY OBJESİ TARAFINDAN YANSITILMASI, ÇEKİRDEK EVRİM PROGRAMININ İCAPLARINA UYULARAK OTOMATİK TEKNOLOJİK SİSTEMLERLE SAĞLANMAKTADIR. ÇEKİRDEK EVRİM PROGRAMI SADECE ÇEKİRDEK EVREN’DEKİ TÜRLERİ DEĞİL, ÇEKİRDEK EVREN’E BAĞLI OLAN BÜTÜN PARALEL EVRENLERDEKİ TÜRLERİ DE İLGİLENDİRMEKTEDİR.

Ö.Cenap Başman