Ejder İnsan Modeli

Ejder İnsan Modeli

KADİM ATLANTİSİN KARANLIK EMELLERE SAHİP BULUNAN BİLİM ADAMLARININ YARATMAK İSTEDİĞİ İNSAN PROTOTİPİDİR.

O dönemde genler üzerinde sadece bu prototipi yaratmayı hedefleyerek oynayan menfi düşüncelere sahip olanlar; Kötülükçü, ideontolojik kavram koordinatlarından menfi güç alarak genlerin, Genetik Uzay Bölgelerine müdahale ederlerken, bu genlerin yapılarının bozulmasına ve korkunç görünüşlü mutant türlerin ortaya çıkmasına sebep oldular.

Kadim Atlantis Döneminde BELİAL OĞULLARI olarak bilinen kötülükçü gruplar, daima KENDİNE HİZMET YASASI‘nın ön gördüğü prensipler doğrultusunda hareket ederek, Egosantrik kişiliklerinin sahip bulunduğu köleleştirici emellerini gerçekleştirmek için oluşturmak istedikleri kendilerinin deyimiyle SİYAH EJDERİ GÜÇ POTANSİYELİ‘ ni oluşturayım derlerken insani formdaki doğal olan hücresel faaliyetleri dejenere etmişlerdir.

İNSANİ FORMDA BİYOKOMPÜTÜRÜ OLUŞTURAN HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDEKİ D.N.A PROTOTİPLERİ ÇOK ÖZEL PROGRAMLARLA YÜKLÜ OLAN DOĞAL YAPILARDIR. Bu özel programlar, D.N.A’ların genetik uzay bölgelerinde bulunan Işık karakterli porlarda yüklüdür. İnsani kişiliği oluşturan olguların tümü bu porlarda bulunan duyumsal, duygusal, seksüel, düşünsel duyarlıklıkları kilit altında tutarken, objeler, sujeler, hadiselerle daima muhatap olan insanlar muhataplıklar esnasında aşikare çıkan duyarlılıklara dayalı olarak muhtelif mahiyetlerde olgular yaşarlar. Bu olgular biyokompütürdeki bu D.N.A’ların oluşturdukları UZUN SÜRELİ KAYIT SİSTEMİ‘nde kayıt edilirler. Hücrelerde yer alan D.N.A’lardaki bu özellikler SİRİUS LYRA KÜLTÜRÜ‘ne ait özelliklerdir.

Belial Oğulları denilen gruplar, bu kültüre ait özellikleri sırf kendi egolarını tatmin için dejenere etmişlerdir. Belial Oğulları, insandan öte güçlü varlıklar olduğunu ve bu varlıkların da Belial Oğulları içinde yer alan seçkinlerden meydana geldiğini ve Dünyanın her döneminde Enkarnasyon Yasasına uygun olarak ortaya çıkacağına inanmışlardır. Bu varlıkların, insani görünümde süper zekaya sahip olduklarına inanıyorlardı.

Belial Oğulları kendilerine hizmet etsinler diye bir kısım denekler üzerinde 12 sarmallı D.N.A Faktörünü iki sarmallı D.N.A Faktörüne indirgeyen Teknolojik Operasyonlarda bulundular. Bunları önceleri laboratuvarlarında hizmet üniteleri olarak kullanıyorlardı, mutasyona uğratılmış beyinleriyle bu üniteler, o dönemde Belial Oğullarının hizmetçileri olarak devrede tutulurlarken, onlardan doğan çocuklar, mutasyonlu formları kullanan bilinç potansiyelleri olarak KAPALI ŞUUR BOYUTU‘nun potansiyelleri olarak, ORİON GRUBU tarafından Çekirdek Dünya ortamında birer köle olarak kullanılmıştır. Şimdi bu türlerden oluşturulmuş Dünya toplumlarına ait ferdler Orion’un Belial Oğullarından devreye soktuğu (Belial Tohumları) oğullar tarafından HÜKÜM ALTINDA tutulmaktadırlar. (Ancak bu türlerin içinde kendi mutasyonlu formlarıyla bağdaşan egosantrik kişiliklerinin hevalarına uyanlarına hükmedebilmektedirler. Muayyen mahiyet ve kıstaslarda kendilerine Terkibiyet Hükmü oluşturanlar kastedilmektedir.)

Belial Oğullarının Kadim Atlantis Döneminde karşıtı olan bir gruba, BİR’in Yasalarına uydukları için BİR’in Oğulları denmiştir. BİR’in Oğulları bu kötülükleri önlemek için var güçleriyle gayret gösterdiler. ARINMA-EKME-BİÇME-AYIKLAMA PROGRAMLARI‘yla Belial Oğullarının kirlettiklerini, bölük pörçük ettiklerini hep temizlemek, birleştirmek, bütünleştirmek istediler.

İÇİNDE BULUNULAN ANA HASAT DÖNEMİNDE GELMİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ HAYAT FORMASYONLARIYLA OLUŞTURULAN KARMİK TORTULAR VE KİRLENMELER, BİR’İN OĞULLARIYLA TEMİZLENMEK İSTENMEKTEDİR. ANCAK BELİAL OĞULLARI BUNA ENGEL OLMAK İSTEMEKTEDİRLER. ONUN İÇİN BU DÖNEMDE KARMİK TORTULARI VE KİRLİLİKLERİ BERTARAF ETMEK İSTEYENLER, ÇOK DİKKATLİ OLMALIDIRLAR. KARMALARI İSTENMEYEN DURUMLARDA OLANLAR İÇİNDE BULUNDUKLARI ORTAMI, YAŞADIKLARI KARIŞIK TİTREŞİMLERLE TERS YÖNDEN ÇOK ETKİLİYEBİLMEKTEDİRLER.

BİLİNÇLER, KENDİLERİNE AİT OLAN TİTREŞİMLERİ NE KADAR KARIŞIK OLURSA İÇİNDE BULUNDUKLARI ORTAMIN MANYETİK ALANINI O KADAR OLUMSUZ TARZLARDA ETKİLERLER. KISACA İÇİNDE BULUNULAN MEKANIN, BİLİNÇ VARLIĞINA FAYDALI OLAN FONKSİYONERLİĞİ YİTER.

Ö.Cenap BAŞMAN