Ders 21: Ana Özgen – Özgen – Gen Hakkındaki Kavramlar

Ders 21: Ana Özgen – Özgen – Gen Hakkındaki Kavramlar

Atlanta RA Terminolojik Sistem Kayıtlarında “TANİ KHANYA” olarak geçen AKTİF VAROLUŞ’ta karakteristik özelliklere sahip olan üç adet GEN mevcuttur:

1-BİLİNÇ GENİ
2-MADDE GENİ
3-KRİSTAL GEN

BİLİNÇ GENİ; ANA ÖZGEN – ÖZGEN – GEN olarak üç kıstasta bulunmaktadır. Ana Özgenin Vatanı ATLANTA‘dır. Atlanta standartlı Süper güç boyutlarından müteşekkil ortam Din siklüsü döneminde Dünya insanlığına “LAHUD ALEMİ” olarak tanıtılmıştır.
Atlanta, Tanrısal Özlerin (Ana Özgen – Öz Varlık – Asil Kaynak) yaşadıkları süper makro kıstastaki enerjetik kainattır. Tanrısal Özlerin evlatları olan Yüksek Benlikler (Özgen – Galaktik Öz) galaktik yaşam ortamlarında yaşarlar. Bu ortamlar kendi varlıklarında hüküm süren süper zamanlara göre Altın ve Durgun karakterli galaktik yaşam ortamları olarak ikiye ayrılırlar. Paralel evren sistemleri içinde imame olan Çekirdek Evren‘deki galaksileri temsil eden iki galaksi seçilmiştir. Bunlar; Andromeda Galaksisi ile Shapley 3 Galaksisi’dir. Bu galaksilerden Andromeda’ya dayalı olan boyut din siklüsü döneminde dünya insanlığına CEBERRÜT ALEMİ olarak tanıtılmıştır. Diğer galaksi olan Shapley 3’e dayalı olan boyut ise yine din siklüsü döneminde dünya insanlığına MELEKÜT ALEMİ olarak tanıtılmıştır. Bu iki boyutta İlahi Tasarruf Planlarına ait olan enerjetik yaşam kolonileri mevcuttur.
Özgenler (Yüksek Benlikler) her koloninin koloni olma frekans skalasında barem barem yer almaktadır. Özgenler üç karakterde veçhe göstermektedir:

1-Santiferler
2-Dorçedeler
3-Khamonlar

Santifer meleküti, dorçede ceberrüti enerjetik yaşam üniteleri olarak khamonların idaresi altında sistem ve nizam karakterli hiyerarşide yer almaktadırlar. İlahi hiyerarşinin subayları olan khamonlar, din siklüsü döneminde Dünya insanlığına MUKARREBUN ZÜMRESİ olarak tanıtılmışlardır. Santifer ve dorçedeler, MELEKLER ZÜMRESİ, HAVASİLER olarak bildirilmiştir.
Samanyolu Galaksisi Çekirdek Evren içerisinde yer alan tek hareketli ışıki aktif karaktere sahip galaksidir. Evrimleşme, deneyim ve Öz yaratım sadece bu galakside mevcuttur. Bizlerin yaşadıkları güneş sistemindeki tüm uzay objeleri Çekirdek Evrim platformuna dahil olan evrimsel güç odaklarıdırlar. Bu uzay objeleri içinde sadece Dünya’da biyosferik yaşam koşulları mevcuttur. Biyosferik yaşam koşullarıyla donatılmış olan dünyamızda evrimleşme MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER ifadeleriyle bilinen evrim prototiplerinin varlıkları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu prototiplerin herbiri Galaktik Özler olan ÖZGENLER tarafından devrede tutulmaktadır. Özgenler kendi genlerini EVRİM ORTAMI olan Dünya’ya ekerek ektikleri genler üzerinden evrimleşmekte ve evrimi Hakiki Öz İnsanlık mertebesinde (İnsan-ı Kamil=Evrensel İnsan) genleriyle BÜTÜNLEŞMEKTE ve böylece maddi beden içinde kendi makro farkındalıklarıyla kendilerini bilek yaratabilmektedirler. Bu esnada maddi bedendeki beyini oluşturan nöronların çekirdeklerinde yer alan madde genleri (D.N.A’lar) Özgenlere ait bilinç genleri ile muhavece edilerek Özgen enerjisi ile kristalleştirilmektedir.
AŞAĞIDAKİ TABLODA ENERJETİK VE MADDİ KAİNAT ÜYELERİ OLAN BİLİNÇ POTANSİYELLERİ GÖSTERİLMİŞTİR:

 

SÜPER MAKRO – ÖZ VARLIK = ASİL KAYNAK ——-SÜPER MAKRO KISTASTAKİ ENERJETİK KÂİNAT ÜYESİ OLAN ANA ÖZGEN ” KHARYANTASLAR ve ARYALAR

MAKRO -YÜKSEK BENLİK= GALAKTİK ÖZ ————MAKRO KISTASTAKİ ENERJETİK KAİNAT ÜYESİ OLAN “ÖZGEN” SANTİFERLER -DORCEDELER –KHAMONLAR

MİKRO DENEYİM UYDUSU—-MADDİ KAİNAT ÜYESİ OLAN GEN EVRİM PROTOTİPLERİ MİNERAL BİTKİ HAYVAN BEŞER

CENAP BAŞMAN