Ders 6: Kişisel Gelişim, Androidlerin En Gelişmiş Hali Olan Humanoid Aşamasında Devreye Girip Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle Muhatap Olarak Yüceltilebilmektedir

Ders 6: Kişisel Gelişim, Androidlerin En Gelişmiş Hali Olan Humanoid Aşamasında Devreye Girip Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle Muhatap Olarak Yüceltilebilmektedir

Kişiselliğin yapılanmasında rol oynayan etkenlerin başında düşünsel aksiyon gelmektedir. Özdeki hasletlere dayalı olarak humanoidde tezahür eden meleke ve yetilerin bilgisi, mental boyutta bloke olur. Mental boyuttaki şuur vasatında devinen bu bilgilerin prosedüre bağlanışı, bu mahiyetlerdeki mantık olgusunun mental boyut merkezinde yaşanmasını sağlar. Bu bilgilerin mahiyetlerine uygun olan idrak ise mental boyutun şuur düzeyinde belirir. Prosedüre bağlanan ve idrak edilen mahiyetlerle alakalı kabullenişler, kişiselliğin düşünce ve davranış motivasyonlarını tayin eder.

ROBOTİK YAŞAM ÜNİTELERİNDEN HUMANOİDE AİT ANA KUMANDA SİSTEMİ; ÖZGENLERİN DENEYİMLİ HALLERİNE DÖNÜŞÜM SAĞLAYABİLECEKLERİ DENEYİMSEL OLGULARLA ALAKALI KUTUPSAL DUYARGAN MİKRO BİYO ÇİPLERLE DOLU BULUNMAKTADIR

DÜŞÜNSEL DUYARLILIK İFADESİYLE DE BİLİNEN KUTUPSAL DUYARGAN ROBOTİK DEVRE SİSTEMLERİNİ DEŞİFRE EDEBİLEN HUMANOİDDEKİ BİLİNÇ KIYMETİ, DEŞİFRE ETTİĞİ SİSTEMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN AÇIĞA ÇIKMASINI SAĞLAR.

ROBOTİK MİKRO BİYO ÇİPLERDE MUAYYEN MAHİYETLERDE MANA STANDARTLAYICILIĞI GİZLİ POTANSİYEL HALİNDE TUTULAN ŞİFRETİK PROGRAM ÜNİTELERİNDEN MAHİYETLERİ, EVRENSEL İNSANLIK KEYFİYETLERİNE UYGUN OLANLARI ÇOK ÖNEMLİDİR.

MANA STANDARTLAYICILIĞI EVRENSEL MAHİYETTE OLANLAR, HUMANOİDİN GİTTİKÇE KİŞİSEL GELİŞİM BAZLARINDA HUMANOYYA KARAKTERİNE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLARLAR.

Kişisel gelişimin yücelmesini sağlayan mahiyetler, evrensel insanlık keyfiyetlerine uygun olan bilgilerdir. Bilginin mahiyetlerine uygun olan enerjinin açığa çıkması, mental buyutun şuur vasatında devinimsel hareketlerin olmasını sağlar. Bu devinimsel hareketler esnasında da humanoiddeki ana kumanda sistemi olan beyinden yansımalı denge kanununa uygun olan yansımalar devreye sokulur.

EVRENSEL YANSIMA PROSEDÜRLERİNE UYGUN OLAN YANSIMALARIN KAYNAKLARI OLAN HUMANOİDLER, BU YANSIMALARI GERÇEKLEŞTİRİRLERKEN SERGİLEDİKLERİ DAVRANIŞLARLA HUMANOİD HALİNDEN HUMANOYYA HALİNE YÜCELEBİLMEKTEDİRLER.

GURUR, KİN, KISKANÇLIK, HASED, NEFRET, ÖFKE, SAVAŞ, GEÇİMSİZLİK HUMANOİDİ ROBOTİK KARAKTERDE KALICI KILAN BAĞLAYICI OLGULARDIR.

ALFA TİTREŞİMLİ ROBOTİK TAVIRLANMA ATMOSFERİ, (DÜNYA ORTAMI) TAZON AKTİF, ROBOTİK KARAKTERLİ YAŞAM OLGU KAYITLARIYLA YÜKLÜ OLAN HAREKETLİ IŞIKİ AKTİF PORLARDAN MÜTEŞEKKİL BİR KENETLEŞİM YUMAĞIDIR.

Kişisel gelişimi hızlandıran etkenler içinde en önemlisi DÜŞÜNSEL AKSİYON‘dur. Düşünsel aksiyonun işlerlilik mahiyetlerine uygun olan robotik karakterli yaşam olgu kayıtlarıyla yüklü porların çekilmesi, Humanoidin ana kumanda sisteminde bu karaktere uygun olan kutupsal duyargan devre sistemleriyle rezonansa sebep olmakta ve humanoidi robotik tavırlanma atmosferinde kilitleyebilen tavırlanmalara yol açmaktadır.

DÜŞÜNSEL AKSİYONUN EVRENSEL İNSANLIK KEYFİYETLERİNE UYGUN OLAN İŞLERLİLİK MAHİYETLERİ EVRENSEL İNSANLIK KEYFİYETLERİNE UYGUN OLDUĞUNDA BU DÜŞÜNCE HALİNE “EVRENSEL DÜŞÜNCE” DENMEKTEDİR. HUMANOYYA KARAKTERİ EVRENSEL DÜŞÜNCE MOTİVASYONLARINA DAYANAN DAVRANIŞLARIN SERGİLENMESİYLE KAZANILABİLEN ASİL BİR KARAKTERDİR.
CENAP BAŞMAN