İnsan Beyninin Galaktik Yapısı

İnsan Beyninin Galaktik Yapısı

İnsan beyni; GALAKTİK İNSAN denilen Galaktik Aktivite Plan üyelerinin yeryüzünde kullandıkları birer formla Deneyim / Evrim / Görev faaliyetlerini sürdürürlerken, özel kodlarının açılımını gerçekleştirerek dünyada bulunmalarına rağmen ÇEKİRDEK EVRENDEKİ GALAKTİK BOYUTLARA girmede kullandıkları harika bir teknolojik aygıttır.

İNSAN BEYNİNDEKİ NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANININ VARLIĞINDA YER ALAN HER NÖRON ÇEKİRDEĞİ GENETİK UZAY DİLİMLERİNİ BARINDIRMAKTADIR. D.N.A’LARIN SARMAL BOŞLUKLARI OLARAK DA BİLİNEN BU DİLİMLER, GENEL BAĞLAMDA SAMANYOLU GALAKSİSİNİN UZAYI İLE AYNI KARAKTERDE, ÖZEL BAĞLAMDA İSE SHAPLEY 3 GALAKSİSİ İLE ANDROMEDA GALAKSİSİNİN UZAYLARI İLE AYNI KARAKTERDEDİR. GENETİK UZAY BÖLGELERİ ÇOK ÖZEL BAĞLAMDA OMEGA KARAKTERE SAHİPTİR Kİ BU GALAKTİK UZAY ÖTESİ YAŞAM BOYUTLARININ KARAKTERİDİR.

Çekirdek Evren’de Samanyolu Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut dünya insanlığına din siklüsü döneminde BERZAH, Shapley 3 galaksisinin varlığıyla oluşan boyut MELEKÜT, Andromeda galaksisinin varlığıyla oluşan boyut CEBERRRÜT, Galaktik uzay ötesi boyutlar bütünü ile LAHUT olarak tanıtılmıştır.

SAMANYOLU GALAKSİSİ UZAYI ALFA, SHAPLEY 3 GALAKSİSİNİN UZAYI BETA 1, ANDROMEDA GALAKSİSİNİN UZAYI İSE BETA 2 KARAKTERLİDİR. GALAKTİK UZAY ÖTESİ BOYUTLAR OMEGA KARAKTERLİDİR. BU BOYUTLARA ATLANTA YAŞAM BOYUTLARI DA DENİR.

BU BİLGİLERE GÖRE İNSAN FAKTÖRÜNÜN BEZAHI, MELEKÜTÜ, CEBERRÜTÜ VE LAHUDU VASITA OLARAK KULLANDIĞI KENDİ BEYNİNDE BULUNMAKTADIR.

BÖYLE OLUNCA DA ALFADAN BETAYA, BETADAN OMEGAYA YAPILAN GEÇİŞLER İNSAN BEYNİNİN VARLIĞINDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

İnsan faktörü vasıta olarak kullandığı beyniyle sadece berzahını değil, isterse kendi varlığını yücelten faaliyetleri sürdürerek Melekütünü, Ceberrütünü ve Lahudunu dünyada yaşayabilmektedir.

Bilincin devindiği formda berzahını yaşarken bu bilinç ve cevher komplikasyonuna Mutat İnsan (Alfa İnsan) (beşer), melekütünü yaşarken bu bilinç ve cevher komplikasyonuna Galaktik İnsan (Beta 1 İnsan) (Kamil İnsan), ceberrütünü yaşarken bu bilinç ve cevher komplikasyonuna Galaktik İnsan (Beta 2 İnsan) (Kamil İnsan) denilmektedir. Lahudunu yaşarken bu bilinç ve cevher komplikasyonuna Tanrısal İnsan denilmektedir.

Berzahını yaşayan insan faktörü Tanrısal Evladın Evlatlığını, Melekütünü veya ceberütünü yaşayan insan faktörü Tanrısal Evladlığını, lahudunu yaşayan insan faktörü Tanrısallığını devreye sokarak kendi Öz Keyfiyet, Haslet ve Değerlerini kendi olgunluğuna uygun olarak deneyimleyebilmekte ve yaratabilmektedir.

KENDİ ÖZ KEYFİYET, HASLET VE DEĞERLERİNİ MUAYYEN BİR OLGUNLUKTA DENEYİMLEYEREK YARATABİLEN İNSAN FAKTÖRÜ, TANRISAL EVLADIN EVLADI OLAN BİR BAŞLANGIÇLA KENDİNİ SAHİP OLDUĞU OLGUNLUK SEVİYESİNE GÖRE BİR TANRI EVLADI VEYA BİR TANRI OLARAK YARATABİLMEKTEDİR. (burada tanrı ifadesiyle işaret edilen Allah değil Tanrısal İnsan numunesidir)

İnsan Beyninin galaktik yapısı, Bilinçler tarafından Galaktik boyutlar ötesi olan boyutlara yükselebilmeleri için alt yapısal bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Amaç; Galaktik boyutlara girmek değildir ve bilinçlerin dünyaya geldikleri boyutlar zaten bu galaktik boyutlardır. Bu boyutlardan gelişlerin amacı; galaktik boyutlar ötesi boyutlara girerek İnsan Faktöründen TANRI FAKTÖRÜNE yükselmeleridir.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

CENAP BAŞMAN