Ders 2: Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki İlahi Topluluklar

Ders 2: Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki İlahi Topluluklar

 

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN, KENDİ VARLIĞIYLA BİRLİKTE İMAME OLDUĞU 1800 MİNİ ATOMİK BÜTÜNE TEMEL FONKSİYON YÜRÜTEBİLEN ÜÇ ADET İLAHİ TOPLULUĞU BARINDIRIR.

Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların yapıldığı oluş, ÇEKİRDEK DÜNYA’dır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’ün çekirdeği olarak da bilinen bu oluşu olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamalar, Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki Aktif Bilinçlerce yapılmaktadır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki her ilahi kuruluş Çekirdek Dünya’daki temsilcilik hakkını kullanarak kendi kuruluş üyelerini yeri ve zamanı gelince maddi bedende tezahür ettirmekle yükümlü ve yetkilidir.

1-ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ (ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ)
2-ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ
3-ANDROMEDA GALAKSİSİ YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ (TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİK KOMİTESİ)

Her komitelik vurgulamakla yükümlü olduğu temel fonksiyonları VEZİRİ OLMA FREKANS VE SABİTESİNE uygun olarak vurgulayabilmektedir.

Her üç komiteliğin veziri faaliyet prosedürlerine göre temel fonksiyon vurgulamak için temerküz ettikleri görev mahali Çekirdek Mini Atomik Bütünün ÇEKİRDEĞİ olan dünyamızdır.

ÇEKİRDEK EVRİM PROGRAMLARININ UYGULAMA KOŞULLARINA SAHİP OLAN DÜNYAMIZ, İÇİNDE BULUNDUĞU SAMANYOLU GALAKSİSİ’NİN MERKEZ KOORDİNAT DÜZENİNDE KONUŞLANAN “VEZİRİ KONTROL SİSTEMİ” İLE KONTROLİZE EDİLMEKTEDİR.

Dünyamız, muayyen bir spinsel devinim faktörüyle varlığının etrafında devindiği Güneş ve bu Güneş’in oluşturduğu sistemde yer alan gezegen ve uydularla ÇEKİRDEK EVRİM YASASI’nın ön gördüğü prensipler doğrultusunda laboratuvar karakterini sahip olduğu organizma bilinciyle devrede tutmaya çalışmıştır. Ancak varlığında deneyim yaparken, laboratuar karakterine zeval verici, zedeleyici, istismar edici dezfonksiyonlar gösteren insan faktörü dünyamızın bugünkü vahim durumuna gelmesine sebep olmuştur.

VARLIĞINDA YAŞADIĞIMIZ GEZEGEN “KOZMİK DÜNYA TEKAMÜL PLANI” NIN UYGULANDIĞI KOZMİK BİR YAPIDIR.

ÇEKİRDEK EVRİMDEN YÜKÜMLÜ OLAN BİLİNÇLERİN ÇEKİRDEK EVRİM YASASININ İCAPLARIN UYGUN OLARAK TEMERKÜZ ETMESİ GEREKEN DÜNYAMIZ, YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İDRAK EDEREK HAREKET EDEN HER BİLİNCİ KAVUŞULMASI GEREKEN “KOZMİK ŞUUR BİLİNCİ”NE KAVUŞTURABİLECEK KOŞULLARLA DONATILMIŞTIR.

“KOZMİK DÜNYA TEKAMÜL PLANI” vasat ve vasatın altında bulunan varlıkları, ruhsal görgü ve tecrübenin sonunda kozmik kişiliklerine kavuşturabilen kozmik tekamül planıdır. Kozmik Dünya tekamül planına kendilerini bizzat dahil etmeyen varlıkların kozmik kişiliklerine kavuşma imkanı yoktur.

