Ders 22: Cevheri Otomasyona Ait Tepkisel Davranış Motivasyonları

Ders 22: Cevheri Otomasyona Ait Tepkisel Davranış Motivasyonları

Çekirdek Dünya ortamındaki robotik kalıpları kullanarak deneyim / evrim / görev yapabilen aktif bilinçler, her kullandıkları robotik kalıba cevheri otomasyon bilinci kazandırmakla yükümlüdürler. ROBOTİK OTOMASYON BİLİNCİ de denilen bu bilinç, varlığında yüklü olan programların icaplarına uygun olarak ETKİ-TEPKİ PRENSİBİ doğrultusunda tepkisel davranış motivasyonlarını sergileyebilmektedir.
ALFA TİTREŞİMLİ ROBOTİK TAVIRLANMA ATMOSFERİ; TAZON AKTİF, ROBOTİK KARAKTERLİ YAŞAM OLGU KAYITLARIYLA YÜKLÜ OLAN HAREKETLİ IŞIKİ AKTİF PORLARDAN MÜTEŞEKKİL BİR KENETLEŞİM YUMAĞIDIR.

ROBOTİK YAŞAM ÜNİTELERİNE AİT ANA KUMANDA SİSTEMİ; ÖZGENLERİN DENEYİMLİ HALLERİNE DÖNÜŞTÜRÜM SAĞLAYABİLECEKLERİ DENEYİMSEL OLGULARLA ALAKALI KUTUPSAL DUYARGAN MİKRO BİYO ÇİPLERLE DOLU BULUNMAKTADIR.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN TEKNOLOJİK ROBOTİK KALIPLAR, HAREKET SİSTEMLERİNDE DİNAMİK DENGE YASASININ İCAPLARINA UYGUN OLAN BİRER DİNAMİK DENGE ALTINDA BULUNDURULMAKTADIRLAR.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN TEKNOLOJİK ROBOTİK KALIPLAR HAREKET SİSTEMLERİNDE TEKNOLOJİK ROBOTİK ENERJİ KULLANIRLAR. BU ENERJİNİN KAYNAĞI TEKNOLOJİK ROBOTİK KALIBI MUAYYEN BİR UYDU BİLİNÇ POTANSİYELİYLE SEVK VE İDARE EDEN DENEYİMCİ ÖZ’E AİT ENERJİDİR.

İlahi Hiyerarşiye ait teknolojik üslerde robotik düzene ait ünitelerin yapılanmaları gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojik üsler Vegasus ve Lyrasus yıldız sistemlerinde tanzim edilmiştir.

Çekirdek Dünya’ya ait alfa titreşim aktivitesi, robotik mikro biyo hücre olarak bilinen robotların tanzim edilmesine müsait olan bir titreşim aktivitesidir. Bu robotlar Çekirdek Dünya’daki element denilen basit robotların bir araya getirilmesiyle yapılandırılmaktadırlar.

Vegasus ve Lyrasus yıldız sistemlerindeki teknolojik üslerden gösterilen teknolojik fonksiyonlarla Çekirdek Dünya robotik uygulama platformunda element adlı basit robotların bir araya getirilmesiyle teknolojik mikro biyo hücrelerin yapılanması mümkün olmaktadır.

CENAP BAŞMAN