Site icon Cenap Başman Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Ders 20: Pozitif Uzaylılara Ait Teknolojik Aygıtlar ve Galaktik Bütünleşim

Ders 20: Pozitif Uzaylılara Ait Teknolojik Aygıtlar ve Galaktik Bütünleşim

Sirius Yönetim Komiteliği’nin başkanlığını sürdürdüğü Galaktik Konfederasyon, Andromeda ve Shapley-3 Galaksilerinin Yıldız Toplulukları’na ait gezegen ve uydularda tesislediği teknolojik üslerden devreye soktuğu Ana Uzay Gemileri, teknolojik aygıtlar kategorisine giren çok değerli aygıtlardır.

Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında BESİNZERUDEYAN olarak geçen ANA GEMİLER, Andromeda Galaksisi İlahi Tasarruf Planına ait Teknolojik Üs’ler Bir’liğinde ikamet eden Teknolojik Uzmanlar Bir’liğinin uzmanlarıyla donatılmışlardır. Bu uzmanlar çok değişik mahiyetlerde foksiyon vurgulayabilecek teknolojik imkanlara sahiptirler. Her bir teknolojik uzman, Sirius Teknolojisinin etkinlik sistemleri doğrultusunda hareket edebilecek kendine özel bilgi ve güce sahip bulunmaktadır.

ANA GEMİLERDEKİ BÖLÜMLERDE KENDİ UZMANLIKLARINA UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİLEN BU UZMANLAR, TEKNOLOJİK ÜS’LER BİR’LİK KOMİTESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ, KHAMONLARIN (VEZİRİLER) İDARELERİ ALTINDA MUHTELİF GALAKSİLERİN VARLIKLARINA AİT GÜNEŞ, GEZEGEN VE UYDULARIN ÜZERİNDE MUHTELİF MAHİYETLİ TEKNOLOJİK OPERASYONLARI DAHİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEKTEDİRLER.

Teknolojik Tasarruf Sisteminin icapları doğrultusunda hareket eden mekanizmaları devreye sokabilen Ana Gemiler; hangarlarında taşıdıkları çok özel mahiyetler çerçevesinde teknolojik operasyonları yakın plandan gerçekleşetirebilen Ateş – Ses – Işık İŞLEM DİSKLERİ ile, her bir uzay objesinin varlığındaki tasarrufları gösterebildiği gibi bu uzay objeleriyle muhattap olan aktif bilinçlerin formları üzerinde de aynı tasarrufları gösterebilmektedirler.

Samanyolu Galaksisi uzay bölgelerinde yer alan her bir uzay objesi, Alfa Titreşim Uzay / Zaman / Boyutsalık keyfiyetlerle varlık gösterirken, bu uzay objelerin varlığında tesisliyecekleri teknolojik üsleri koruyucu siklon güç alanlarını oluşturabilen Ana Uzay Gemileri, siklon güç alanlarını oluştura oluştura Samanyolu Galaksisi’ne ait Yıldız Sistemlerinde çok özel mahiyetler çerçevesinde teknolojik fonksiyonlar gösterebilen teknolojik üsleri tesislemişlerdir.

ANDROMEDA VE SHAPLEY 3 GALAKSİLERİ DAHİLİNDE YER ALAN YILDIZ TOPLULUKLARI, ÇEKİRDEK EVREN’DEKİ DİĞER GALAKSİLER DAHİLİNDE YER ALAN YILDIZ TOPLULUKLARININ TEMSİLCİLERİDİRLER.

GALAKTİK KONFEDERASYON’A BAĞLI OLAN YILDIZ TOPLULUKLARI İÇİNDE YER ALAN GEZEGEN VE UYDULARIN İÇ VE DIŞ KATLARINDA ENERJETİK YAŞAM SÜRDÜREN BİLİNÇLERDEN, BARAJ KAYIT ÜNİTESİ OLMA FREKANSINI YAKALAYANLARIN BİR ARAYA GETİRİLİP TOPLATILARAK OLUŞTURULAN ENERJETİK YAŞAM KOLONİLERİ: BARAJ YAŞAM KOLONİLERİ OLARAK BİLİNMEKTEDİR. BU KOLONİLERİN ÜYELERİ OLAN SANTİFER, DORÇEDE VE KHAMONLAR; GALAKTİK KONFEDERASYON BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇEKİRDEK EVREN’DE GEREKLİ GÖRÜLEN GALAKSİLERDEKİ HALOGRAFİK ÜSLERE GÖREV/İCRAAT İÇİN TAYİN EDİLMEKTEDİRLER.

Bilinçlerin sahip bulundukları Öz Yaratım Keyfiyetine dayalı olarak kendilerini kendilerinde makro kıstasta yaratabilmeleri için bu kolonilerden Çekirdek Dünya deneyim / görev / evrim ortamına transfer edilerek muhtelif Çekirdek Dünya uzay / zaman dönemlerinde mekanlaşmaları gerekmektedir.

