Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki barbarlaştırıcı (nakarion frekanslı) negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki barbarlaştırıcı (nakarion frekanslı) negatif etkileri

Orion Grubuna (Griler) bağlı olan Barbarlaştırırıcı Güç Topluluğu olan Nakarion Grubu kendi varlığıyla alakalı Teknolojik Uzmanlığı doğrultusunda Dünya üzerindeki insani toplumları barbarlaştırıp sapmaya uğratarak dejenere etmekte ve saf cevheri, bilgiyi, gücü Bilincin Nakarion frekansına uyumlu olan tarzlarda kutup değişimine uğratmaktadır.

Orion Grubu kendisine bağlı Negatif Uzaylı Gruplar arasında Nakarion Grubunun barbarlaştırıcılık, zulüm edicilik; Amerion Grubunun seksüel sapkınlık bazlarında gösterdikleri fonksiyonlara binaen bu grupları özenle devrede tutmaktadır.

ORİON GRUBUNUN (GRİLERİN) İLK ETAPTA DÜNYA SAHNESİNDE ETKİN KILDIĞI ŞEYTANİ OĞULLAR NAKARİON GRUBUNA AİT OĞULLARDIR. NAKARİON GRUBUNA AİT OĞULLARLA GÖSTERİLEN DEJENERAKTİF FAALİYETLERİN TÜMÜ, DÜNYA İNSANİ TOPLUMLARINI BİRBİRLERİYLE GEÇİMSİZ KILMAKTA VE SAVAŞLARIN YAPILMASINA NEDEN OLMAKTADIR.

Nakarion mutlaka kendine ait oğullarını Zentarion oğullarının faaliyet alanlarında devreye sokmak istemektedir. Bunun için nerede BUNALIM varsa oğullarını orada devreye sokuyor, orada topluyor. Şayet bunalım yoksa kendi oğullarını oradan uzaklaştırıyor. Ne zaman ki bunalım olma frekansı o mahalde yaşanmaktadır ki bu, Zentarion Grubunun teknolojik uzmanlığı doğrultusunda hareket eden birimlerin varlığıyla meydana gelen bir olma frekansıdır. İşte öyle bir durumda Nakarion gurubu oğullarını (Barbarlaştırıcı olma frekansına sahip Negatif güç Odakları), hemen o mahale transfer ediyor. Dünya insanlığı bunları tespit edebiliyor mu? Bunları tespit bu tespitler doğrultusunda istatistikler oluşturabilir mi? Mümkün değil !

Dünya insanlığı kendini topluca yaşanmakta olan illizyonik yaşam olgular çemberine kendi mahiyetleri doğrultusunda illizyonik yaşam olgularını yaşarken kilitlemiş sayılıyor. Kendini maddeye dayalı illizyonik yaşam olgularından alıkoyamıyor. Kendine illizyonu yaşatacak ne varsa onunla hemhal oluyor. Kendine illizyonu yaşatacak ne varsa onu yapıyor. Dünya insanlığı bu durmda nasıl tespit edebilir. Nerede, hangi dejeneraktif olgular yaşanmaktadır? Zaten bu gibi durumlarda Şeytan illizyonu yaşayanlar neyi empoze ediyor? KENDİ VARLIĞININ OLMADIĞINI. Yani Şeytanın varlığı yok diye empoze ediyor GRİLER.

Sadizim, Nakarion Grubunun oğullarını kullanarak Dünya gezegeninde meydana çıkarattığı bir akımdır.

Sadizimle karışık bunalım olgusu dünya insanlığını bölük pörçük etmiş kaosa düşürmüştür. Zenterion’a ait oğullar (Bunalttırıcı Negatif Güç Odakları) Sadizimle karışık bunalım frekanslı olguları yaşatıp yaşatırlarken, Orion Gurubuna ait oğullar (GRİLER) bu yaşantının sergilenişini kolaylaştıran fonksiyonları daima devrede tutmakta ve bu yaşantıların gittikçe dünya geneline yayılmasını sağlamaktadırlar. Orion Gurubuna bağlı Şeytani Uzmanlar Birliği; Dünya deneyim platformunda bulunan Sirius’a ait muayyen bir orana sahip deneyim prototipinin Sadizimle karışık bunalım olgularından etkilenip, deneyim vasıtası olarak kullandıkları yersel kişilik olgularını altüst ettiklerini ve böylece görev / icraat / denge rayından çıktıklarını kendi uzmanlıkları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespitlerle belirlemişlerdir.

