Ders 4: İnsan Faktöründe Yaşanan İçgüdüsel Etkiye Gösterilen Düşünsel Tepkisel Davranış Motivasyonları

Ders 4: İnsan Faktöründe Yaşanan İçgüdüsel Etkiye Gösterilen Düşünsel Tepkisel Davranış Motivasyonları

 

İÇGÜDÜSELLİK; ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARIYLA HAREKET EDEN İLAHİ TEKNOLOJİK UZMANLARIN GENETİK PROGRAMİZASYONLA DÜNYADAKİ ANDROİDLERDE YAŞATTIKLARI OLGU MOTİVASYONUDUR.

DÜŞÜNSEL TEPKİSELLİK; İÇGÜDÜSEL OLGU MOTİVASYONUNA DAYANAN İSTEK VE ARZUYLA YAPILMASI İSTENEN BİR FİİLE KARŞI YAŞANAN DÜŞÜNSEL AKSİYONLA GÖSTERİLEN DİRENÇTİR.

MENTAL BOYUT: İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN BİYOKOMPÜTÜR SIĞASINDA BİLİNÇ TARAFINDAN DEŞİFRE EDİLEREK AÇIĞA ÇIKARILAN DÜŞÜNSEL DUYARLILIKLARA DAYALI OLGULARIN YAŞANARAK DEVİNDİRİLMESİYLE OLUŞAN BOYUTA MENTAL BOYUT DENİR.

Bu boyutun merkezi etkinlik prosedürü MANTIK‘tır. Mantık; İnsan faktörünce çok önemsenen ve bazen Öz bazen Egosantrik İrade boyutunun etkisiyle benimsenip saptanan düşünsel olgu mahiyetlerinin bütünselliğinden husule gelen prosedürdür.

Humanoid, robotik düzenin yaşadığı en baştaki olgu motivasyonu olan içgüdüselliği, düşünsel aksiyonla irdeleyebilen bir androiddir.

Düşünsel aksiyon, humanoide ait robotik ben ana kumanda sistemindeki mental boyutu oluşturmaya müsait olan kutupsal duyargan robotik devre sistemlerinin işlerliğine dayalı olarak husule gelir. Mental boyutta üç faktör devrede tutulmaktadır:

1-Merkezi etkileşim faktörü —-> Prosedür belirtir.(Etkileşim mahaline şuur merkezi denir)
2-Devinimsel etkileşim faktörü —-> Hareketli vasat belirtir. (Etkileşim mahaline şuur vasatı denir)
3-Düzeysel etkileşim faktörü —-> İdrak belirtir. (Etkileşim mahaline şuur düzeyi denir)

Mental Boyut Merkezi Etkileşim Faktörü: Kutupsal duyargan robotik devre sistemlerinin duyarlılık mahiyetlerine uygun olan devinimsel etkileşim neticesinde merkezde prosedüre bağlanan bilgilerle kendi varlığını ifade eder. Bu faktörün belirttiği prosedüre MANTIK denir. Humanoid bu prosedüre uygun olan davranış motivasyonlarını egosantrik irade boyutunun mental boyuta ait olan etkinliği ile yaşar.Bu esnada mantık denilen prosedürün icaplarına uygun olan merkezi etkileşimi devreye sokarak, İçgüdüsel olgu motivasyonuna dayanan istek ve arzuyla yapılması istenen bir fiile direnç gösterebilir.Merkezi etkileşim mahaline şuur merkezi olarak bilinir.

Mental Boyut Devinimsel Etkileşim Faktörü: Humanoid, robotik ben ana kumanda sistemindeki Kutupsal duyargan devre sistemlerinin düşünsel duyarlılık mahiyetlerine uygun olan devinimsel etkileşimi muayyen bir hız faktörüyle gösterirken, devinimin hakkını verdiği her mahiyetteki düşünsel olguyu bir yandan merkezi etkileşime bir yandan da düzeysel etkileşime yansıtır. Devinimsel etkileşim mahali Şuur vasatı olarak bilinir.

Düzeysel Etkileşim Faktörü: Kutupsal duyargan robotik devre sistemlerinin duyarlılık mahiyetlerine uygun olan devinimsel etkileşim neticesinde mental boyut düzeyine yansıtılan düşünsel olgular idrak bütünselliğiyle kendi varlığını ifade eder. Düzeysel etkileşim mahali Şuur düzeyi olarak bilinmektedir.

MANTIK PROSEDÜRÜ DAHİLİNDE BLOKE EDİLEN BİLGİ POTANSİYELİ İNSAN FAKTÖRÜNDE SUJE – OBJE VE HADİSELERLE ALAKALI ELEŞTİRİ – YARGI – KIYAS OLGULARINI DEĞERLENDİRMEYE TEMAYÜLLÜDÜR.

Mentalite boyutunun dış yüzey platformundaki şuur düzeyi ile insan faktörü suje – obje ve hadiselerle alakalı idraklama hassasiyetine ait olguları yaşar. Biyokompütüre ulaştırılan görsel – işitsel – kokusal – tatsal – dokunsal duyumlama aktifliklerine ait olguların verileri, Mental boyutun şuur vasatında devinime girer. Bu devinimin neticesinde obje – suje ve hadiselere ait olan şuursal idraklama hassasiyeti, mental boyutun dış yüzey platformundaki şuur düzeyinde idraklama hassasiyetine dayalı olan olgulara ait muayyen mahiyet ve kıstaslarda belirir.

CENAP BAŞMAN