Bilincin, Çekirdek Dünya deneyim / görev / evrim ortamında gerçekleştirebildiği her bir mekanlaşmanın varlığına dayalı olarak sürdürdüğü yaşam: Enanaktif Dinginlik halinin hem MADDE KAİNATI‘na uygun hem de ENERJETİK KAİNATI‘na uygun olan çok önemli aktifliğidir.

MAKRO KISTASLARDA ELEKTRATUMA DAİR YAŞAMA GEÇEBİLME, ANCAK BU AKTİFLİKLERLE SAĞLANABİLMEKTEDİR.

Altın ve Durgun Karakterli Galaktik Yapıların varlıklarına dayalı olarak oluşturulan Süper Güç Boyutları dahilindeki uzay / zamanla reaksiyone olan aktif bilinçler, Galaktik Bütünleşim Keyfiyetine uygun olan tarzlarda bir araya gelen galaktik yapıların varlıklarına ait gezegen ve uydu sistemlerinin iç ve dış katlarında yaşam sürdürmektedirler.

GALAKTİK BÜTÜNLEŞİM KEYFİYETİ: Evrensel Yapı mahiyetlerince bir bütünü oluşturan her bir galaktik yapının sahip bulunduğu “GALAKSİ SALKIMI KİLİTLEME KODU” ile birbirlerini kilitleyip Onsekiz Sistemler Yasasının icaplarına uygun olan KRİSTAL YAPILI ÇAPRAZLI ÇİFT SIRALI SİSTEMLERİ oluşturarak bütünleşme özelliğidir.

Atlanta RA Terminolojik Sistemde “RASHİTE OKRİSTAS GLAXİ İBESTALAN” (ÇAPRAZLI KRİSTAL GALAKSİ SALKIMLARI) olarak kayıtlı bulunan Galaktik Manzumeler: Evren denilen bütünsel yapının varlığında yer alırlarken, Durgun Ateşi Aktif ve Altın Ateşi Aktif Galaktik karakterde sahip bulundukları “GALAKTİK YAŞAM FAKTÖR”lerini oluşturan yaşamsal değerlerle donatılmış olarak birbirleriyle kenetlenmişlerdir.

Atlanta Yasalar Zincirinde bulunan “EMSAL OLUCU MODEL ÜNİTELER YASASI”nın icaplarına uygun olarak bütünsel bir yapının çekirdeği olan bir ünite, Atlanta Yaşam Standartlarına uygun hale getirildiğinde, KILAVUZ OLUCU SİSTEM‘in icaplarına uygun olarak Emsal Değerler açısından diğer ünitelere tesir ederek Bütünsel Yapıyı, bu emsalle bağdaşan karaktere dönüştürmektedir. Buna göre bütünün;

Evren olması halinde Galaktik bazdaki Çekirdek Yapı: ÇEKİRDEK GALAKSİ,
Yıldız Sistemsel bazdaki Çekirdek Yapı: ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİ,
Planetsel bazdaki Çekirdek Yapı: ÇEKİRDEK DÜNYA‘dır.

Çekirdek Mini Atomik Bütünsel Yapı’nın planetsel bazdaki çekirdeği olan ÇEKİRDEK DÜNYA sadece Çekirdek Galaksi’nin değil, Çekirdek Galaksi’ye paralel olan bütün galaksilerin de MÜŞTEREK ÇEKİRDEĞİ sayılmaktadır. Bu Çekirdek Yapıyı varlıklaştıran Khamonlar, bu Çekirdek Yapı’nın, Birinci Hak Boyut Bütünselliği sırasındaki Birinci Hak Boyut Bütünselliği’nin Çekirdek Gürzü’ndeki Çekirdek Mini Atomik Bütün Çekirdeği olduğunu bilerek ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNDE BULUNAN “EMSAL OLUCU MODEL ÜNİTELER YASASI”nın icaplarına uygun tarzlarda varlıklaştırmışlardır.

Bu Çekirdek Yapının varlıklaştırılmasından sonra varlıklaştırılması sağlanan Galaktik Yapı Çekirdek Galaksi olmuş, ancak bundan sonra Çekirdek Galaksi’ye sahip bulundukları Özel Komşuluk Kodlarıyla sağdan ve soldan iki ayrı karaktere sahip galaksilerin kilitlenmesi için varlıklaştırılmaları sağlanmış, sonra bu karakterlere uygun galaksilerin sahip bulundukları komşuluk kodlarıyla Çekirdek Galaksi’ye ilk etapta kilitlenmiş galaksilere kilitlenmesi için varlıklaştırılmaları sağlanmıştır.

Galaktik Bütünleşim Keyfiyeti’ne uygun tarzlarda kilitlenen galaksiler, Onsekiz Sistemler Yasasının icaplarına uygun olarak “ÇAPRAZLI KRİSTAL GALAKSİ SALKIMLARI” da denilen 1800 adetlik çapraz çift sıralardan müteşekkil bütünsel yapı olan EVREN‘i oluşturmakta ve Galaksiler Arası İletişim Keyfiyeti’ne uygun olarak da bu evren içerisinde birbirleriyle daima iletişim bazlarında hareket edebilmektedirler

CENAP BAŞMAN

Exit mobile version