Nedir bu sadizmle karışık bunalım olgusu? Sadist denildiğinde ne anlaşılıyor? İşkence eden ve bunlardan zevk alan kişiler deniliyor değil mi? Mesela; Hz. Muhammed’in arkasından giden müminlere, o dönemin insan kılıklı şeytanları sadizimle karışık bunalttırıcılık bazında fonksiyon vurguladılar: İşkence ettiler, tırnaklarını söktüler, “Muhammedin arkasından gitmeyeceksin, İslam olmayacaksın” diyip zulüm ettiler. Bu nedir? Sadizimle karışık bunalım frekanslı olgulardır.

Bir İdeolojik Kavram Koordint Düzeninden güç alırken, kendi düşünsel aktivasyon bazında olgulamalarla oluşturdukları biyokompütür programlarını gittikçe zenginleştirebilen birimler var. Sadizimle bağdaşan İdentolojik Kavram Koordinatlarından güç alan, bu gücü nereden alır? Sadizmle karışık düşünsel aktivasyon bazında olgulama yapan birimler NAKARİON GRUBUNDAN güç alırlar. Otomatikman Nakarion grubundan alırlar.Yani ne olursa olsun. İster beşeri kavrama, ister beşer ötesi kavrama sahip bir Görev/icraat Ünitesi olsun. Orada mademki sadizime ait Düşünsel aktivasyon bazında bir olgulama yapıyor yani, birine işkence yapmayı düşünüyor ve bu esnada sadist emellerine nail olması için de bir av aramaktadır. Böyle durumda düşünsel aktivasyon bazındaki olgulama mahiyeti hangi dejeneraktif karaktere müsait bir koşul arz etmektedir? NAKARİON GRUBUNA AİT KARAKTER. Nakarion Grubuna ait olan negatif fonksiyonları vurgulamakla yükümlü olan oğulların ilk etapta nazarı dikkatini çeken olan birimler bunlardır.

Çekirdek Dünya Deneyim/Görev/Evrim Platformunda Habis Karakterli Bilinç potansiyelleri içinde Nakarion Grubuna ait oğullar (Barbarlaştırıcı olma frekansına sahip Negatif güç Odakları), gerçekten sadizim türünde düşünsel aktivasyon bazında olgulamaları tahakkuk ettirip; bu olgulamalara istinaden fonksiyonlarını vurgularlar. Bunun dışında Nakarion Grubuna ait olmayan oğullar veya Nakarion Grubuyla akitli olmayanlar, böyle bir olgulama yapabilirler mi? Hangi anlarda yapabiller? Bunalım anlarında yapabilirler. Her türlü depressif olgular, şizofrenik haller, melankolik olgularını yaşarken, işkence zulüm gibi. Bu duruma ne diyorlar? Adamın raporu var, adam deli yahu ne yapalım. Halbuki Nakarion Grubuna kilitlenmiş haberleri yok. Nakarion Grubu akitlisi olmuş veya oğul da olabilir. Nakarion Grubuna bağlı olduğu için bunalım esnasında Nakarion Grubuna bağlı olarak kendi uzmanlığı doğrultusunda işkence, zulüm yapmak istiyor. Kendisi bunalımı yaşarken aslında Zentarion Grubunun Koordinatlarından (Bunalttırıcı olma frekansına sahip olan koordinat) güç almaktadır. Zenterion Gurubu Koordinatlarından güç alarak kendisine bunalım Olma frekanslı muayyen mahiyetteki bir olgulamayı yaşatabiliyor. Dünya İnsanlığıda buna ŞİZOFRENİ diyor. Dünya bilim adamları böyle nitelendirdikleri birime deli diyorlar, tımarhanede raporlu bir delidir diyorlar. Bunu yaşarken ne yapıyor? Bir duyuyorsunuz ki bir bıçak almış eline kesmiş biçmiş, önce işkence yapmış sonra öldürmüş. Izdırap çektirmiş ve ondan zevk almış BUNU ANCAK NAKARİON GURUBUNA BAĞLI İNSAN KILIKLI BİR ŞEYTAN YAPABİLİR ŞEYTAN.

İŞTE NEGATİF UZAYLI GRUPLARIN GERÇEK YÜZLERİ…

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın