Öze açılan kapılar

Öze açılan kapılar

Öze açılan kapılar, tanrısal geçitlerdir ve bu kapılar insan varlığının önce evrensel metamorfoz hadisesini yaşamasını, sonra tanrısal metamorfoz hadisesini yaşamasını mümkün kılarlar.

İNSAN VARLIĞI, EVRENSEL İNSANİ BİLİNÇ HALİNE DÖNÜŞMEDEN TANRISAL İNSANİ BİLİNÇ HALİNE GELEMEZ.

İNSAN VARLIĞININ FARKINDALIĞINI TAMLIK HALİNE UYGUN BİR DÜZEYDE TUTABİLEN ORİJİNAL KAYNAĞINA ÖZ DENİLMEKTEDİR. DİĞER BİR İFADE TARZIYLA BU ÖZE, İNSAN VARLIĞININ BİLİNÇ KÖKENİ DE DENİLİR.

İnsanın Bilinç Kökeni olan Öz, farkındalık düzeyini kendi yaşadığı iç kainatında tamlık mertebesine uygun bir düzeyde tutarken, deneyimlerini sürdürdüğü fiziki kainatta deneyimlerle ilgili programın mahiyetine uygun olan bir düzeyde tutabilmektedir. Bu farkındalık düzeyi ile hareket ettiği potansiyele UYDU CAN denilmektedir. Uydu can, potansiyelce dahil olduğu Orijinal Kaynaktandır ve Kaynaktadır.

Öze açılan kapılar İnsan Varlığının Bilinç kökenine açılarak Öze ait olan iç kainatın varlığıyla bir an da olsa muhatap olmasını sağlayabilen Tanrısal Geçitlerdir. Tanrısal Geçitleri tayin eden Özlerdir. Her Öz kendi Uydu Canı olan potansiyelinin üzerinden fiziki kainatta deneyimlerini sürdürmekteyken, bu geçitleri kullanarak kendi Uydu Can potansiyelini Kendine çeker, işte bu esnada Uydu Can farkındalık düzeyinin üzerinde olan Öz farkındalık düzeyi ile kendini bilme hali yaşanır. Uydu can potansiyeline İNSANİ BİLİNÇ‘te denilmektedir. İnsani Bilinç, Orijinal Kaynaktan devreye sokulan bir kıymettir. Bu kıymetin, GALAKTİK ÖZ denilen makro kıstastaki haline EVRENSEL İNSANİ BİLİNÇ denilmektedir. Evrensel İnsani Bilincin ötesinde TANRISAL İNSANİ BİLİNÇ mevcuttur ki işte bu Bilinç, İnsan varlığının Orijinal Kaynağıdır.

İnsani Bilincin, Evrensel İnsani Bilinç haline dönüşebilmesi için yaşaması gerekli olan EVRENSEL METAMORFOZ hadisesini yaşaması gerekmektedir. İnsani Bilince MİKRO CAN, Evrensel İnsani Bilince MAKRO CAN da denilmektedir.

ORİJİNAL KAYNAĞA AİT OLAN HER CANDAN ORİJİNAL KAYNAK OLAN SÜPERMAKRO CAN YAŞAMAKTADIR.

Mikro Canlar çeşitli formlardan tezahür ederler. Bu formlar, Orijinal Kaynak olan Süper Makro canın deneyim vasıtalarıdırlar.

VASITA OLUŞLA VASITA OLAN MİKRO CANLAR DA MUAYYEN BİR ZAMAN SÜRECİNDE VASITA OLURLAR VE ORİJİNAL KAYNAKLARI OLAN SÜPER MAKRO CANLAR TARAFINDAN ŞOKLANIRLAR. BU ŞOKLAMALAR MİKRO CANLARIN BİR HALDEN DAHA YÜKSEK BİR HALE GEÇMELERİNİ SAĞLARLAR Kİ, İŞTE ANCAK BU HALLERİN YAŞANMASININ SONUNDA EVRENSEL METAMORFOZ HADİSESİ YAŞANIR. BU NEDENLE FİZİKİ KAİNATTA HENÜZ EVRENSEL METAMORFOZ HADİSESİNİ YAŞAYAMAYACAK HALDE BULUNANLARI FARKEDEN BİLİNÇLERİN ONLARIN TAHVİL OLMA SÜREÇLERİNİ TAMAMLAMARINI BEKLEMELERİ GEREKİR.