Çekirdek Mini Atomik Bütün Çekirdeği olan dünyamıza Çekirdek evrim programlarının uygulanabilmesi için asırlardır YÜCE BİLİNÇLER transfer edilmektedir. Bu Yüce Bilinçler, kozmik dünya tekamül planına dahil olmadıkları halde vasat ve vasatın altında bulunan varlıkları, ruhsal görgü ve tecrübenin sonunda kozmik kişiliklerine kavuşturabilmek için onların tekamül fraksiyonlarına alçalmışlardır.

BU YÜCE BİLİNÇLER, İLAHİ MİSYON’UN İCABATINA UYGUN OLARAK CEHİDLER VEREN YÜKSEK KOZMİK LİYAKAT SAHİBİ VARLIKLARDIR.

İlahi Misyon uğruna çekecekleri cehennem hayatları onlara vız gelir hatta bu onları çokta mutlu eder.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİNİN YÜCE BİLİNÇ TRANSFERASYONUNDA ÖĞRETİM, GÖZETİM, DENETİM FONKSİYONLARI GÖSTEREBİLECEK VASIFLARA SAHİP OLANLAR ÜZERİNDE DİREKT TASARRUF HAKKI BULUNMAKTADIR.

Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği, bu tasarrufları gösterirken kendi varlığına kilitli olan Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi de gösterdiği teknolojik fonksiyonlarla yüce bilinçlerin biyokompütürlerindeki aydınlanma kodlarını ceste ceste açar. Aydınlanma kodu açılan her yüce bilinç, Dünya’da bulunduğu koordinatta o koordinatta bulunan toplumsal realiteyi sanatsal – dinsel – bilimsel mahiyetlerde vurgulayabileceği fonksiyonlarla tamponize eder.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DEKİ ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU, AKAŞİK KAYITLARIN VE BU KAYITLARA UYGUN HÜKÜMLER İLE ENERJİNİN OLUŞTURULDUĞU VE BLOKE EDİLDİĞİ BİR OLUŞTUR. BU YILDIZ KUTBUNDA ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ İKAMET EDER.

ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE İNSANLIĞA LEVH-İ MAHFUZ OLARAK TANITILAN MUTLAK PLAN’A NEZARET EDER.

MUTLAK PLAN; AKAŞİK KAYITLARIN BULUNDUĞU BİLGİ VE ENERJİ MERKEZDİR.

ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ VE ENERJİ BLOKASYON MERKEZİ; İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN BLOKE EDİLDİĞİ CANLI BİR KRİSTAL OLUŞTUR. RA TİTREŞİM UZAY/ZAMAN BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE MÜCEHHEZ KILINMIŞ OLAN BU CEVHERİ KRİSTAL OLUŞU NEZARET ALTINDA BULUNDURAN ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA SÜRDÜRÜLEN DENEYİMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE ALAKALI TASARRUFLAR GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DE YER ALAN SAMANYOLU GALAKSİSİ (ÇEKİRDEK GALAKSİ) AKTİF BİLİNÇLERİN EVRİMSEL OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN TAMAMLANMASINDA KULLANILMAKTADIR.

Ana İlahi Laboratuar sistemdeki (ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN) tüm tasarruflara tabi tutulan bilinçlerin ilk etapta Çekirdek Evrim Programlarının icaplarına uygun olarak evrimleştirilmesi gerekmektedir. Çekirdek Evren’deki tüm galaksiler bu evrimleşme ihtiyacına dayalı olarak devrede tutulurlarken Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezi’nden kendilerine özel olan enerjiyi almaktadırlar.

Dünya’da Samanyolu Galaksisi olarak bilinen Çekirdek Galaksi’nin uzayında bulunan bilinçlerin aktifliğine uygun aktiflikte çekirdek evrim ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşamsal değerler mevcuttur.

Samanyolu Galaksisi uzayında seyreden porlardan yapılanan bu yaşamsal değerler, Samanyolu Galaksisi uzay olma frekans skalasına giren frekansta varlık göstermektedirler.

CENAP BAŞMAN