Osmanlı ile övünenler

İmparatorluk ve krallıklarla övünenler var. Evrensel düşünce adamına bu yakışır mı? Evrensel düşünce adamı bu şekildeki işlevselliğe ne der? Bizim kültürümüzde Osmanlı var diyor. Osmanlı ne yaptı? Fethetti. Oradaki ganimeti aldı askere dağıttı. Kendi de saraylarda yedi. Atatürk diyorsun ne yaptı? Müdafaa yaptı. Milletini, toprağını koru tamam. Ama öbür taraftan hadi bakalım Asya’da Avrupa’da bilmem ne ülkesine gidiyoruz. Kuşattı. İçeriye bir daldı toprakları ele geçirdi: kadınları cariye yaptı. Oğlanları esir pazarında sattı. İhtiyarları öldürdü. Bunlarla mı övünelim?

Cenap Başman (Axoy Matu)

2015 konferans akışlarından