Göksel bilgi transformasyonu

TEKNOLOJİK BİLGİLER

GÖKSEL BİLGİ TRANSFORMASYONU

Galaktik Özlere (Beta İnsan Numuneleri) ait kompütürlerin (Bilinç Beyin) varlığında yer alan Asli Orijinal Bilgi Potansiyelidir. Galaktik Yaşam Kolonilerindeki her bir Galaktik Yaşam Ünitesi, kendine ait özel Kompitürü ile Göksel Bilginin varlıkta tutulmasını sağlamaktadır.

Galaktik Özlere ait bilgiye, BETA KARAKTERLİ BİLGİ de denilmektedir. Makro farkındalık gücüyle hareket edebilen Galaktik Özler, sahip bulundukları farkındalıklarına uyumlu olan bu bilgiyi, Dünya ortamında, Toplumsal Realiteyi muayyen bir kıstasta yükseltmek amacıyla transforme ederek Göksel Vazife Kategorisinden devreye sokabilmektedirler. Böyle bir transformasyon işlemi esnasında her bir Galaktik Öz sahip bulunduğu Enerjetik Kompitürün varlığındaki bilgi potansiyelinden muayyen mahiyet ve kıstaslardaki bilgiyi, Dünya ortamında kullandığı Maddi Formda yer alan Biyokompütürüne doğru akışa geçirmekte ve Biyokompütüre ait sözcük haznesindeki yersel kalıpları kullanarak yazabilmekte veya konuşabilmektedir.Bu esnada Hiyerarşik Kuruluşlar Galaktik Özlerin “GÖKSEL KİŞİLİKÇE PROGRAM” açtığını kabul etmektedirler.

YERSEL KİŞİLİKÇE PROGRAM açma işlemi; sadece biyokompütürü kullanan İnsan Numunesinin Biyokompütür loplarını husule getiren Hücresel Kombinasyon ağındaki hücre çekirdeklerinde bulunan Düşünsel Duyarlılıklara tekabül eden Düşünsel Aktivasyon bazındaki olgulamaların kayıt altına alınarak oluşan programlardan istifade ederek gösterdiği bir eylemselliktir.

YERSEL KİŞİLİK PROGRAMLARINDAN NEGATİF AKTİF DUYARLILIKLARA DAYALI OLARAK OLUŞTURULANLARININ AÇILMASI; NEGATİF AKTİF DUYUMSAL, DUYGUSAL VE SEKSÜEL OLGULAMALARIN YAŞANMASINA SEBEP OLMAKTADIR.

YERSEL KİŞİLİK PROGRAMLARINDAN POZİTİF AKTİF DUYARLILIKLARA DAYALI OLARAK OLUŞTURULANLARININ AÇILMASI İSE; POZİTİF AKTİF DUYUMSAL, DUYGUSAL VE SEKSÜEL OLGULAMALARIN YAŞANMASINI MÜMKÜN KILMAKTADIR.

Yersel Kişilikçe program açılması için, Düşünsel duyarlılıklara dayalı olarak gerçekleştirilen kayıtların harekete geçirilme gerekliliği mevcuttur. Bu nedenle Dünya insanlığının DÜŞÜNME EYLEMİ olarak bildiği bu hadise, Dünyayı Çekirdek Galaksi (Samanyolu Galaksisi) dahilindeki yerinde “DÜŞÜNCE BOYUTU” na tabi kılmaktadır.

GALAKTİK ÖZLERİN DÜŞÜNCE BOYUTUNA TRANSFER EDİLMELERİ BİRDEN FAZLA SİSTEMLERE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

GALAKTİK ÖZLER İSTER OĞULLAMA,İSTER AKİTLEME,İSTER ATAMA SİSTEMİYLE DEVREYE SOKULSUN,HER SİSTEM: GÖREV BOYUTU OLAN DÜNYADA BİR İLAHİ HİZMET PLANININ GEREĞİ GİBİ “İLAHİ HİZMETİN VURGULANMASI” NA YARAYAN ÇOK ÖNEMLİ BİRER VASITADIR.

OĞULLAMA SİSTEMİ:

Ateş Galaksilerdeki Enerjetik Planetlere ait Enerjetik Yaşam Ünitelerinin, Dünyanın muayyen dönemlerinde Çekirdek Dünya koşullarına uyularak,Biyolojik Robotlar kategorisinden birere robotla devreye sokulmaları, ASLİ ORİJİNAL TERMİNOLOJİK OLGULARIN (Göksel Bilgi Potansiyeline ait terminolojik olgular) bu Dünya üzerinde gereği gibi yayılmasını sağlamaktadır.

