Dinlere saygı

Dinlere saygı

Dinlere saygı; Dinlerin hakikati olan saf bilgiye itibar ederek onun kaynaklanmakta olduğu Kaynağa doğru ilerleyiş ve bu ilerleyişin akabinden bu bilgiyle muhatap olup icaplarını yerine getirmektir.

Andromeda Galaksisi Yönetim Komiteliğinin kontrolizasyonuna tabi olan İLONA GÜÇ ODAĞI; İlona Sisteminin icaplarına uygun olarak kendi varlığına bağlı GÖREV/İCRAAT ÜNİTELERİ ile Rabsal-Ruhsal Terminoljik Sistem Kayıtlarına uygun olan bilgiyi, Dünya platformunda, Dünyanın muhtelif Uzay/Zaman Dönemlerinde Din Siklüsü Dönemiyle alakalı bilgi olarak devreye sokmuştur.

DİNLERİN HAKİKATİ OLAN SAF BİLGİ, ANDROMEDA GALAKSİSİ İLAHİ TASARRUF PLANI’NDAKİ “DİN MERKEZİ” İLONA GÜÇ ODAĞI’NA AİT OLAN BİR POTANSİYELDİR. BU POTANSİYEL, DÜNYA’NIN İÇİNDE BULUNDUĞU DÖNEM BİLGİSİ OLAN ANA HASAT DÖNEMİ BİLGİSİ DEVREYE SOKULANA KADAR DÜNYA PLATFORMUNA TRANSFER EDİLMİŞ VE GEREKLİ OLAN ALT YAPISAL KARAKTERLİ KAVRAM GÜCÜ OLUŞTURULMUŞTUR.

ANA HASAT, DÜNYA İNSANLIĞININ İÇİNDE BULUNDUĞU UZAY/ZAMAN DÖNEMİNDE “ÜST YAPISAL KAVRAM GÜCÜ” NÜN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN TÜM GÖKSEL HİYERARŞİK KURULUŞLARCA YAPILACAKTIR.

 

Bu nedenle Dünyadaki her dinin hakikatiyle alakalı saf bilgi “TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEM” kayıtlarına uygun olarak Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktiflikteki Tek Kaynaktan devreye sokulmaktadır. Teknolojik Karakterli bu bilgi, ancak kendi varlığını kayıtlanmış ve şartlanmış değer yargılarından arınanlarca kavranabilecektir. Her bir Dinin temelindeki amacın ne olduğunu, bu amaca hizmet eden makro farkındalık düzeyleriyle hareket eden Göksel Hiyerarşik Kuruluşlara bağlı olan Mekanizmaların nasıl devrede tutulduklarını, yüzyıllardır Dünya sahnesinde yaşanan mucizevi olayların perde arkasında bulunan değişmez-şaşmaz gerçekliğini, Peygamber, Veli, Yüce Komutan, Bilge, Kaşif, Deha gibi adlarla bilinen Yüksek Görev statüsüyle alakalı fonksiyonları gösteren Yüce Bilinçlerin Saf Bilgiyi yayarlarken nasıl deneyimlerde bulunduklarını Teknolojik Terminolojik Sistem Kayıtlarına uygun olarak anlatan ve gözler önüne seren Teknolojik Karakterli bu Bilgi; Göksel Hiyerarşi Tarafından Dünyada cereyan etmekte olan Ana Hasadın Süper Asli Orijinsel Bilgisi olarak Kabul edilmektedir.

 

Dünya insanlığı Ana Hasat Dönemine kadar muhtelif Uzay/Zaman Dönemlerinde Ara Hasatlara tabi tutulmuş ve Rabsal-Ruhsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olan bilgiyle şoklanarak toplumsal genel kavramca yüceltilmek istenmiştir. Ancak her ara hasat döneminden sonra gelen yeni hasadın bilgisi yerleştirilirken Kendi yersel kayıtlanma ve şartlanmalarına dayalı olarak etkiye tepki prensibi doğrultusunda tepki gösteren Dünya insanlığı ne yazık ki Göksel Görevlilere çok zorlu anlar yaşatmışlardır.

Dinlerin kökeninde yatan Tek Hakikat, tam hakkıyla ancak TEKNOLOJİK KARAKTERLİ BİLGİ ile izah edilebilmektedir. Dünya İnsanlığının içinde bulunduğu Ana Hasat Döneminde de faaliyet gösteren Ruhsal Bilgi Kaynakları, Dünya insanlığının TEKNOLOJİK BİLGİ KAYNAĞINA yönlendirilmesi için devrede tutulmaktadır. Bu Kaynaktan kaynaklanan bilgi Ana Hasat Dönemine kadar Dünya insanlığına verilen her saf bilgiyi izah ettiği gibi o bilgilerin Dünya Siklüs Dönemleriyle alakalı olan gereksinimlerini ve Dünya insanlığının bu bilgiyi nasıl değerlendirdiğini de izah etmektedir.

Ö.Cenap BAŞMAN