Lüsiferyan-siruzyen güç toplulukları ve insan faktörü

Lüsiferyan-siruzyen güç toplulukları ve insan faktörü

ORİON 21’LERİ İNSAN FAKTÖRÜNÜN DOĞASINI SAPTIRMAK İSTEYEN VE KENDİ KAVRAMINA GÖRE DE BUNU SAPTIRMA OLARAK KABUL ETMEYİP “SÜPER ZEKA KARAKTERİNE UYGUN GELİŞİM MODU” NA BAĞLAYAN HABİS AKTİF GÜÇ TOPLULUĞUDUR.

SİRUS 18’LERİ İNSAN FAKTÖRÜNÜN DOĞASINI SAPTIRMADAN KENDİ KAVRAMINA GÖRE BUNUN DENEYİMCİ ÖZLERİN AMACINA UYGUN OLDUĞUNU KABUL EDEN “SÜPER BİLİNÇ KARAKTERİNE UYGUN GELİŞİM MODU” NA BAĞLAYAN SELİM AKTİF GÜÇ TOĞLULUĞUDUR.

Dejeneraktif bilinçlerin doğanın spontaneliğini kayıtlayıcı amaca hizmet ederek fonksiyon vurgulamaları, kendileri tarafından müessiriyet planına alınan doğadaki cevheri bozunmaya uğratarak onun doğasına ait özelliklerinde sapmalı hallerinin yaratılmasına sebep olmaktadır. Kendi Liderlerinin (LÜSİFER) sahip olduğu İDEOLOJİK KAVRAM doğrultusundaki iddiası, doğadaki cevherin kayıtlanarak SÜPER ZEKA KARAKTERİNE UYGUN GELİŞİM MODU’NA göre gelişim sağlamaktır.

LÜSİFERYAN GÜÇ TOPLULUKLARININ KENDİ LİDERLERİNİN (LÜSİFER) SAHİP OLDUĞU KAVRAM İÇİNDE HAREKET EDEN KAVRAMLARI MEVCUTTUR. BU KAVRAMLAR LİDERLERİNE AİT İDEOLOJİK KAVRAMINDAN SAYILAN BÖLÜMLERİNDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

Hayr ve şer, birbirinin karşıtı olan bilinç müessiriyetleriyle oluşturulan ve varlığın doğasını tanıyan ve tanımayan karakteristik eylemselliklerdir. Hayrın diğer bir ifade ile tanımlanması İYİLİK, şerrin diğer bir ifade ile tanımlanması KÖTÜLÜK’tür. Her iki eylemselliği gösteren bilinçler Samanyolu galaksisi içinde iki koordinatta toplanmışlardır.

İYİLEYİCİ İDEOLOJİK KAVRAM KOORDİNATLARI: SAMANYOLU GALAKSİSİNDEKİ UZAYDA DEVİNEN MUHTELİF GEZEGEN VE UYDU SİSTEMLERİNİN İÇ VE DIŞ KATLARINDA KONUŞLANMIŞ SİRUZYEN GÜÇLERİN YERLEŞİK DÜZEN HASIL ETMİŞ OLDUĞU KOORDİNATLARDIR.

KÖTÜLEYİCİ İDEOLOJİK KAVRAM KOORDİNATLARI: SAMANYOLU GALAKSİSİNDEKİ UZAYDA DEVİNEN MUHTELİF GEZEGEN VE UYDU SİSTEMLERİNİN İÇ VE DIŞ KATLARINDA KONUŞLANMIŞ LÜSİFERYAN GÜÇLERİN YERLEŞİK DÜZEN HASIL ETMİŞ OLDUĞU KOORDİNATLARDIR.

Siruzyen güçler iyileyici ideolojik kavramın icapları doğrultusunda fonksiyonlarını vurgularlarken, doğadaki cevherin partiküler spontonelik devinimine hiç zeval düşürmeksizin işlenmesine, deneyimlenmesine ve böylece yaratılmaşına yardımcı olurlarken; Lüsiferyan güçler bunun aksine doğadaki cevherin partüküler spontonelik devinimine zeval düşürerek işlenmesine, deneyimlenmesine ve böylece yaratılışına sebep olurlar.

İNSAN FAKTÖRÜ; SİRUZYEN VE LÜSİFERYAN GÜÇLERİN ETKİLEŞİMİ ALTINDA DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINDA KENDİ BİLİNCİNİN MÜESSİYET PLANINA ALDIĞI CEVHERİN DOĞASINI KAYITLAYAN, AKLIYLA BAZEN GÖNLÜNDEN BAZEN DE NEFSİNDEN GELEN DÜRTÜLERLE İYİLİKÇİ VE KÖTÜLÜKÇÜ KOORDİNATLARDAN GÜÇ ALARAK İŞLEYEN, DENEYİMLEYEN VE BÖYLECE YARATABİLEN ETKİNLİĞE SAHİPTİR.

İnsan faktörü, Deneyimci Özlerin yapıtladıkları Deneyim / Evrim / Görev Odağı olarak Dünya ortamında devrede tutulmakta ve bu Özler tarafından bazen destek görmekte bazen de görememektedir. Deneyimci Özler, kendi istihaklarına ait olan cevherin doğasına zeval vermek istemezken bu Özlere bağlı olan Deneyim / Evrim / Görev Odakları bunu umursamamakta ve böylece kötülükçü güç koordinatlarından önce destek görmekte ve sonra bu koordinatlarda yerleşik düzen hasıl etmiş Lüsiferyan Güçler tarafından fethedilebilmektedir.

SİRİUS GÖREV / DAĞILIM / YÖNETİM / TASARRUF PLANLARINDAN DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINA GELEN YÜKÜMLÜ BİLİNÇLER, İNSAN FAKTÖRÜNÜ OLUŞTURDUKTAN SONRA KARMİK YASAYA GÖRE KENDİ KARMİK SORUNLARINI ÇÖZÜMLERLERKEN, ÖZLERİNİN SAHİP OLDUĞU AMACA TERS DÜŞMEDİKLERİ TAKDİRDE KENDİLERİNE ÖZLERİ VE İYİLİK MELEKLERİ OLARAK DA BİLİNEN SİRUZYEN GÜÇLERDEN DESTEK GÖRÜRLER.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

CENAP BAŞMAN