Özlerdeki boyutsal haslet, keyfiyet ve değerlerin dinamik dengesi ve kararlılığı

Özlerdeki boyutsal haslet, keyfiyet ve değerlerin dinamik dengesi ve kararlılığıyla alakalı kavramlar

ÖZ BOYUTSAL HASLET: Öze ait hasletler olan irade, biliş, farkındalık ve kavram Öz Boyutunda tam kıstaslarda Mutlak Bilincin İradesi, Bilişi, Farkındalığı ve Kavramı içinde Dinamik Denge Yasasının ön gördüğü prensiplere uygun olarak Dinamik Denge altında bulunmaktadır. Öz bu hasletleri kullanırken Mutlak Bilincin İradesine, Bilişine, Farkındalığına ve Kavramına ters gelen hiçbir işlevselliği devreye sokmaz. Bu kararlılık, Özün Mutlak Bilincin iradesine, bilişine, farkındalığına ve kavramına olan Öz Güven, Öz Sevgi ve Saygıdan kaynaklanır. Öz Boyutsal Hasletler, Özün dengede yaşadığı dinamizm ve kararlılığın birer göstergesi olarak Tanrısal işlevselliğin devamında gereksinim duyulan yüce olgulardır. Öz, kendine ait olan bu hasletlerle alakalı bu dinamizm ve kararlılığı kendi varlıklarına özel olan boyutlarda yaşar.

ÖZ İRADE BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ İRADE BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu haslet mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait ÖZ İRADE BOYUTUNDA Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür irade boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp; deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında irade hasletiyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan uydu bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki iradenin yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ FARKINDALIK BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ FARKINDALIK BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu haslet mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait Öz Farkındalık Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür farkındalık boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp; deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında farkındalık hasletiyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan uydu bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları, Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki farkındalığın yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ BİLİŞ BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ BİLİŞ BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu haslet mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait Öz Biliş Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür Biliş boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp; deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında Biliş hasletiyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan uydu bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu bilinç boyutları, Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki Bilişin yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ KAVRAM BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ KAVRAM BOYUTUz içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu haslet mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait Öz Kavram Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür Kavram boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında Kavram hasletiyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan Uydu Bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları, Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki Kavramın yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ BOYUTSAL KEYFİYET: Öze ait Keyfiyetler, rotasyon aktivite özelliğinden kaynaklanan etki gücünü muayyen bir boyutta odaklanan bilincin varlığıyla devreye sokabilmektedirler. Bu keyfiyetler Öz Boyutunda tam kıstaslarda Mutlak Bilincin Sahip Bulunduğu Öz Keyfiyetler Zinciri içinde Dinamik Denge Yasasının ön gördüğü prensiplere uygun olarak Dinamik Denge altında bulunmaktadır. Öze ait uydu bilinç potansiyellerinin oluşturdukları boyut içinde de Boyutsal Keyfiyet ifadesi ile bilinen bu olgular, Öze ait hasletlerin bu uydu bilinç potansiyellerine dayalı olarak oluşan boyutlardaki halleriyle karıştırılmamalıdır. MISIR KARENASINDA uygulanan kültivasyon programlarında mabetlerin duvarlarında TANRININ DOKSANDOKUZ ADI olarak verilen Keyfiyetler, Durulgan Potansiyel RA’nın Sonsuz-Sınırsız Kaynak Olan Varlığından akışa geçirilip, Süper Bilincin Varlığı üzerinden tüm Varlık Özlerine kazandırılmaktadır. Her Varlık Özündeki bu Keyfiyetler, her Varlık Özünde sonsuz-sınırsızlığa açılan muayyen dizilişli zincirler halinde bulunmaktadır. Olma halinden Yaratılış haline geçirilebilmeleri için cevheri oluşu işleme bilgisi ve gücüyle birlikte rotasyon etkisinden istifade edilecek tarzlarda devreye sokulmaları gerekmektedir. Mevcut olduğu halde Öze ait uydu bilinç potansiyelleri tarafından devreye sokulmadığı hallerde Olma halini öylece koruyabilmektedir. Ters devinimli amaçlar doğrultusunda varlıklarından istifade edilmeleri halinde ise dejeneraktif halleriyle yaratılarak bozunuma da uğratılabilmektedirler.

DİNAMİK DENGE YASASI KARŞISINDA KENDİ SAHİP OLDUKLARI KEYFİYETLERİN DİNAMİZMİNİ VE KARARLILIĞINI YAŞAYAMAYAN UYDU BİLİNÇ POTANSİYELLERİNİN OLUŞTURDUKLARI BOYUTLAR OLDUĞU GİBİ İHTİVA ETTİKLERİ OLGULARLA BİRLİKTE ORİON NEBULASINA KİLİTLENİRLER.

ÖZ BOYUTSAL DEĞER: Öze ait değerler olan Bilgi, Güç ve Cevher Öz Boyutunda tam kıstaslarda Mutlak Bilincin Bilgisi, Gücü ve Cevheri içinde Dinamik Denge Yasasının öngördüğü prensiplere uygun olarak Dinamik Denge altında bulunmaktadır. Öz bu değerleri kullanırken Mutlak Bilincin Bilgisine, Gücüne ve Cevherine ters gelen hiçbir işlevselliği devreye sokmaz. Bu kararlılık, Özün Mutlak Bilincin Bilgisine, Gücüne ve Cevherine olan Öz Güven, Öz Sevgi ve Saygıdan kaynaklanır. Öz Boyutsal Değerler, Özün dengede yaşadığı dinamizm ve kararlılığın birer göstergesi olarak Tanrısal işlevselliğin devamında gereksinim duyulan yüce olgulardır. Öz, kendine ait olan bu değerlerle alakalı bu dinamizm ve kararlılığı kendi varlıklarına özel olan boyutlarda yaşar.

ÖZ BİLGİ BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ BİLGİ BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu değer mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait Öz Bilgi Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür Bilgi boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında bilgi değeriyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan uydu bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki bilginin yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ GÜÇ BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ GÜÇ BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu değer mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait Öz Güç Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür Güç boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında Güç değeriyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan Uydu Bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları, Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki gücün yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

ÖZ CEVHER BOYUTU: Mutlak Bilince ait olan ÖZ ANA ÖZ CEVHER BOYUTU içinde varlıkta tutulurken yaşanılan dinamizm ve kararlılığa dayalı olarak Mutlak Bilincin Yüce Bilgeliğinden bu değer mahiyetlerine uygun tarzlarda nasibini alan Öz, kendine ait ÖZ CEVHER Boyutunda Boyutsal Kodlamalar yaparak minyatür CEVHER boyutları oluşturabilmektedir. Bu boyutları devrede tutarak kendi deneyim, evrim ve görev program bütünselliklerinden muayyen buutları açıp; deneyim, evrim ve görev yapabilen Öz, bu işlemler esnasında CEVHER değeriyle alakalı dinamizm ve kararlılığı Tedriç Nizamına uygun tarzlarda yoğunlaştırır. Kendi varlığına ait olan Uydu Bilinç potansiyelleriyle oluşturduğu Bilinç Boyutları Yüce Bilgelik frekansını ancak kendi varlıklarındaki CEVHERİN yoğunluğu oranınca yansıtabilirler.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman