Ders 19: Şeytani Gruplar (Negatif Uzaylılar)

Ders 19: Şeytani Gruplar (Negatif Uzaylılar)

Çekirdek Galaksi dahilinde ve Şeytani Bilinç Boyut Kavramı içinde seyredebilen şeytani Birimler, dahil oldukları Şeytani Kategoriye uygun olarak fonksiyonlarını muayyen mahiyetlerde gösterebilmektedirler.
HERHANGİ BİR ŞEYTANİ MAHİYETTEKİ FONKSİYON, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA, MUTLAKA BU MAHİYETTEKİ FONKSİYONA LAYIK OLAN BİRİMLER ÜZERİNDE MÜESSİR OLABİLMEKTEDİR.

Orion, Pentarion, Zentarion, Amerion, Nakarion Grupları; kendi “GURUPLAŞIM FREKANSLARI”na uygun olan birimler üzerinde şeytani tasarruflarını yoğunlaştırabilmektedirler.

Birbirlerinden güç alarak her türlü şeytani deneyimleri devreye sokabilen bu şeytani gruplar; Çekirdek Galaksi dahilinde seyir yapabilen Şeytani Bilinç Boyut Kavramlarına sahiptirler.

ORİON GRUBU; Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ve kibirlik frekansına sahip olan birimleri, bu frekansın kendi guruplaşım frekansıyla uyum sağlamasından sonra Orion Kibirleştirici Güç Odakları’nın varlıklarıyla bu potansiyeli yükselterek kendi gurubuna kilitlemektedir. Ancak bu işlemden sonra bu birimler, Orion Gurubuyla akitli sayılmaktadırlar.

NAKARİON GRUBU; Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ve barbarlık frekansına sahip olan birimleri, bu frekansın kendi guruplaşım frekansıyla uyum sağlamasından sonra Nakarion Barbarlaştırıcı Güç Odakları’nın varlıklarıyla bu potansiyeli yükselterek kendi gurubuna muayyen bir kodla kilitlemektedir. Ancak, bu işlemden sonra bu birimler Nakarion Gurubuyla akitli sayılmaktadırlar.

PENTARİON GRUBU; Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ve büyü, nazar, fal, sihir ile ilgili frekanslara sahip olan birimleri, bu frekansların kendi guruplaşım frekansıyla uyum sağlamasından sonra Pentarion Büyücü, Nazar Edici, Falcı ve Sihirci Güç Odakları’nın varlıklarıyla bu potansiyeli yükselterek kendi gurubuna muayyen bir kodla kilitlemektedir. Ancak, bu işlemden sonra bu birimler Pentarion Gurubuyla akitli sayılmaktadırlar.

AMERİON GRUBU; Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ve seksüel sapkınlık frekansına sahip olan birimleri, bu frekansın kendi guruplaşım frekansıyla uyum sağlamasından sonra Amerion Seksüel Saptırıcı Güç Odakları’nın varlıklarıyla bu potansiyeli yükselterek kendi gurubuna muayyen bir kodla kilitlemektedir. Ancak, bu işlemden sonra bu birimler, Amerion Gurubuyla akitli sayılmaktadırlar.

ZENTARİON GRUBU; Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ve bunalım frekansına sahip olan birimleri, bu frekansın kendi guruplaşım frekansıyla uyum sağlamasından sonra Zentarion Bunalttırıcı Güç Odakları’nın varlıklarıyla bu potansiyeli yükselterek kendi gurubuna muayyen bir kodla kilitlemektedir. Ancak, bu işlemden sonra bu birimler, Zentarion Grubuyla akitli sayılmaktadırlar.

ÇEKİRDEK GALAKSİ’NİN OLUŞTURDUĞU BOYUTTA VARLIĞINI SÜRDÜREN BÜTÜNSEL ŞEYTANİ BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI DAHİLİNDE MUAYYEN MAHİYETLİ BİR ŞEYTANİ BİLİNÇ BOYUT KAVRAMINA SAHİP OLUP, BU MAHİYETE UYGUN HAREKET EDEN ŞEYTANİ BİRİMLER; ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE BULUNAN İNSANLARIN OLUŞTURDUKLARI “GRUPLAŞIM FREKANSLARI”NI ETKİLEYEREK BİRBİRLERİNDEN AYRILMALARINA SEBEP OLMAKTADIRLAR.

İnsani Birimlerin gruplar oluşturması, diğerkâmlık olgularının hep beraber yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu olgular, İnsani Bilinci Asli Orijinal Kaynağına kavuşturabilmektedir. Şeytani birimler, bunu bildikleri için insanları bu olgulardan uzaklaştırmaktadırlar.

Çekirdek Dünya üzerinde yüzyıllardır bu mahiyette faaliyetlerini sürdürmekte olan şeytani birimlerin musallat oldukları birimler, kendi guruplaşım frekans skalası dahilinde varlık gösteren bir frekansa eşdeğer olan bir frekansa sahip birimler olmaktadır. Bunun dışında hiçbir birime İlahi Yasalar gereği ilişemeyen şeytani birimler, bu yasalar doğrultusunda hareket eden Enerjetik Yaşam Ünitelerine ait İlahi Teknolojinin imkanlarıyla karantina altında tutulmaktadırlar.

Çekirdek Galaksi’nin oluşturduğu boyutta “ŞEYTANİ FETİH” amacıyla dolaşan Şeytani Uzay Gemileri, ancak bu amaca uygun olan birimleri fethedebilmektedirler.

Çekirdek Dünya zamanıyla 2000 yılının başlangıç gününden itibaren yoğunlaşacak olan bu fetihler, Şeytani Birimlerin Şeytani Güç Odakları olan Orion, Amerion, Nakarion, Zentarion ve Pentarion’un varlıklarına geçmesini sağlayacaktır.

Pentarion, Zentarion, Amerion, Nakarion, Orion gibi Şeytani Güç Odakları, Şeytani Oğullama Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde oğul verebilmektedirler.

Böyle olduğu gibi, yine aynı güç odakları Şeytani Akitleme Sisteminin icaplarına uygun olarak da Çekirdek Dünya üzerinden oğul alabilmektedirler.

ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDEN OĞUL ALMA DURUMUNA UYGUN TARZLARDA CEREYAN EDEN HADİSELER, ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞI TARAFINDAN “UZAYLILARIN ADAM KAÇIRMASI” OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

Çekirdek Dünya üzerinde sürdürülen “Şeytani Beraberlikler”; Şeytani akitli birim olma durumuna sebep olmaktadır. Ancak Şeytani akitli birim olma durumundan sonra Şeytani Uzay Gemileri, bu birimleri Şeytani Akitleme Sisteminin icaplarına uygun olarak oğul alabilmektedirler.

Şeytani Akitleme Sisteminin icaplarına uygun olarak tamamı tamamına ŞEYTANİ OĞUL oldukları tespit edilen şeytani birimlerin, kendi frekanslarına uygun olarak bağlanması, yakın plandan seyir yapabilen şeytani uzay gemileri ile sağlanmaktadır. Bu uzay gemileri bizzat bu icraat için donatılmıştır.

İnsanlığa bu mahiyetlerde ilk kez bu kadar açık bilgiler verilmektedir. Bu Bilgiler: “YÜCE BİLGELİK KAVRAM KOORDİNATLARINDA KİLİTLİ OLAN SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİFLİKTEKİ BİLGİ POTANSİYELİ”nden akışa geçirilerek tanzim edilmiştir.

BU BİLGİLER ÇEKİRDEK DÜNYA’NIN ŞU SIRALARDA İÇİNDE BULUNDUĞU ANA HASAT DÖNEMİNDE AŞİKÂRE ÇIKARILMASI GEREKLİ OLAN BİLGİLERDİR.

Bu bilgiler, Ana Hasat Döneminde Ana Hasatçı yükümlülüğe sahip olan Yüce Bilinçleri tedrise edip bilinç kodlarını açarak, kavramlarını yüceltmesi için verilmekte olan bilgilerdir.

Çekirdek Dünya üzerinde sürdürülmekte olan her mahiyetteki negatif deneyim, şeytana yapılmakta olan bir ibadetin göstergesi olmaktadır.

Şeytani Gruplar, bu ibadetleri yapan birimlerden neşredilen düşünce formlarına ihtiyaç göstermektedirler.

Çekirdek Galaksi’deki Güneş Sistemleri arası uzayda seyreden NEGATİF DÜŞÜNCE FORMLARI, Şeytani Grupların tagaddi buldukları oluşumlardır. Şeytani Grupların tagaddi buldukları düşünce formlarını ortaya çıkaran birimler, daima bu Şeytani Gruplar tarafından desteklenmektedirler.

CENAP BAŞMAN