Öğretide yer alan bazı kavramlar

 • İnsan bedeninde sonsuzluğun nakşedildiği D.N.A sırları
 • DNA aktivasyonu, Zamanlama kodları, DNA Bilgi ve Enerjisi
 • Kuant altı partiküller por (SERİSKUM), Por altı partiküler oluş SER
 • Bilinç Kodlama Planı, bilincin Dünya’ya transferasyonu, Bilincin Dünya’da kapalılık halleri,
 • Bilincin Sirius Yönetim Planınca akitlenmesi, Akitlenme Prosedürleri, Akitleme, Oğullama, Atama sistemleri
 • Enkarnasyon ve Reenkarnasyon zincirleri, Spatyom ve Galaktik Planlar, Galaktik Planlarda Kolonik yaşamlar…
 • İnsan Beyninde boyutsal veçheler; DNA’da Kozmik, Galaktik, Genetik açılımlar, Maddesel ve Enerjetik yaşam kodları.
 • Atom, hücre, insan beyni sırları, Maddesel ve Enerjetik Gen, Atom, Hücre, Form yapısı
 • Atomik Düzey Hafıza Boyutları, Atomdaki hafıza… Kuantum Şuur Alanı, İnsan Beyninin Şuurlandırılması, Tahtel şuur boyutu
 • Sirius A ve Sirius B ‘de Vega/Lyra Biyolojik form oluşturma teknolojisi, Dünya tatbikat sahası, Laboratuar Planet
 • Andromeda ve Shapley3 Galaksisinin Samanyolu üzerindeki etkisi, Tasarrufçuluğu ve GALAKTİK KONFEDERASYON
 • Rahman, Rab, Rahim üçlü kombinasyon çatısı, Zerreden Zümreye tüm oluşlar ve bilinçleri kapsayan çatı RA3
 • İlahi Hiyerarşik Kuurluşlar; İmparatorluklar, Komite  / Konseylik ve  görev, yetki ve sorumlulukları
 • Bilinç olguları; Evrensel olgularla Kalp ve ötesi, Şakra teknolojisi
 • Robotik olgular teknolojisi; Zihin ve otomasyona dayalı yaşam zincirinden kurtulmak, Robot olmaktan öteye…
 • Duyumsal, Duygusal, Düşünsel, Zevksel Olgular Bütünselliği, İnsan Kişiliğinde kuantum boyutun ötesi
 • Kişilik ötesi Öz Varlık. Enerjetik Boyutlar, Astral beden yapı taşları, Seyyal ve Suptilleşme
 • Sonsuz uzayın merkezindeki gezegen, Dünya sırları. Dünya katmanları, Yeraltı, Denizaltı, yeryüzü yaşam boyutu
 • Dünya dışı yaşam ve enerjetik varlıklar, Sirius ve Orion yaşam alanları. Pozitif ve Negatif Güçler ve Dünya Fetih projeleri
 • Uzay gemileri ve gemilerin hangarlarında bulunan diskler, Disklerin karakter ve görevleri, Ana gemi kaptan ve komutaları
 • Dünya Sirius – Orion ittifakı, Fetih Projesi, İlluminati ve Reptik ırk bağlantısı, Orion nebulası, 5 Dejeneraktif bilinç karakteri, Orion 21leri. Şeytani iğva, aşılaşım.
 • Gezegenler, galaktik boyutlar ve Atlanta boyutu, bilincin Mikro- Makro ve Süper Makro yaşam boyutları
 • Özsel/ doğpal enerji ile yapay Evrensel -Evrimsel Enerjiler, Mutlak Plan, Mukadderi hayatlar. Levhi Mahfuz sırları
 • Bilincin Deneyim, Görev, Evrim Programları, Alternatif Programları ve Karma , Göksel aydınalanma, astral şifalama,
 • Güneş, Ay, Marduk ve Teknolojik üslerin Dünya ile enerjetik bağlantısı, Dünya’da Sirius üslenme alanları, Teknolojik üsler ve manyetik alan oluşturma sırları.
 • Kadim Medeniyetler; Atlantia, Atlantis, Mu- Lemurya, Peru, İnka, Aztek, Mısır, Agarta, Azlantas…
 • Mutlak Yokluk ve Varlık sırları, Heplik, Hiçlik Boyutları, Aktif ve Pasif uzay, Aktif Varoluş ve Aktif Yaratılış sırları.
 • Süper Güç boyutları, Zaman- Mekan – Form Teknolojisi, Zamanda spiralleşme, Zamanda helezonikleşme. Helezonik ve Spiral Zaman bantları, Periyodik geçitler, Bilincin Periyodik zaman-mekan-form konuşlanması, süper kontak ve seyri
 • Altın, Durgun ve RA karakterli porlardan yapıtlanmış Zaman  bantları ve tünelleri, Galaktik ve Tanrısal Geçitler
 • Güneş Sistemi, Galaksiler, Paralel evrenler, Atomik Bütünler, Gürz ve Kürz Sistemleri. Varlıklaşma boyutları ve yaradan boyutları.
 • Rahman Boyutundan çıkış, Hak’lık Mertebesi, Hak Boyutu Geçiş Merkezi. Athene Merkal İntruplasyon heyeti
 • Atlanta ‘ya Giriş. Alsesratum onandes
 • ana Piramit Devre Sistemleri, Terpakil ve dardenok gücü. Zaman ve Mekan bantlarının Piramit Devre Sistemleri üzerinden oluşturulması,  İlk temel hareket (OM)ve müteakip süper hareket (BİG BANG)
 • Elektronun Yokluk ve Varlıklaşma sırları, Dalga ve Parçacık, Kuantum Fiziğinin ötesi Beta yaşam boyutlrı, Beta zaman bandı helezonik vibrasyon,  Galaktik ve Kozmik boyutlara geçiş sağlayan manyetik alanlar, özel manyetik alanlar ve betalaşma,
 • Beta Nova Altın ve Durgun yaşam, Beta Nova evrensellik ilkesi
 • Dünya’da Rabsal -Ruhsal – Teknolojik boyutlara açılan özel Manyetik alanlar, Khabe, Khudüs, Gizkha, Taç Mahal gibi özel manyetik alanlar, Dünya’nın şakra sistemi
 • Matu Genleri, Kayıp Irk, 13.kök ırk, Maha Matu (Yüce Matu) bilinç boyutu,
 • Alfa Nova, 21 Aralık 2012, 21 Aralık 2012 ‘de atılan damgalar,  Sedona’nın Mavi aşısı
 • Dünya’nın Barisferinden Evrimsel enerji girişleri, Dağ,Tepe, Piramidal çıkıntılı oluşlardan Evrimsel Enerji yayılımı ile evrimleşebilme
 • Ve çok daha fazlası …

 

Lütfen şunu asla unutmayınız Bilgi kendine ait bir enerjiyi taşır. Okuduğunuz her bilgi kendi enerjisini de size kazandıracaktır.