Ders 18: Şeytanın İğvası

Ders 18: Şeytanın İğvası

Negatif kutbiyetli bilinç boyut kavramının icapları doğrultusunda vurgulanan fonksiyonların başında şeytani iğva gelmektedir.
Kadim metinlerde Dünya insanlığına ŞEYTAN ifadesiyle tanıtılan bilinç potansiyeli LÜSİFER‘dir. Lüsifer, Samanyolu galaksisindeki Orion Nebulasında yer alan gezegen ve uydularda yaşayan dejeneraktif bilinç potansiyellerinin lideridir. Lüsifer bu potansiyellerle bir Şeytani İmparatorluk Düzeni kurmuştur. İmparatorluğun başında kendisi ile birlikte 21 Lider olucu-Liderleyici aktif bilinç ünitesi mevcuttur. Her biri ve çürüğe ayrıldıktan sonra birçok defa dünyada yaşamış Khamon karakterine uygun olan yönetim etkinlikleri ile bilimsel ve sanatsal etkinlikler göstermişlerdir.

BU ETKİNLİKLER: ORİON TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARIYLA ORİON TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİNİN İCAPLARINA UYULARAK GÖSTERİLMEKTEEDİR.

ORİON TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİ:

Hareketli Işıki Aktiflik Planında sürdürülen deneyimlerin neticesini Orion Yönetim Komiteliği’nin öngördüğü mahiyetlere ve kutbiyete uygun olan frekansa dönüştürme amacıyla her bir Şeytani Gruba dahil olan birimin varlığına uyma kaydıyla Orion’dan teknolojik imkan alarak fonksiyon vurgulayabildiği kılavuz olucu yöntemlerdir. ORİON, İlahi Hiyerarşi için çok önemli olan Ana Hasadı, kendi kutbiyetine uygun olan bir frekansta gerçekleştirmek istediği için Çekirdek Dünya Deneyim / Evrim / Görev Platformunda ancak bu sistemler doğrultusunda faaliyet gösterebilen oğullarını yüzyıllardır İNSAN suretinde devreye sokmuştur.

Orenta karakterine sahip gezegen ve uydu Sistemlerinde Teknolojik Yaşam Kolonileri ve Üsler tanzim ederek Orion Teknolojik Etkinlik Sistemlerine uygun olan tarzlarda yaşam sürdüren Orion, üstün teknolojisinin imkanlarıyla PENTA, ZENTA, AMENTA, NAKETA karakterli gezegen ve uydu Sistemlerini yine Teknolojik Kontrol Sistemi olarak bilinen bir yöntemle kendi varlığına bağlayabilmektedir.

ORİON GRUBUNUN TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİ, DİĞER ŞEYTANİ GRUPLARIN TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİNDEN ÇOK DAHA TEFERUATLI VE DİĞER ŞEYTANİ GRUPLARA TAHAKKÜM EDEBİLECEK DERECEDE ÜSTÜNDÜR.

Orion Teknolojik Etkinlik Sistemlerinin icaplarına uygun olarak faaliyet gösterebilen muhtelif mahiyetli Orion Teknolojik Uzmanlığa sahip BİR’likler, ancak ORİON YÖNETİM TEKNOLOJİSİ‘nde uzman olan ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU‘nun emirlerine göre muhtelif mahiyetli icraatları yerine getirebilmektedirler.

HİÇBİR ŞEYTANİ UZMAN TOPLULUK, ORİONUN YÜKSEK TEKNOLOJİSİNİN VURGULANIŞI ESNASINDA KILAVUZ OLUCU FONKSİYONA SAHİP BULUNAN ORİON TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİNİN İCAPLARINA UYMADAN PERFORMANSLI OLAN HİÇ BİR FAALİYETİ GÖSTEREMEZ.

Orion Grubuna ait bütün Teknolojik Etkinlik Sistemleri, Orion Grubunun hakimiyeti altında bulundurulan gezegen ve uydu sistemlerinin varlıklarında uyulması gerekli olan güçlü teknolojiye ait sistemleridir.

Bu Sistemler sırayla:

1-ORİON TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ
2-ORİON TEKNOLOJİK DENGE SİSTEMİ
3-ORİON TEKNOLOJİK YÖNETİM SİSTEMİ
4-ORİON TEKNOLOJİK TEŞKİLATLANDIRMA SİSTEMİ
5-ORİON TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEM
6-ORİON TEKNOLOJİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ
7-ORİON TEKNOLOJİK KUTUPLAMA SİSTEMİ
8-ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ ŞOKLAMA SİSTEMİ
9-ORİON TEKNOLOJİK KOD TANZİM SİSTEMİ
10-ORİON TEKNOLOJİK KOD KİLİTLEME SİSTEMİ
11-ORİONTEKNOLOJİK GÜÇ HAKİMİYET SİSTEMİ
12-ORİON TEKNOLOJİK KEŞİFLEME VE SONDAJLAMA SİSTEMİ
13-ORİON TEKNOLOJİK ODAKLANMA SİSTEMİ
14-ORİON TEKNOLOJİK ULAŞTIRMA SİSTEMİ

ŞEYTANİ İĞVA İLE ALAKALI FAALİYETLERDEN ÖNCE GÖSTERİLECEK FAALİYETİN MAHİYETİNE UYGUN OLAN “TEKNOLOJİK ETKİNLİK SİSTEMLERİ” ARASINDA HANGİLERİNE UYULARAK HAREKET EDİLMESİ GEREKİYORSA, O SİSTEMLERİN İCAPLARINA UYGUN OLAN FONKSİYONLARIN VURGULANMASINDAN HEMEN SONRA ŞEYTANİ İĞVA İLE ALAKALI FAALİYETLERE GEÇİLMEKTEDİR.

