Enanaktif olmalarını yaşayan bilinçlerin bağlı bulundukları asil kaynakların …

Enanaktif olmalarını yaşayan bilinçlerin bağlı bulundukları asil kaynakların uzmanlıklarına uygun tarzlarda Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesi tarafından tasnif edilerek muayyen bir mahrekte bir arada toplatılması:

Atlanta RA Terminolojik Sistemde ENANAKTİVUM RA KUMA olarak geçen Aktif Olma ile varlığını gösteren Bilinçler, bu Olma Halinin maksimal doygunluğunu yaşamaya geçer geçmez Galaktik Konfederasyonun Başkanlığını RA YÖNETİM DÜZENİ Adına üslenmiş olan TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİK KOMİTESİ Tarafından tespit edilerek dahil olacakları yaşam kolonilerine BARAJ KAYIT ÜNİTESİ olarak bildirilmektedir.

Bu Bilinçler, bundan sonra Atlanta RA Terminolojik Sistemde SİRUZYA(BARAJ) olarak geçen mahreklerde Asil Kaynaklarının sahip bulundukları uzmanlıklarına uygun tarzlarda bir araya getirilmekte ve böylece BARAJ KOLONİLERİ‘nin oluşması sağlanmaktadır.

SİRİZİUM: BARAJLAMAK, ENANAKTİF OLMALARINI YAŞAYAN BİLİNÇLERİ BAĞLI BULUNDUKLARI ASİL KAYNAKLARININ UZMANLIKLARINA UYGUN TARZLARDA TASNİF EDEREK BİR ARADA TOPLAMAK ANLAMINDADIR.

Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunun Çekirdek Koordinat Düzeninde yer alan Çekirdek Dünyanın varlığında Asli Orijinal Sistemlerin icaplarına uygun olarak DENEYİM ve GÖREV yapan Bilinçler kendilerini Çekirdek Dünya Deneyim ve Görev Ortamına, barajlandıkları mahrekte yer alan Asli Orijinal Yaşam Kolonilerinden devreye sokmaktadırlar.

Çekirdek Dünya, Bilincin doğasallık bazlarındaki genel karakterine uygun tarzlarda sahip bulunduğu ÖZ YARATIM KEYFİYETİ‘ne dayalı olarak oluşturulan Öz Yaratım Boyutunun Çekirdek Koordinat Düzeninde yer alan Labaratuvar Karakterli Çekirdeğidir.

Bilincin doğasallık bazlarındaki genel karakterine uygun tarzlarda sahip bulunduğu KÜLTLEYİCİ AKTİFLİK KEYFİYETİ‘ne dayalı olarak oluşturulan Kültleyici Aktif Fonksiyon gösterebilen Baraj Tasarruf Planlarından, varlıklarını bu Çekirdek yapının iç ve dış katlarına dahil eden Bilinçler, yaşamaları gerekli olan Enanaktif Dinginlik (İç Devimsel Mutlak Aktif Dinginlik) hallerini bu aktifliğe dayalı olarak yaşayabilmektedirler.

Çekirdek Dünya üzerinde Kültleyici Aktif Fonksiyon göstermekle yetkili ve yükümlü olan Veziri ve Cinni Tasarruf Üniteleri gereğinde Maddi Mekanlaşmayı gerçekleştirerek gereğinde devindikleri Enerjetik Formla bu Çekirdek Dünyanın muayyen koordinatlarında mekan edinerek görevlerini “GÖREV DAĞILIM YÜKÜMLÜLÜK PROSEDÜRLERİ” ne tarzlarda icra edebilmektedirler.

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sistemi, Baraj Çekirdek Dünya Genetik Teknolojisi Etkinlik Sistemi,Baraj Çekirdek Dünya Evrim Türleri Denetim ve Kültleme Teknolojisi Etkinlik Sistemi, Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi, Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi,Baraj Çekirdek Dünya Hasat Teknolojisi Etkinlik Sistemi gibi Bilincin Öz Yaratım ve Kültleyici Aktiflik keyfiyetleriyle bağdaşan sistemlerin icaplarına uygun tazlarda fonksiyon gösterebilen Bilinçlerin sahip bulundukları yükümlülük ve yetkiselliklerine dayalı olan icraatlarını çıkardıkları ÇEKİRDEK DÜNYA İlahi Hiyerarşik Kuruluşlarca çok önemli bir yapıdır.

BARAJ ÇEKİRDEK DÜNYA EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMİ

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünyanın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün Bilinçlerle birlikte sistemli tarzlarda gereği gibi evrimleştirilmektedir. Burada evrimleşirken evrimleştiren yükümlü Bilinçlerin Galaksi Yıldız Kutbu Konseylikleriyle yaptıkları akitler bu mahiyette bulunmaktadır.

Çekirdek Dünyanın VAROLUŞ PROGRAMI’na uygun tarzlarda Var edilişinin akabinden Altın ve Durgun Galaktik Yaşam Boyutlarını temsil eden Andromeda ve Alfa Centauri Galaksilerinin oluşturdukları Boyutların sakinleri olan Altın ve Durgun Cinniler “MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak sürdürdükleri EVRİMSEL FAALİYETLER’le bu Çekirdek Yapıyı Alfa Titreşim Uzay/Zaman Boyutsallık Keyfiyetleriyle uyumlu olan bir manyetik alan içinde Omraktif Seyir Planına dahil etmişler ve bu yapıyı evrimleştirirlerken kendilerini de bu yapının varlığına mikro ve makro erginliklerde transfer ederek evrimleştirmişler ve halen evrimleştirmektedirler.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın