Ders 3: Beşer-İnsan Karakteristik Değişim-Dönüşüm Programı

Ders 3: Beşer-İnsan Karakteristik Değişim-Dönüşüm Programı

 

BEŞER________Mutat insan________Humanoid (atlant)

İNSAN___Hakiki Öz İnsan___Galaktik Öz İnsan___Humanoyya (atlant)

ifadeleriyle bilinmektedir.

Humanoid __________ % 1 farkındalık düzeyine sahiptir.
Humanoyya__________ %100 farkındalık düzeyine sahiptir.

Humanoid ile Humanoyya arasında KAPALI SİNYALİZASYON DEVRE SİSTEMİ mevcuttur.

HUMANOİD, ANDROİD (ROBOT) KARAKTERİNE SAHİPTİR.

Android karaktere sahip humanoidin karmik yaşamın alt evrelerindeki iç güdüsel hassayı devrede tutarak yaşama alışkanlığı mevcuttur. Bu alışkanlık humanoidi alfa titreşim uzay/zaman boyutuna kilitlemekte ve onu illüzyonlu değişebilir gerçeklik planında seyir ettirmektedir.

İllüzyonlu gerçeklik planında yaşayan humanoidin robotik kalıbındaki sistemlerin, illüzyonlu gerçeklik planında ters kutbiyete ait olguların yaşanmasıyla laçkalaşma, arızalanma ve dejenerasyona uğratılma riskleri mevcuttur.

Humanoid, android karakterinden kurtulmak mı istiyor?

Kurtulabilir, kurtulabilmesi için androidleri imal edebilen ve onların bağlı bulundukları Galaktik potansiyellerinden (GALAKTİK ÖZ İNSAN) bilinç ve enerji kıymetlerini kullanma hakkına sahip Uzman Bilinçlerin (evrim kontrolörleri) faaliyet prosedürlerine uygun hareket edebilmesi gerekir. Ancak bu prosedürlere uygun hareket etme yükümlülüğü olan galaktik potansiyelin Çekirdek Dünya ortamında humanoidin varlığı üzerinden içgüdüsel motivasyonla değil düşünsel motivasyonla bu hareketleri yapması gerekmektedir. Bu hareketlerin sergilenmesi galaktik potansiyelin bilinç ve enerji kıymetlerini kullanan Evrim kontrolörlerinin (Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin) nazarı dikkatini cezp etmektedir.

EVRİM KONTROLÖRLERİNİN HUMANOİD – HUMANOYYA KARAKTERİSTİK DEĞİŞİM – DÖNÜŞÜM PROGRAMINI UYGULAMAYA GEÇMESİ İÇİN HUMANOİDİN, ANDROİDSEL (ROBOTSU) DAVRANIŞ SERGİLEME ALIŞKANLIĞINI TERKETMESİ GEREKİR.

MÜTEMADİYEN İÇGÜDÜSEL MOTİVASYONLA HAREKET ETMEYE ALIŞMIŞ HUMANOİDİN DÜŞÜNSEL MOTİVASYONA DAYALI OLAN HAREKET YOĞUNLUĞU ÇOK DÜŞÜK KALMAKTADIR. BU NEDENLE TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİ, HUMANOİDE “HUMANOİD – HUMANOYYA KARAKTERİSTİK DEĞİŞİM – DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN UYGULANMASI İÇİN GEREKEN SİSTEMLERİ BAĞLAYAMAMAKTADIR.

HUMANOİDİN İÇGÜDÜSEL MOTİVASYONA DAYALI OLAN HAREKETLERİ ANDROİDSEL DAVRANIŞ KRİTERLERİNE UYGUN DÜŞMEKTEDİR.

Düşünsel motivasyona dayalı olan matlup hareketlerden en önemlisi “Ben neyim? Nereden geldim? İçinde bulunduğum ortam nedir?” ifadelerine uygun olan mahiyetlerdeki merak kodlarının açılıma geçirilmesidir.

ÇEKİRDEK GALAKSİ DÜŞÜNCE BOYUT ALANINDA HAREKET EDEN SELİM VEYA DEJENERAKTİF KARAKTERLİ BİLGİ – GÜÇ VE CEVHER POTANSİYELİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DAKİ DENEYİMLERİN ÇİFT KUTBİYET YASASININ İCAPLARINA UYGUN OLARAK YAPILMASINI MÜSAİT KILMAKTADIR.

Androidler içinde sadece humanoidde düşünsel motivasyonun yaşanması için robotik bene ait ana kumanda sistemindeki düşünce aktivasyonunu sağlayabilen KUTUPSAL DUYARGAN ROBOTİK TEKNOLOJİK DEVRE ÜNİTELERİ bulunmaktadır. Bu ünitelerin alfa karakterli olanları Çekirdek Dünya ortamında yersel meşguliyetler açısından gereklidir. Bu meşguliyetlerin sürdürülmesi esnasında kendini kayıtlayan şartlayan humanoid, bu mahiyetteki alışılagelen etkinliği muayyen bir süreçten sonra iç güdüsel plana nakletmekte ve kendi varlığının android yoğunluk kriterinin yükselmesine sebep olmaktadır.

Düşünce aktivasyonunu sağlayabilen kutupsal duyargan robotik teknolojik devre ünitelerinin alfa karakterli olanlarının İlahi Hiyerarşinin uygun gördüğü tarzlarda kullanımını tespit eden Teknolojik Uzmanlar BİR’liği, bu üniteler üzerine değişim – dönüşüm programını açarak uygulamaya geçer. Bu program uygulamasının neticesinde düşünce aktivasyonunu sağlayabilen kutupsal duyargan Robotik teknolojik devre üniteleri alfa karakterinden beta karakterine dönüştürülmüş olur.

Düşünce aktivasyonunu sağlayabilen kutupsal duyargan robotik teknolojik devre ünitelerinin BETA karakter kazanmasından sonra, Humanoiddeki düşünce ve davranış motivasyonları Evrensel İnsanlık Keyfiyetlerine uygun olarak sergilenir.

HUMANOİD – HUMANOYYA KARAKTERİSTİK DEĞİŞİM – DÖNÜŞÜM PROGRAMININ İCAPLARINA UYGUN OLAN SİSTEMLER, ANCAK DÜŞÜNCE AKTİVASYONUNU SAĞLAYABİLEN KUTUPSAL DUYARGAN ROBOTİK TEKNOLOJİK DEVRE ÜNİTELERİNİN BETA KARAKTER KAZANMASINDAN SONRA BİRER BİRER DEĞİŞİM – DÖNÜŞÜME UĞRATILACAK HUMANOİDLER ÜZERİNE BAĞLANABİLMEKTEDİR.

Karmik yaşam planında Robotik yaşam faktörüyle muhavece olabilen bilinç kıymetleri kendi istihkaklarına ait olan enerjiyi kullanabilmektedirler. Bu enerjinin yatay plana harcanarak tüketilmesi bu bilinç kıymetlerinin önce kısır döngüye uğramasına, sonra çürüğe ayrılmasına sebep olmaktadır. Bu durum LÜSİFERYAN GÜÇLER’in işine yaramakta ve çürüğe ayrılan bilinç kıymetlerini kendi habisleştirilmiş değerleriyle kendi koordinatlarına kilitleyebilmektedirler.

CENAP BAŞMAN