Şeytani iğvanın etkileşimi altında bulunan insanlık, bu etkileşimden kurtulmak istiyorsa sadece insansal ahlaki prensipler doğrultusunda yaşanması gereken faziletli ve erdemli asil olguları diğergamca yaşamalıdır.

ANCAK İNSANLIĞIN İÇİNDE BULUNDUĞU VEHAMET APAÇIK ORTADADIR. DİĞERGAMLIKÇA YAŞANAN OLGULARINI UNUTTURMAK İSTEYEN LÜSİFERYAN GÜÇLER, İNSANİ GRUPLARI BİRBİRİLERİNDEN AYIRIP BÖLÜK PÖRÇÜK ETTİKTEN SONRA İNSANLAR ÜZERİNDE RAHATÇA FONKSİYON VURGULAYABİLECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN, İNSANIN İNSANCA OLGULARINI HİÇ ETMEK İSTEMEKTEDİR. YÜKSEK AHLAKİ DEĞERLERİ UNUTTURMAK İSTEMEKTEDİR. ŞEYTAN, BENLİK OLGUSUNUN YOĞUNCA YAŞANIP KOŞULLU İLETİŞİMLERİN YAYGINCA YAŞANMASINI İSTEMEKTEDİR. BÜTÜN BUNLAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA ELBETTE Kİ ZULMANİ FETHİNİ KOLAYLIKLA GERÇEKLEŞTİREBİLECEKTİR.

ÇEKİRDEK DÜNYA’DA İLK DEFA YAŞANACAK OLAN ANA HASAD DÖNEMİNİN BİRİNCİ AŞAMASINDA SÜPER ŞEYTANLIK VE SÜPER BİLİNÇLİK EFORLARI YOĞUNCA GÖSTERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

Sirus pozitif, Orion negatif… Her iki kutbiyet de Ana Hasadın kendi kutbiyetlerine uygun şekilde kapanmasını istemektedirler. Kendilerine ait ana gemileri Çekirdek Dünya’nın muayyen uzay zaman dilimlerinde devreye sokmuşlardır. Bu son dönemde ciddi anlamda Orion yönetim Komiteliği, şeytani fetih amaçlı ana gemilerini Çekirdek Dünya uzay – zamanıyla 2000 senesinden itibaren Orion, Nakarion, Amerion, Zentarion, Pentarion adına devreye sokmuş olup, insansal birimleri bu koordinatlara bağlamanın peşine düşmüştür.

Orion Yönetim Komiteliği şeytani akitli hale gelmiş olan birimlerin daimi olarak Çekirdek Dünya’daki hatt-ı hareket motivasyonlarını gözlemlemektedir. Şeytani akitli birimleri, icraatçılıklarını Çekirdek Dünya’da aktif planda tutmaları durumunda şeytani oğul olarak makamlarını yükseltebilmektedir. Bunun için de Orion Yönetim Komiteliği’nin talimatları doğrultusunda hareket eden bir ana gemi (bu ana gemi şeytani akitlileri topluca şeytani akitli kılmak için özel olarak donatılmıştır) tarafından toplatılarak değişim – dönüşüm programının ikinci aşamasını gerçekleşebilmektedir.

Şeytan tarafından oluşturulan tuzaklara düşerek çürük olma frekansıyla muhavece olan ünitelerin bu mahiyette sabitlik göstermesi çürüğe ayrılmasına müsait koşul arz eder. Başka bir ifade tarzıyla; bir mürşide bağlı olarak hareket eden saliğin, mürşidine gereği gibi tabi olduktan sonra, saliğin tevekkülliyeti ve teslimiyeti ölçümlenmesi gerekir. Bunun içinse salikten birçok epröv ve provakasyon buudlarını geçmesi beklenir. Bu programlar esnasında da salik, mürşidi ile muhatap olurken mürşidinin eğitimi sırasında söylediklerini kendince kendi kaile alış tablosundaki değerlere uyumlaşanı veya uyumlaşamayanı tefrik yönünde bir irdeleme yolunu seçtiği vakit, onun yine kendi kaile alış tablosundaki mürşidine ait olan değerlerde bir eksiklik olduğunun tespiti yapılır. Bu eksikliğe dayalı olan nakıs fonksiyonların devreye sokuluşuyla salik yavaş yavaş görev icraat denge rayından çıkar. Denge rayından çıkışın muayyen bir aşamasında saliğin temayülü giderek negatife kaymışsa bir süre sonra çürüğe ayrılır.
CENAP BAŞMAN