Dünya Değişim Programı

Dünya Değişim Programı

ImageDünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeni etrafındaki spinsel devinimine ait olan 3×26.000 senelik doğal siklüs sürecini 2012 dünya senesinde tamamlamış olacaktır. Bu sürecin hitamında Dünyamız alfa titreşimsel karaktere sahip olduğu platformik enerji alanını kendi organizma bilincinin eforlarıyla iptal ederek, beta titreşimsel karaktere sahip olduğu platformik enerji alanını oluşturacaktır.

DEĞİŞİM GÖKSEL HİYERARŞİNİN NEZARETİ ALTINDA UYGULANAN DÜNYA DEĞİŞİM PROGRAMININ İCAPLARINA GÖRE GERÇEKLEŞECEK, DEĞİŞMEYEN HİÇBİR OBJE VE SUJE KALMAYACAKTIR.

Dünya Ana’nın varlığında evrimleşen evrim prototiplerinin yaşadıkları düşük titreşimli veya ters devinime sahip yaşam olgularına tahammül göstermesinin bir sınır marjı mevcuttur.

İlahi Hiyerarşideki dostlarımız insanlığın bozduğu,bölük pörçük ettiği, yıprattığı, kirlettiği her ne olmuşsa onları temizlemek, tamir etmek ve tekrar dengeye getirmek için mütemadiyen gayret gösterdiler. Artık Dünya Ana’nın tahammül olma frekansının sınır marjına geldiği bilimsel otoriteler tarafından da kabul görmektedir. Ekolojik denge koşullarını Dünya Ana’nın organizma bilinci dört dörtlük devrede tutmaya çalışıyor. Ama insan kadir kıymet bilmiyor, yine dengesizliğe sebebiyet veren kin, nefret, kıskançlık, geçimsizlik, sapkınlık, ihtiras gibi olumsuz olguları yaşamaya devam ediyor.

İNSAN KENDİ BEYNİNİ KULLANARAK OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNCE BOYUT KAVRAMIYLA (AKIL) DÜNYAMIZIN ORGANİZMA BİLİNCİ İÇİNDE YAŞAMAKTADIR. İNSAN BU ORGANİZMA BİLİNCİNE AİT OLAN MANYETİK ALANIN AKTİVİTESİNDEN İSTİFADE EDİP KENDİ ÖZ BİLGİSİNİ, GÜCÜNÜ VE CEVHERİNİ DENEYİMLEYEREK YARATABİLMEKTEDİR. BU İŞLEMLERİ YAPARKEN KULLANDIĞI BEYNİN ÖNCE ALFA, SONRA BETA, DAHA SONRA OMEGA BOYUTSAL KEYFİYETLERİNDEN İSTİFADE EDEREK GERÇEKLEŞTİREBİLMEKTEDİR.

İnsan beyninin alfa-beta-omega boyutsal keyfiyetleri olmasaydı bilincin mutat insani yaşam olgularını yaşayarak deneyimlemesi, sonra hakiki öz insani olguları yaşayarak deneyimlemesi ve daha sonra ise Tanrısal insani olguları yaşayarak deneyimlemesi ve yaratması mümkün olmayacaktı. Deneyimci ve yaratıcı karaktere sahip olan Tanrısal Özler, bunu bildikleri için kendi Öz keyfiyet, değer ve hasletlerini kullanarak insan faktöründeki biyolojik beyne bu boyutsal keyfiyetleri kazandıran her ayarlamayı gerçekleştirmişlerdir.

DÜNYANIN NOVA KARAKTERLERİ:
1-ALFA NOVA,
2-BETA NOVA,
3-OMEGA NOVA’DIR.

BETA NOVA İKİ ZAMANLI FAKTÖRE SAHİPTİR. BETA NOVA; DURGUN VE ALTIN ATEŞİ AKTİFLİĞE SAHİPTİR.

Dünyamızın Alfa Nova karakteri, hareketli ışıki aktiftir. Hareketli ışıki aktiflik planında sürdürülmekte olan deneyimler artık 2012 Dünya senesinden sonra Durgun ateşi aktifliğin hakim olacağı dünyamızda sürdürülemeyecektir.

Çekirdek evrende Samanyolu Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut dünya insanlığına din siklüsü döneminde BERZAH olarak, Shapley 3 Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut MELEKÜT, Andromeda galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut ise CEBERRRÜT olarak, Galaktik uzay ötesi boyutlar bütünü ile LAHUT olarak tanıtılmıştır.

SAMANYOLU GALAKSİSİ UZAYI ALFA, SHAPLEY 3 GALAKSİSİNİN UZAYI BETA 1, ANDROMEDA GALAKSİSİNİN UZAYI İSE BETA 2 KARAKTERLİDİR. GALAKTİK UZAY ÖTESİ BOYUTLAR OMEGA KARAKTERLİDİR. BU BOYUTLARA ATLANTA YAŞAM BOYUTLARI DA DENİR.

Bu bilgilere göre insan faktörünün bezahı, melekütü, ceberrütü ve lahudu vasıta olarak kullandığı kendi beyninde bulunmaktadır. Böyle olunca da alfadan betaya, betadan omegaya yapılan geçişler insan beyninin varlığında gerçekleşmektedir.

İnsan faktörü vasıta olarak kullandığı beyniyle sadece berzahını değil isterse kendi varlığını yücelten faaliyetleri sürdürerek melekütünü, ceberrütünü ve lahudunu Dünya’da yaşayabilmektedir.

Melekütünü veya ceberütünü yaşayan insan faktörü Tanrısal evladlığını, lahudunu yaşayan insan faktörü Tanrısallığını devreye sokarak kendi öz keyfiyet, haslet ve değerlerini kendi olgunluğuna uygun olarak deneyimleyebilmekte ve yaratabilmektedir.

2012 SENESİ, DÜNYADA YAŞAYAN KADİM MEDENİYET SAKİNLERİNİN BIRAKTIKLARI ESKİ KAYITLARA GÖRE DE İLAHİ HİYERARŞİNİN DÜNYADA DEVASA BİR DEĞİŞİM PROGRAMININ UYGULAYACAĞINI İŞARET ETTİKLERİ BİR TARİHTİR.. BU PROGRAM; ÇEKİRDEK EVREN YASASININ ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİPLER DOĞRULTUSUNDA ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİNCE UYGULAMAYA SOKULMAKTADIR. ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI BİLGİ BLOKASYON MERKEZİ AKAŞİK KAYITLAR BÜTÜNLÜĞÜ OLARAK DA BİLİNEN MUTLAK PLAN, DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA LEVH-İ MAHFUZ OLARAK BİLDİRİLMİŞTİR. BU PLANDA DÖNÜŞÜMLE ALAKALI KAYITLAR DÜNYAYA ENKARNE EDİLEN GÖREVLİ BİLİNÇLER TARAFINDAN KISMEN OKUNARAK DÜNYADA KEHANET OLARAK BİLİNEN OLGULARIN BİZZATİHİ YAŞANMASI SAĞLANMIŞTIR.

Ö.Cenap Başman