Öz’sel hakimiyet

Öz’sel hakimiyet

ÖZ’SEL HAKİMİYET: SONSUZ-SINIRSIZ BÜTÜNSEL BÜTÜNDEKİ HER ÖZ’ÜN, BÜTÜN ADINA SAHİP BULUNDUĞU HAKİMİYET KURMA BAZINDAKI DENGELEYİCİ AKTİFLİĞİDİR.

Sonsuz-Sınırsız Bütünsel Bütündeki her Öz, durulganlığı Bütün adına yaşamaktayken yine Bütünün Arzusu ile, Bütünün Varlığından ayrı olmayan Mutlak Varlığına dahil olarak aktifliği de Bütün adına yaşayabilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız Bütünsel Bütün Kendi Varlığında Sahip Bulunduğu Kadiriyet ve Hakimiyetini Kendi Varlığındaki Özlerden devreye sokmakta ve her Özdeki değerleri devindirerek aşikare çıkarmaktadır.

Sonsuz-Sınırsız Bütünsel Bütün Kendi Varlığından ayrı olmayan Mutlak Varlığındaki her Özü Deneyimci kılan Haslet ve Keyfiyetleri Mutlak Varlığının Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktiflikteki Bilinciyle devreye sokmaktadır. Bu nedenle;

DİĞER BİR İFADE TARZIYLA ÖZ’E AİT İMKANLAR ÜZERİNDE KÜLTLEYİCİ AKTİFLİKÇE VURGULANABİLEN FONKSİYONLARDAN ÖNCE ÖZ TARAFINDAN DEVREDE TUTULAN SEVK VE KONTROL KEYFİYETİNE, ÖZ’SEL HAKİMİYET DENİLMEKTEDİR.

Hakimiyetin tesislenmesi, gösterilmesi gereken Kültleyici Aktifliğin mahiyetine göre Öze ait muhtelif frekanslı etkileşim alanlarını oluşturmaya yarayan Öz Güçle sağlanmaktadır.

Cevherin Öz’e tabi olma hassasiyeti bu tesislenmenin Öz tarafından çok seri ve kusursuz bir tarzda gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öz’sel Hakimiyetin tesislenmesinin akabinden Öz, kendi bilgisini Kültleyici Aktiflik Keyfiyetine istinaden kullanarak cevheri kültlemek için Kadiriyetini devreye sokmaktadır. Hakimiyetin tesislenmesinden hemen sonra Öze ait Kadiriyet, Kültleyici Aktiflik mahiyetine uygun olarak devreye sokulmaktadır.

HAKİMİYET, KADİRİYETİ DAVET EDERKEN DEVREYE SOKULAN KADİRİYETİN ARKASINDAN ÖZ, HAKİMİYETÇE YENİ BİR TESİSLENMEYE GEÇMEKTE VE ANCAK BU TARZ HAREKETLE YENİ BİR KADİRİYETİ DEVREYE SOKABİLMEKTEDİR.

Muhtelif Uzay/Zaman dilimlerinde Çekirdek Dünya Deneyim Ortamında devreye sokulan KÜLTLER’in altında yatan sırlar, Öz Varlığın sahip bulunduğu özel Kültüvasyon Programındaki kayıtlarla izah edilebilmektedir. ATLANTİS, İNKA, AZTEK, MISIR, TİBET KÜLTİVASYON DÖNEMLERİ’nde Özler tarafından Dünyada çok özel KÜLTÜVASYON PROGRAMLARI devreye sokulmuş ve Cevherin üzerinde gösterilen Kültleyici Aktif Fonksiyonlarla muazzam eserler yaratılmıştır. Özler bu özel dönemlerde Atlantis, İnka, Aztek, Mısır, Tibet yörelerinde çok özel manyetik alanlarını Hakimiyetlerini tesisleme zaruretlerinden dolayı oluşturmuşlardır. Topluca tesislemiş oldukları bu özel manyetik alanlar içerisinde kendi Kadiriyetlerini devreye sokarak cevherden hareketle Asli Orijinal eserlerin yaratılışını gerçekleştirmişlerdir.

ÖZEL HAKİMİYET DÖNEMLERİ olan Kültivasyon Programlarının uygulama dönemlerinde Sirius Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planlarından bu programların uygulamacılığını yapma amacıyla Yüksek Bilinçler devreye sokulmuştur. Her Yüksek Bilinç, kendi icraat programının icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgulayabilmek için Dünyanın seçilen özel bir koordinatında oluşturulması gereken muayyen frekanslı özel manyetik alanı oluşturma yükümlülüğü ve yetkisine göre kendi enerjisini bu amaca uygun olan tarzda devreye sokmuştur. Dünyada muayyen bir koordinatta Yüksek Bilinçler tarafından tesislenen özel manyetik alanlar dahilinde kültleyici aktif fonksiyonları topluca vurgulayan Yüksek Bilinçler, Dünya toplumları tarafından ölmez, şahaser diye nitelendirilen eserler yaratmışlardır. Özel Hakimiyet Dönemleri, Dünya realitesini Bilimsel, Sanatsal ve Dinsel mahiyetlerde tamponlamak amacıyla gösterilmesi gereken özel aktivitelerin topluca gösterildiği uzay/zaman dönemleridir.

Mısır Karenası olarak bilinen çok özel Kültüvasyon döneminde inisiyasyona dayalı olarak yapıtlanan eserler; bilimsel, dinsel ve sanatsal aktivitelerle çok yüksek bir potansiyel oluşturmuştur. Bu dönemde Rabsal, Ruhsal, Teknolojik Terminolojik Sistem kayıtlarından devreye sokulan bilgilerle cevherin kültleyici aktiflik planında işlenmesi sağlanmış ve böylece harikalar yaratılmıştır. Çok özel inisiyasyon merkezleri olan piramitlerle, devre sistemleri oluşturularak tanzim edilen manyetik alanlar içerisinde kozmik enerjinin tamamı tamamına çekilişi sağlanmış ve buna dayalı olarak sanatta, dinde ve bilimde yüksek frekanslı muhteşem eserler verilmiştir.

Ö.Cenap BAŞMAN