Ders 17: Şeytanın İnsan Faktöründeki Egosantrik İrade Boyutuna Müdahele Etme Pozisyonları

Ders 17: Şeytanın İnsan Faktöründeki Egosantrik İrade Boyutuna Müdahele Etme Pozisyonları

İnsan faktöründeki ego, tanrısal evlada ait Dünya deneyim süreçlerinde biriktirmiş olduğu karmik tortu ve çıkıntılara sahip, güdümleyici aktiflik planından devreye soktuğu dezfonksiyonla varlık gösterebilen olgular yumağıdır.
İnsan faktöründeki egonun sahip bulunduğu güdümleyici aktiflik planda iradi bazda etkileşim gösterebilen EGOSANTRİK İRADE BOYUTU, alfa titreşim aktivitesine sahiptir.

ALFA TİTREŞİM AKTİVİTESİ, SADECE İLLÜZYONLU DEĞİŞEBİLEN GERÇEKLİK PLANINDAN YAŞANABİLEN OLGULARIN YAŞANMASINI MÜMKÜN KILAR. ŞEYTAN DA İNSAN FAKTÖRÜNÜ ANCAK BU OLGULARI YAŞARKEN AZDIRIR VE AVLAR.

İnsan faktöründeki Öz İrade Boyutu ise beta ve omega titreşim aktivitesine sahiptir. Betası Tanrısal Evladi Bilinç bazında, omegası ise Tanrısal Bilinç bazında yaşanılması gereken değişmez – şaşmaz illüzyonsuz gerçeklik planındaki olguları yaşatır.

ŞEYTANİ AZDIRMA, DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA “ŞEYTANİ İĞVA” İFADESİYLE TANITILMIŞTIR.

Şeytani azdırma, İnsan faktörünün illüzyonlu değişebilen gerçeklik planından yaşadığı olgu mahiyetleri göz önünde bulundurularak ORİON YÖNETİMİ tarafından devrede tutulmaktadır.

ŞEYTAN, ŞEYTANİ AZDIRMAYI, İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNA MÜDAHELE ETME POZİSYONLARINI, KENDİ SONDAJLAYICI AKTİF SİSTEM DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİ “İNSANSAL AKTİVİTE PLANLARINA AİT TESPİTLERDEN” SONRA DEVREYE SOKABİLMEKTEDİR.

Şeytana bu hak doğduğunda şeytan, yine kendi empozisyon koparım gücü oluşturma ve denetleme teknolojisi etkinlik sistemi’nin icaplarına uygun olan fonksiyonları dolaylı veya dolaysız olarak devreye sokar. Şeytanın amacı; Sirus’a ait pozitif kutbiyetli bilinç boyut kavramının icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgulayarak başkalarına hizmet yasasının ön gördüğü prensipler doğrultusunda hareket eden görev / icraat ünitelerini “görev icraat / denge rayından çıkararak fethetmek ve sonra onlara negatif kutbiyetli bilinç boyut kavramının icaplarına uygun olan fonksiyonları kendine hizmet yasasının ön gördüğü prensipler doğrultusunda vurgulatmaktır.

İNSAN FAKTÖRÜ, KENDİ ÖZ DOĞASININ GEREĞİNE UYGUN OLAN YAŞAM KRİTERLERİNİ BENİMSETEN GENETİK KODLARLA DONATILMIŞ BİR BEYİNE SAHİPTİR. Bu kodları açması için kendi varlığına öz irade boyutundan hakimiyet yetisi verilmiştir. İsterse bu yetiyi kullanarak Öz doğasının gereğine uygun olan yaşam kriterlerini benimsetebilen genetik kodları açıp İNSANA YAKIŞIR AHLAKLA İNSANCA yaşayabilir. Böylesi örnek insan numuneleri Dünya tarihinde çok az görülmüştür. Neden? Zira insan faktöründeki güdümleyici aktiflik planına sahip olan ego an be an devrede tutulmakta ve insan faktöründeki akıl Öz irade boyutuna değil, daha çok egosantrik irade boyutunun hakimiyeti altına sokulmuştur ve sokulmaktadır.

İnsan faktöründe değişebilen illüzyonlu gerçeklik planından yaşanılabilen olumsuz olguların başında kibir gelmektedir. Kibir, ben bilirim, ben yaparım, ben üstünüm zihniyetinin hakim olmasına sebep olur. Böylesi insanlar egosantrik iradi bazda şeytanın kendi varlığına müdahale etmesine ve hatta işbirliği yapmasına açık olurlar.

ŞEYTANLA İŞBİRLİKÇİ FONKSİYON VURGULAMAYA BAŞLAYANLAR, KÖLELEŞTİRİCİ AKTİFLİK PLANINDAN HAREKET ETMEYE MÜSAİT KAVRAMI ŞEYTANIN DESTEĞİYLE ÇARÇABUK OLUŞTURURLAR. NE YAZIK Kİ, BU KAVRAMIN İCAPLARINA UYGUN OLARAK HAREKET ETMEYE AÇIK OLAN İNSAN FAKTÖRÜNÜ ŞEYTAN “EMPOZİSYON GÜCÜ” İLE DONATARAK ONUN ÜZERİNDEN KİTLELERİ KENDİ VARLIĞINA DOLAYLI OLARAK BAĞLAYABİLMEKTE VE ONLARI KÖLE OLARAK KULLANABİLMEKTEDİR.

CENAP BAŞMAN