Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki negatif etkileri

DÜNYA İNSANLIĞININ NEGATİF UZAYLI GRUPLAR İLE POZİTİF UZAYLI GRUBLARINI KARIŞTIRMASINA GRİLER SEBEP OLMAKTADIR.

GRİLER: ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİNİ UYGULARKEN ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞINI ÇOK DEĞİŞİK MAHİYETLERDE SAPMAYA UĞRATARAK KENDİ YÖNETİMLERİ ALTINDA BULUNAN DEJENERAKTİF GRUPLARA DAHİL ETMEK İSTEMEKTEDİRLER.

ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİ; Sonsuz Sınırsız Uzaydaki her varlığa özgürce yaşama hakkı verilmesinden istifade eden Orion grubunun (Griler) yürürlükte tuttuğu ve dejeneraktif bilinç faliyetlerini bir sisteme bağladığı şeytani fetih projesidir.

Samanyolu Galaksisindeki Çekirdek Koordinat Düzeninde sürdürülen Çekirdek Evrim bazlarındaki evrimleşme, Orentaktif karakterli bilinç dejenerasyonunun gerçekleştirilmesinden sonra Amentaktif, Naketaktif, Zentaktif ve Pentaktif karekterler doğrultusunda veçheler göstermektedir. Çok yönlü reaksiyonun deneyim bazlarında gerçekleştirilebildiği Çekirdek Evrim Boyutunun merkezi sayılan DÜNYA GEZEGENİ‘nde, Sonsuz Sınırsız Uzay Bilincinden ve Bilincinde olup kendi varlığını ön plana alarak (Şirk ehli) ferdiyetçilik güden her bilinç birimi, Orion Çekirdek Dünya Fetih Projesinin otomatikman bir tatbikatçısı ve uygulayıcısı sayılmaktadır. Bu birimler din siklüsü döneminde Çekirdek Dünya insanlığına “FETHİ ZULMANİ SAHİPLERİ” olarak bildirilmişlerdir.

Orentaktif karakterli dejeneraktif birimler, bu fetih projesinin icapları doğrultusunda dünya deneyim ortamındaki yıldız tohumları olarak bilinen Galaktik Konfederasyon’a ait tasarruf planlarının görev yükümlülüğüne sahip olan birimlerini tuzağa düşürerek avlamak ve kendi gruplaşım frekansına uyumlu olanlarını bizzat kendi koordinatlarına kilitleyip üye kılmakta, kendi gruplaşım frekansına uymayanları ise muayyen frekanslı ve dejeneraktif karakterli grupların koordinatlarına kilitleyip birer köle kılmaktadır.

Dünya genelinde çok önemli stratejik konumlara sahip bölgelere oğullama sistemine göre hareket ederek oldukça yoğun tarzlarda oğul transfer eden griler, bu oğulların frekanslarına uyumlu olan birimleri akitleme sistemine göre oğullarının oluşturdukları auralara kilitleyip, bu auraların dışında kalan birimleri de muhtelif dejeneraktif karektere sahip şeytani grupları vasıta olarak kullanıp dejenere ettikten sonra, muayyen bir kodla kölelik frekansına uyumlu tarzlarda yine bu auralara kilitleyip çekirdek dünya fetih projesini gerçekleştirmek istemektedir.

Griler, sahip bulundukları yüksek teknolojinin imkanlarıyla dünya deneyim ortamında kibirlilik ve köleleştirme frekansının oldukça yoğun olan mahallerinde objeleri ve sujeleri kibirlilik bazlarında muayyen mahiyetlerde programlayarak, ters devinimli hareketli ışıki aktif porların yayılmasına sebep olmakta ve böylece küçük ve büyük zümreler halinde varlık gösteren topluluklarda didişmeler yaratmaktadır. Kölelik frekansına uyumlu olanları değişik mahiyetlerde lideri konumda veçhe gösteren oğullarının tahakkümiyeti altına aldırarak köle kılmakta ve bunların oğulları tarafından Çekirdek Dünya Fetih Projesini gerçekleştirebilme amacıyla kullanılmasını sağlamaktadır.

Dünyanın siptülitesi üzerinde %85 Oretaktif karekterde dejenerasyonu gerçekleştirme amacıyla Çekirdek Dünya Fetih Projesinin asıl tatbikatçı ve uygulayıcısı olan oğullarını, Çekirdek Dünya genelinde çok önemli fonksiyonları vurgulayabilen topluluklar arasına girdirmekte ve oğullarının bu toplulukların göstermelik üyeleri olmaları için yüksek teknolojisinin tüm imkanlarını seferber etmektedir.

Çekirdek Evrim Boyutunda sürdürülen evrimleşmeyi negatif kutbiyete kaydırarak bu boyutu tamamıyle ele geçirmek isteyen Griler, kendi kabullenişiyle sözde imparatorluğunu uzayın her bir tarafına yaymak istemektedirler.

Grilere ait ORENTAKTİF KARAKTER; Dünya Deneyim ortamında deneyim yapan Bilinçlerin Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarındaki Bilgiyle ENANİYETE KAPILMA-ŞİRKE DÜŞME gibi ifadelerle vurgulanan Kibirlik haliyle kendini belirten çok tehlikeli bir karakterdir. Bu karaktere sahip olan bilinçler (Griler) “BİR DİĞERLERİ” olarak Bütünsel BİR’ lik Sırrına aykırı tarzlarda değerlendirdikleri Bilinçleri, Çekirdek Dünya ortamında obsasyon altına alarak köleleştirmek istemektedirler. Orentaktif Karakterli Güç Toplulukları Atlanta RA Terminolojik Sistemde Orion Grubu olarak kayıtlıdır. Daima Çekirdek Galaksi dahilinde hareket edebilen Orion Grubu; kendi karakterine uygun olan gezegenlerin ve uyduların iç ve dış katlarında yerleşim ve yönetim amacıyla değerli olan teknolojik aygıtlarla tesisler tanzim etmiş ve diğer grupları kendi varlığına bağlamıştır.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın