Ders 15: Allah Sistemindeki Veçhelerden İnsana En Yakın Olan Resuliyet Veçhesidir

Ders 15: Allah Sistemindeki Veçhelerden İnsana En Yakın Olan Resuliyet Veçhesidir

RESUL: Allah Sistemine tabi tutulması gereken kul boyutunun boyutsal keyfiyetlerini tanzim etme selahiyetine sahip olan bilinç potansiyelidir. Sahip olduğu kavramın icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgularken davet makamının getirdiği yetki ve imkanlardan faydalanır. Tek bir resul vardır. O da Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğü’ne ait bir makrodur. Çekirdek Dünya insanlığı tarafından yanlışlıkla resul diye bilinen diğer potansiyeller, tek resulun kontrolizasyonu altında davet makamlığının muayyen mahiyet ve kıstaslarında kısmi ve geçici fonksiyon gösterebilmektedirler.
RESULİYET VEÇHESİ: Allah sisteminde 99 RA keyfiyetin rotasyonu altındaki tasarrufları davet makamlığının sonsuz-sınırsız mahiyet ve kıstaslarında cemal prensibini esas alarak bütünsel ve mutlak fonksiyon göstermeyle yetkili ve yükümlü olan veçhedir.

İnsan denilen kozmik varlığın algı, duygu, düşünce ve bedensel hobi ve zevk planlarını yumuşak geçiş fonksiyonlarıyla Resuliyet mahiyetli platformik enerji alanları içine alarak 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altındaki tasarruflara tabi kılan Resuliyet Veçhesi, KOZMO İNSAN MODELİ’NİN yapılanışının ilk aşamasını tamamlayarak bu varlığı Uluhiyet Veçhesinin tasarruf aşamasına getirir.

KOZMO İNSAN MODELİ OLMAYA NAMZET OLAN KOZMİK VARLIK İNSANIN BEYİN YAPISI İLK ETAPTA RESULİYET TASARRUF PLATFORMUNA TABİ OLABİLECEK DUYARLILIK VE TAHAMMÜLE SAHİPTİR.

Beyin yapısındaki Resuliyet kodları açılmadan Allah Sisteminde Uluhiyet tasarruf platformuna alınması imkansız olan kozmik varlık insan, Çekirdek evrendeki kısıtlı olguların yaşandığı boyut olan Çekirdek Galaktik Boyutun varlığı olma durumundan ancak Resuliyet kodlarının açılmasıyla kurtulabilmektedir. Bu kodların açılmasından sonra ikinci etaptaki duyarlılık ve tahammül planı kapsamında olan Uluhiyet kodlarının açılımını sağlayan etkinlikler Uluhiyet Veçhesinden devreye sokulmaktadır.

Resuliyet beyin kodlarının açılımı esnasında her kodun açılımına paralel olan Resuliyet bilinç kodları da açılmakta ve kozmik varlık olan insanın bilinç ve imkanlarıyla KOZMO İNSAN durumuna yükselmesi, 99 RA keyfiyetin öngördüğü sonsuz-sınırsız manalarca Resuliyet açısından sağlanarak mümkün olmaktadır.

Çekirdek Dünya deneyim – görev – evrim ortamında BEŞER sözcüğüyle bilinen Kozmik varlık insan, Kharyamantas Onya‘dan devreye sokulan Minadasser Krayoling tasarruflarıyla alakalı etkileşim program uygulamacılığını uygulayan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğince yakın plandan teknolojik tasarruf platformuna dahil edilmiş ve beyinsel yapısı üzerindeki genetik yapılaşımın karakteristik özellikleri bir defaya özel olmak kaydıyla evrimsel tortulaşım olarak bilinen madde galatından arındırılarak yüceltilmiştir. Atlantis’in dejenerasyonundan sonra tekrar deforme olan genleriyle altüst olan beyin yapısı, irşad odaklarının gösterdikleri eforlarla tekrar eski konumuna getirilebilmek istenmektedir. Bu irşat odakları, Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğü‘ne ait Uluhiyet ve Resuliyet Veçhelerinden ancak Beyinsel Öz Bütünselliği’nin Yüksek Müsaadeleriyle güç ve bilgi alabilmektedirler. Beyinsel Öz Bütünlüğü Çekirdek Dünya ortamında bedenlendikten sonra, kendi varlığına özel olan tasarrufları yakın plandan kendi varlığına biat eden yükümlü bilinçler üzerinde sürdürmektedir. Bu yükümlü bilinçlerin Resuliyet ve Uluhiyet kodlarının açılımları, çok özel olarak hızlı evrim programının icaplarına uygun olan tasarruflarla bizzat Beyinsel Öz Bütünlüğünce sağlanmaktadır.

CENAP BAŞMAN