Global Mükemmelleşme

Global Mükemmelleşme

Global Mükemmelleşme, Global Mükemmelleşme Coşkusunu yaşayan Özlere bağlı uydu karakterlerinin, kendi özgür iradeleriyle bu coşkuyu kendi Özlerinden çekmelerini sağlayan eğilimlerde bulunmalarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

KENDİ DÜNYALARININ, ÖZÜNÜN AMACINA UYUMLU OLARAK DEĞİŞMESİNİ İSTEYENLER, GLOBALLEŞEREK MÜKEMMELLEŞMELİDİRLER.

İşte bu insanlar, değişen dünyalarında Öz’den gelen tüm imkanlarca yaşarlar ve kendi imkanlarını küresel bakış açılarından değerlendirmeye alırlar.

ATLANTA İNSANI, GLOBAL MÜKEMMELLİĞE SAHİP OLAN HARİKA BİR PROTOTİPTİR.

HER BAĞLAMDA GLOBAL OLUŞUNUN TÜM İMKANLARINI ORİJİNAL OLARAK YAŞAR.

GLOBAL MÜKEMMELLEŞME COŞKUSU, varlığın özünde mevcuttur. Ancak varlığın afaki davranışları içinde bulunduğu vizyon dünyada kendini kayıtlamış şartlamış olduğu için Özünün bu coşku halini içte mahpes tutar. Bu nedenledir ki, EVRENSEL İNSAN MODELİ Global mükemmelleşmeye namzet olan tek modeldir.

Global Mükemmelleşmenin gerçekleşmesi, evrensel insanlık keyfiyetlerine sahip olmayan insanlar için katiyetle mümkün değildir.

Samanyolu galaksisi global mükemmelleşme yolunda ilerleyen her insanın global mükemmelleşmesini engeleyici tuzaklarla doludur. Bu tuzaklar düşünen insanın düşünceleri kaile alınarak hazırlanmışlardır.

Global mükemmelleşmeye ters düşen egosantrik kişiliklerin dünya ortamında muhtelif uzay/zaman dönemlerinde muayyen mahiyetlerde kayıtlanmaları ve şartlandırmaları güçlendiren düşünceleri, Samanyolu Galaksisi uzayının muhtelif koordinatlarında yığın teşkil ederek “Ters Devinimli Düşünce Formları” oluşturmuşlardır. Bu formlarla süper kontakt kuran insanların beyinine, kendilerinin sahip bulundukları kayıtlanma ve şartlandırma mahiyetlerini güçlendirici Ters Devinimli Düşünce Formları akmaktadır.

Bu porlar hareketli ışıki aktif karakterde olup, beyinlerin nöronlarındaki çekirdek yapı genlerinin genetik uzay bölgelerindeki ters devinime uyan düşünsel duyarlılıkları harekete geçirmekte ve o beyinlerdeki kayıtlanma ve şartlanmayı doğru gösteren düşünsel olgulamaların yaşanmasına sebep olmaktadırlar.

Samanyolu Galaksisi uzayında yer alan düşünce formlarından kendi kutbiyetine uyumlu olan Ters Devinimli Düşünce Porlarını destekleyen Orion; işte bu formlarla süper kontak kuranlara el atmakta ve egosantrik kişiliklerinin ters devinimli değer yargılarına uyan mahiyetlerdeki kayıtlanma ve şartlanmaları yaşayabilmeleri için onlara kendi koordinatlarından güç vermektedir.

Global Mükemmelleşmek için kendi egosantrik kişiliklerinin muayyen mahiyetlerindeki kayıtlanmalarından ve şartlandırmalarından kurtulma mücadelesini başlatarak, egosantrik kişiliklerini arındırıp, kendi sahip oldukları iradelerine amade kılanlar, ilk etapta Evrensel Mükemmelleşmeyi sağlayabilmektedirler.

Evrensel Mükemmelleşmeyi sağlayan insanlar, Görev icraat/denge rayında ilerlerken bir müddet evrensel icraat programlarını açarak dünya realitesini muayyen mahiyet ve kıstaslarda tamponize ederler. Bu görev icraatın neticesinde topladıkları evrensel liyakat, bu insanların İlahi Hiyerarşi tarafından Global Mükemmelleşmeleri doğrultusunda destek sağlamaktadır.

Global Mükemmelleşmeye başlayan insanlar gönüllerinde dinin, sanatın ve bilimin sonsuz sınırsız alternatiflerce kazanılacak mükemmellikleri vardır. Onlar için din, sanat ve bilimselliğin kesintisiz süregen olan daimiliğinde özlerinden gelen imkanlarla değerlendirilebilecek sonsuz sınırsız yücelikleri mevcuttur. Global Mükemmelleşme doğrultusunda değişen dünyalarında işte bu yücelikler yaşanmaktadır. Global mükemmel olmayana bu dünyalarda yer yoktur. İşte bu dünyalarda hakikat, Global Mükemmelliğin her tarafından parlamaktadır. Ve bu Global Mükemmelliğin merkezinde, BEN yaşamakta, BEN bakmakta, BEN işitmekte, BEN konuşmaktadır. Kısaca orijinal BEN’liğin her mahiyetteki kayıtlanmışlıktan ve şartlanmışlıktan ari ve münezeh olan hakiki orijinal değerleri her yeri kaplamaktadır.

SINIRSIZ GLOBAL MÜKEMMELLEŞMEYE GİDEN YOLDA ESENLİKLER.

Ö.Cenap Başman