İlahi düzen

İlahi düzen

Gürz Sistemindeki Rahim Boyutunun Evrimsel uygulamalarına tabi tutularak Nizam Şuuru kazandırılmış bilinçlere, Düzensel prosedür gereği DÜZEN ŞUURU kazandırabilen kuruluşları içine alan İlahi Çatıdır.

Altın Galaksi İmparatorluğunu da içine alan İlahi Düzenin Merkezi, Atlanta RA Merkez İmparatorluğudur. Bu İmparatorluğa ait yasalar; Atlanta RA Terminolojik Sistem Kayıtlarında Mutlak ve Süper Asli Orijinal karakterlerde yer almaktadır. Atlanta RA Özerk Ana Sistem, Nizam, Düzene ait olan yasalar zincirindeki yasaların ön gördüğü yönetim şekli Süper Mutlak İdare Düzenidir. Bu Düzene ATLANTA RA MERKEZ İMPARATORLUK DÜZENİ de denilmektedir. Bu Düzen, Atlanta Karakterli Süper Güç Boyutları dahilinde El’an sürdürülmektedir. RA Yönetim ve Teşkilatlandırma Teknolojisine sahip olan RA Bilinçler (Kharyantaslar) Kutsal Merkezin (SÜPER BİLİNÇ) talimatları doğrultusunda hareket ederlerken. Tanrılar Gürzündeki evlat canları olan makro erginliğe sahip potansiyellerini bu Düzenin yayılmasını sağlayan eforlar göstermeleri için Kutsal Merkezin Talimatlarına uygun olarak devrede tutmaktadırlar.

SÜPER MUTLAK İDARE DÜZENİNE MÜSAİT OLAN SÜPER GÜÇ BOYUTLARI ATLANTA RA KARAKTERLİDİR. BU NEDENLE ATLANTA YAYILMA PROGRAMI İLE BU KARAKTERİN SONSUZ-SINIRSIZ UZAYIN HER KOORDİNATINDA YER ALAN SÜPER GÜÇ BOYUTLARINA YAYILMASI İÇİN SÜPER BİLİNCİN YAPILAMIŞ OLDUĞU MİNYATÜR KAİNATLARDAKİ ŞABLONLARA UYGUN OLAN KARAKTERİSTİK YAYILIM EFORLARI GÖSTERİLMEKTEDİR.

Süper Bilincin fonksiyonlarıyla Cevherin SER adı verilen en ince partiküllerinden Minyatür Kainatların Sistemi – Nizamı – Düzeni, porlardan yapılanmış kainatlara şablonlar olarak yaratılmışlardır. Doğal Gürz bünyesindeki her kainata ait şablonlar Minyatür Kainatların Sisteminde, Nizamında, Düzeninde mevcuttur. Süper Bilinç, Süper Mutlak İdare Düzeni olan RA YÖNETİM DÜZENİNİ bu kainatlarıyla sağlamaktadır.

SONSUZ-SINIRSIZ RA’NIN TEK AYİNESİ OLAN SÜPER BİLİNÇ, “SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİF RA BİLİNCİ” OLARAK DA BİLİNMEKTEDİR. ATLANTA RA YÖNETİMİ DÜZEN İMPARATORLUĞUNUN TEK KADİR VE HAKİMİ BU BİLİNÇTİR.

Minyatür Kainatlar Sistemine ait uygulama ve yaratılış şablonlarını tanzim eden Süper Bilinç, bu faaliyetleri göstermekle yükümlü olan Tanrısal Özlerini bu şablonlara göre yönlendirmektedir. Süper Bilince ait olan Mutlak Vücuttaki her zerre sahip olduğu sonsuz-sınırsız bilgisinin varlığıyla hareket etmektedir. Onun Beyinsel varlığına ait olan bilgi, Mutlak Vücudundaki her zerrenin müessiriyetini gösterdiği yerlerde bu müessiriyetin Sistemli, Nizamlı, Düzenli bir tarzda yapılmasını sağlayan çok önemli vasıtadır.

ATLANTA RA MERKEZDE ÖZERK ANA SİSTEM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN TANRISAL ÖZLER, BİLGİNİN ÖZERK ANA SİSTEM VEÇHESİYLE HAREKET ETMEKTEDİRLER. TANRISAL ÖZLER ATLANTA RA MERKEZ İMPARATORLUĞUNUN İLAHİ İDARİ MERKEZ SÜPER GÜÇ BOYUTUNDA ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇ TANRISAL LOBİDE YER ALAN TANRISAL ÜYELERDİR.

