Kutuplar kutbu

Kutuplar kutbu

Sonsuz-Sınırsız Durulganlık, İlk Temel Hareketle aktifliğe geçip Kendini Kendinde Olma halinde Varlıkta tutarken, bu Aktif halini El’an Kendinden Kendine izletmektedir. İzlenen ve izleyen olmanın sefasını Kendinden Kendine yine Kendisi sürdürmektedir. Durulganlığın aktifliğe dönüşümü başlangıçtaki İlk Temel Hareketin vurgulanmasıyla gerçekleşirken, Durulganlığa ait imkanların gittikçe durulganlığını geride bırakıp aktiflik kazanmasına islam tasavvufunda Bilkuvve halinden Kuvve haline geçiş denilmektedir.

Aktiflik kazanan imkanların içinde bilgi ve güçle programlanan cevherin işlenme özelliği mevcuttur. Bu cevher sonsuz-sınırsız uzaydaki tüm süper güç boyutlarının yapılanma malzemesidir. Dünya bilim adamları sürdürdükleri keşifler esnasında cevherin bazen işlenmiş bazen de işlenmemiş muhtelif hallerine tanık olabiliyorlar. Cevheri işleyen Bilinçtir. Bilincin farkındalık düzeylerini tayin eden maveraları mevcuttur. Maveraları geçiş; İslam Tasavvufunda seyir olarak bilinmektedir. Seyirin sürdürülme başlangıcında doğal evrimin en alt basamağındaki mineral evrimi devreye girer. İkinci basamağında bitki, üçüncü basamağında hayvan, dördüncü basamağında beşer. Beşeri evrim yedi aşamada tamamlanır. Beşerin tekamül ederek olgunluk kazanan haline Kamil İnsan denir. Bu evrim prototipindeki Bilinç henüz kutup bilinç haline gelmemiştir. Kutup bilinç haline gelebilmesi için altmış dört milyar defa olgunlaşarak cevherini kullanıp kendini bu halde yaratabilmesi gerekir. Bu kutup bilinçlerin sahip bulundukları irade; Tanrısal İrade, farkındalık; Tanrısal Farkındalıktır.

Kutup bilinçlerin olmaları ve yaratılmaları seyir esnasında iki kategoride gerçekleşmektedir. Birinci kategoride seyir kademe kademe ilerlerken, ikinci kategoride merhale merhale ilerleyen kutup bilinçler en son kademe ve maveranın yer dahi denmesi mahzurlu olan bir yerde Kutuplar Kutbunun bulunduğu maveraya geliyorlar ve Kutuplar Kutbuyla hemhal oluyorlar. Kutuplar Kutbu olarak bilinen Bilinç arzu ettiği anda her kademe ve merhale kutbundan kendini harekete geçirebilmektedir. Kutuplar Kutbu Ana Hasatı da dünyada Kutuplar üzerinden gerçekleştirecektir. Kutuplar Kutbunun bulunduğu mavera, Bilinçteki seyrin sonunda sahip olduğu tüm imkanlarla kendini yaratmanın aktif dinginlikçe yaşanarak onay gördüğü Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Maveradır.

Ö.Cenap Başman