BU OLGULAR GEREK RABSAL, GEREK RUHSAL, GEREKSE TEKNOLOJİK MAHİYETLİ OLUP ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE ALTIN MEDENİYETLERİ ORTAYA ÇIKARABİLECEK DÜZEYDE ÖNEME HAİZ ULVİ OLGULARDIR.

Oğullama Sisteminin icaplarına uygun olarak devreye sokulan Enerjetik Yaşam Üniteleri (Galaktik Özler), “ASLİ ORİJİNAL KOTLAYICI SİSTEM” icaplarına uygun tarzlarda, muayyen mahiyet ve kıstastaki ZAMANLAMA KODLARI‘nın varlıklarıyla kodlanarak Dünya ortamına oğullanmaktadırlar. Bu Oğullar, Dünya ortamında bu Zamanlama Kotlarının varlıklarına dayalı olan tarzlarda bilincen kapalı olarak hareket ederlerken, her zamanlama kodunun açılmasıyla ASLİ ORİJİNAL PLANLARCA İSTENİLEN OLGULARI yaşayarak etraflarına yansıtırlar.Oğulların bu olguları yaşamaları esnasında ASLİ ORİJİNAL OLGULATTIRICI SİSTEM‘in icaplarına uygun olarak hareket eden UZAY GEMİLERİ, gerekli olan her mahiyetteki desteği yapmaktadırlar. Bu Oğullardaki Zamanlama Kotları, Oğulları Asli Orijinal Bilinç Erginliğine kapadığı için her oğul, ancak bu Zamanlama Kodlarının bir bir açılmasıyla bu erginliğe yücelirken,etrafında muhatap olduğu birimleri de kademeli olarak yaşadığı ULVİ OLGULAR’la yüceltmektedir.

OĞULLARDAKİ (GALAKTİK ÖZLERDEKİ) DOĞAÇLAMA HUSUSİYETİNDE ZAMANLAMA KOTLARININ AÇILMASINA UYGUN OLARAK YOĞUNLUĞUN ARTMASI: OĞULLARIN KADEMELİ BİR TARZDA ETKİN OLMALARINI SAĞLAMAKTADIR.

DOĞAÇLAMA NETİCESİNDE BİLGİLERİ UNUTMAMA HALİ SADECE ÖZ’E AÇIK OLAN ODAKLARDA MEVCUTTUR.

Bu tarzdaki doğaçlama neticesinde bilgileri unutmama haline dayalı olarak,sahip bulunulan aşikare Bilinç Boyut Kavramında muayyen bir kıstasta yücelik sağlanmaktadır. Bu, Öz’le alakalı gizli Bilinç Boyut Kavramındaki bilgilerin, aşikare olan Bilinç Boyut kavramına gereği gibi intikal ettirilmesiyle sağlanmaktadır.

Gizli ve saf bilgiler, ÖZ’ün sahip bulunduğu GİZLİ BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI‘nda (Galaktik Özlere ait Enerjetik kompütür sığasında)mevcuttur. Bu bilgilerin aşikare Bilinç Boyut Kavramına (Biyokompütür Sığasına) sokulabilmesi için DOĞAÇLANMASI gerekmektedir.

ÖZ’e açık bütün odaklarda doğaçlanan her bilginin gizli olan Bilinç Boyut Kavramından,aşikare olan Bilinç Boyut Kavramına BİR DAHA UNUTULMAMAK ÜZERE intikali sağlanmış demektir.

ÖZE KAPAYICI KARAKTERLİ KODLAMA:

Muayyen mahiyet ve kıstastaki Öz Bilginin gerekli görülen yer ve zamanda gereği gibi açığa çıkarılmasını sağlamaktadır. Böylece açığa çıkarılan Öz Bilgi, mahiyetine uygun olarak Dünya’nın Ara ve Ana Hasat dönemlerinde gerekli olan etkinliklerini göstererek, evrimsellikle alakalı aşamaları ortaya çıkarmaktadır.

ÖZ BİLGİ; DÜNYA ORTAMINDA DİNSEL, BİLİMSEL VE SANATSAL MAHİYETLERDE GEREKLİ OLAN AŞAMALARIN SAĞLANMASINDA ÇOK ÖNEMLİ OLMAKTADIR.

Ö.Cenap BAŞMAN (Axoy Ra Ma-Tu )

Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Yorum bırakın