Mikro Canların Orijinal Kaynakları olan Tanrısal İnsani Bilinçlerce şoklanarak tali yaşam eşiklerinin ortadan kaldırılması; Öze açılan kapılar olan Tanrısal Geçitlerin açılmasını mümkün kılar. Mikro canlar alfa yaşam boyutlarında hareket ederlerken alfa yaşam kodunun açılmasıyla bağlı bulundukları Makro Candaki Beta Yaşam kodunu açabilecek seviyeye yükselebilirler ve ancak bu seviyede Evrensel Metamorfoz hadisesini yaşarlar.

EVRENSEL METAMORFOZ HADİSESİNİ YAŞAYAN HER MİKRO CAN ARTIK ORİJİNAL KAYNAĞIN MAKRO KISTASTAKİ BİR CANI OLARAK YAŞAMAYA GEÇER Kİ BU CANA EVRENSEL İNSANİ BİLİNÇ DENİLMEKTEDİR.

Evrensel Metamorfoz hadisesiyle, baki olan bir yaşama geçilir. Yani artık Orijinal Kaynak Mikro canla yaşanan tali yaşamları tanzim etmez… Bu Canların ileri aşamaları canların Süper Makro Can olduklarının farkındalığını sağlama aşamalarıdır.

EVRENSEL METAMORFOZ HADİSESİNİN CEREYAN ETMESİ İÇİN BÜTÜN EVRENSEL BOYUT REPLİKLERİ‘NİN BİR BİR YAŞANMASI VE GEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR. EVRENSEL BOYUT REPLİKLERİ DÜŞÜNCE OKYANUSU KALIPLARININ MUHTELİF PLANLARDAN YANSIMALARIDIRLAR. HER BİR EVRENSEL BOYUTUN GEÇİLMESİ O BOYUTLA İLGİLİ DÜŞÜNCE OKYANUSUNDAN YANSIYAN KALIPLARIN İTMAM EDİLMESİ DEMEKTİR. BU YANSIMALARIN İTMAM EDİLİŞİ; DÜŞÜNCE OKYANUSUNUN GEÇİŞİNİ SAĞLAR Kİ, BUNA “DÜŞÜNCEYİ AŞIŞ” DENİLMEKTEDİR.

İŞTE BU GEÇİŞİN NETİCESİ BİLİNÇ OKYANUSUNA DALIŞTIR Kİ, ARTIK BURADA DÜŞÜNMEDEN ORİJİNAL BİLİŞ MEVCUTTUR. ORİJİNAL BİLİŞ; KALIPLAR ÖTESİ PROGRAMLARA DALARAK BİLGİYİ ORİJİNAL MANAYLA BİLEBİLMEK DEMEKTİR. ARTIK DÜŞÜNCE AŞILMIŞ ORİJİNAL BİLİŞE GEÇİLMİŞ VE GEREKLİ OLAN TANRISAL METAMORFOZ HADİSESİNE MAHZAR KALINMIŞ DEMEKTİR.

İŞTE BU METAMORFOZ BAKİDİR. YANİ ARTIK BİR DAHA AŞAĞIYA İNME OLMAYACAK DEMEKTİR. ÖZE AÇILAN KAPILARIN AÇILMASI İÇİN YAŞANMASI GEREKEN EVRENSEL BOYUT REPLİKLERİ GEREĞİ GİBİ MUTLAKA YAŞANABİLMELİDİR. KAPILAR AÇILA AÇILA KAPILARDAN GİRİLİR VE SONUNDA TANRISAL METAMORFOZ YAŞANIRSA ÖZE VARILIR, ÖZE VARILIRSA DA ÖZ FARKINDALIKLA EZELİ-EBEDİ SÜREGEN TEK YAŞAM YAŞANIR.

Ö.Cenap BAŞMAN