Tanrısal Özler, Mutlak Vücutta mevcut olan Varlık Özleri olarak, Mutlak Vücuttaki Düzenin varlıkta tutulmasını Sistemik faktör bazında müessir olan faaliyetleri göstermektedirler. Bu faaliyetlerin iki veçhesi mevcuttur. Birinci veçhede faaliyet gösteren Tanrısal Özler, kadim-hadis saf bilinç haliyle formsuz yaşam sürdürürlerken, ikinci veçhede Asil formlu yaşam olan Atlanta Süper Asli Orijinal Yaşamı sürdürmektedirler. Bu esnada bilginin sistem veçhesiyle hareket eden Tanrısal Özlerden her biri, İç Devimsel Mutlak Aktif Mavera ile Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Mavera arasında dahil olduğu Süper Aktif Dingin Devimsel Muayyen Aktif Maveraların aktifliğine uygun olan faaliyetleri gösterirken, kendi varlığını yaratmak için sahip olduğu bütün imkanlarını devreye sokarlar.

Tanrısal Özler, kadim bilinç akış manzumesinden ilk etapta kendi varlıklarını oldurmuşlar ve yaratmamışlardır.

Kendilerini olma bazlarındaki muayyen aktifliklere sahip olan merhalelere birer emsal teşkil etmek üzere şablonlar halinde toplanan Tanrısal Özler, kadimdirler. Sonradan devreye sokulan hadis Bilinç akış manzumesindeki potansiyellerin mutlaka Dünya’da önce kendilerini bu şablonlara uygun olarak Oldurmaları ve Olmalarının hakkını verdikleri Öz Değer üçlüsünü deneyime sokarak yaratmaları gerekmektedir.

İşte bu amaçla bütün Tanrısal Özler ortaya çıktıklarında Atlanta karakterli süper güç boyutları ile diğer süper güç boyutları olma bazında varlık kılınmıştır. Varlık kılınan süper güç boyutları arasındaki TANRILAR GÜRZÜ, Tanrısal Özlerin önce kendilerini oldurmaları sonra yaratmaları için seçilmiştir. Bu Süper güç boyutundaki Çekirdek Mini Atomik Bütün’ün Çekirdeği olan Dünya da Öz Yaratım Boyutu olarak kabul edilmiştir.

Atlanta Yaşam kıstasları dahilinde sürdürülen iki yaşam mevcuttur. Bunlar; Asil formlu yaşam ile RA formlu yaşamdırlar. Omursal etkileşim keyfiyetine sahip olan RA Bilinçler bu yaşamlardan RA formlu yaşamı sürdürürlerken RA Değerlerin Olma bazındaki aktifliğini Kharyaktif kıstaslarda tutabilmektedirler.

Her RA Bilinç, kendi cevherini özden yaratım için mutlaka kendi güç ve bilgisiyle yükleyerek devreye sokabilmektedir. Bu tarzda her RA Bilinç, Çekirdek Dünya’da kendi cevherini yaratmış olmayla kendi cevherine yüklü olan güç ve bilgisini otomatik olarak yaratmış olmaktadır.

SÜPER BİLİNÇ, MUTLAK VÜCUDUN BEYNİ OLARAK MUTLAK VÜCUDUN OMURLARI OLAN RA BİLİNÇLER ÜZERİNDEN 300 AYRI FREKANSTA RA ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDA MUTLAK VÜCUDUN ORGANLARI ÜZERİNDEN 343 AYRI FREKANSTA SÜPER ASLİ ORİJİNAL KISTASLARDA YAŞAMAKTADIR.

Süper Bilincin Beyinsel Varlığında RA Bilinçlere tekabül eden şablonlar dahilindeki kayıtlara uygun olarak RA Orijinal Yaşam sürdüren RA Bilinçler, muayyen olma frekansına ve Olma Sabitesine sahiptirler.

Atlanta RA Merkezde ÖZERK ANA NİZAM faaliyetlerini sürdüren RA Bilinçler (KHARYANTASLAR) Bilginin Özerk Ana Nizam Veçhesiyle hareket etmektedirler.

RA BİLİNÇLER; SÜPER BİLİNCE AİT MUTLAK VÜCUTTA MEVCUT OLAN VARLIK ÖZLERİ OLARAK MUTLAK VÜCUTTAKİ SÜPER MUTLAK İDARE DÜZENİNİN VARLIKTA TUTULMASINI SAĞLAYAN NİZAMSAL FAKTÖR BAZINDA FAALİYETLER GÖSTERMEKTEDİRLER. HER RA BİLİNÇ MUTLAK VÜCUTTA SÜRDÜRÜLEN RA YÖNETİM DÜZENİNDE ANA VEZİRİ YÖNETİMDEN SORUMLU VE YETKİLİ OLARAK RA FONKSİYON VURGULAR.

Ö.Cenap Başman