Ders 13: İnsan Beyni Nörostatik Aktivite Planı

Ders 13: İnsan Beyni Nörostatik Aktivite Planı

İnsan beynini husule getiren lopların nörostatik aktivite planı, birbirleriyle statik ve halografik kombinasyon ilkelerine uygun tarzlarda kilitlenen nöronların işbirlikçi fonksiyonerliği ile varlıkta tutulmaktadır.
Bu işbirlikçi fonksiyonerliğin devrede tutulması sadece göründüğü gibi maddi bedende değil, madde ötesi bedende de olgulamaların yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Madde ötesi bedende bulunan şakralardaki bilinç genleri nörostatik aktivite planının statik ve halografik etkinliklerini kendi deneyim / evrim / görev programlarının icaplarına uygun olarak kullanabilmektedirler.
İnsan beynindeki her hücrenin varlığında bulunan genetik etkinlik, ister fiziki olsun ister metafiziki olsun, bilinç genleri tarafından Deneyimci Özler adına deneyim, evrim ve görev programlarının uygulamacılığını yerine getirmek için kullanılmaktadır.
HER HÜCRE BİYOLOJİK AKTİF BİR CANDIR.BU CANLARIN RUHSAL POTANSİYELLERİ İLE BİRLEŞMELERİ ONLARA TANRISAL AKTİFLİK KAZANDIRMAKTADIR. İNSANIN BEYİN LOPLARINI HUSULE GETİREN NÖRONLAR DA BİRER HÜCREDİR. BU HÜCRELERİN TANRISAL AKTİFLİK KAZANABİLMESİ İÇİN RUHSAL POTANSİYELLERİ İLE BİRLEŞMELERİ GEREKİR.
Sözü edilen bu birleşme iki aşamalı erginlik kazanma sisteminin icaplarına uygun olarak insan faktörünün, önce alfadan betaya sonra betadan omegaya geçişiyle gerçekleşebilmektedir.
NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANININ EMİR KOMUTA ZİNCİRİ OMURLARDAKİ HÜCRELERDEN MEYDANA GELEN HÜCRESEL KOMBİNASYON AĞIDIR.BU AĞA KİLİTLİ OLAN ORGANLARDAKİ HER HÜCRE İNSAN BEYNİNDEKİ NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANINDAN GELEN KOMUTLARI BU AĞIN GÖSTERDİĞİ İNTİKAL AKTİFLİĞİ SAYESİNDE ALAMAKTADIR.

İNSAN BEYNİNDEKİ HÜCRESEL KOMBİNASYON AKTİFLİĞİ ÖZDE TANRISAL AKTİFLİĞİN ELİNDE TUTULMAKTADIR.BU AKTİFLİĞİN KARAKTERİSTİK DÖNÜŞÜM AŞAMALARI TİTREŞİM BAZLARINDA ALFA-BETA-OMEGA OLARAK BİLİNMEKTEDİR.BEYİN HÜCRELERİNİN ÇEKİRDEKLERİNDEKİ GENLERİN FİZİKİ VE FİZİK ÖTESİ YAPISAL KARAKTERLERİNİN DÖNÜŞÜM AŞAMALARI DA BU SIRAYA UYGUNLUK GÖSTERİR.

İNSAN BEYNİNDEKİ HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDEKİ GENETİK BÜTÜNSELLİK, SADECE FİZİKİ DEĞİL FİZİK ÖTESİ YAPILAŞMA KRİTERLERİNE UYUMLU OLARAK CEVHERİN İNCE LATİF HALLERİYLE VÜCUDA GETİRİLEN YAPILARLA DOLUDUR.

İlahi Teknolojinin iç dizayn kurallarına göre yapılanan genler, insan beynindeki hücre çekirdeklerinde yapılan fiziki tetkikatla sadece fiziki taraflarıyla belirlenebilmekte fizik ötesi taraflarıyla belirlenememektedir.

İlahi Teknoloji imkanlarıyla hareket eden İlahi Hiyerarşik kuruluşların uzman üyeleri, Aktif Varoluştaki cevherin kaba kesif hallerinden hareketle maddi karakter ve hüviyete sahip olan yapılar husule getirirken, ince latif hallerinden de madde ötesi karakter ve hüviyet sahip olan yapıları husule getirebilmektedirler.

GENLERİN METAFİZİĞİ, İNSANI EVRENSEL BOYUTLARLA BÜTÜNLEŞTİREBİLEN NİTELİKLERE SAHİP OLUP ONU EVRENSEL BOYUTLAR ARASINDA HAREKET EDİCİ GÖKSEL BİR KİŞİLİĞE KAVUŞTURAN ENERJETİK YAPILAŞMA KRİTERLERİYLE DOLUDUR.BU KİŞİLİK, DÜNYADA DEVREYE SOKULAN İLAHİ TEDRİSATLARDA İNSAN-I KAMİL, EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ,HAVASİ KİŞİLİK İFADELERİYLE DE BİLDİRİLMİŞTİR.

Genlerin metafiziği ile alakalı bilgiler, içsel yoğunlaşma kriterleri yeterli bir yoğunluğa yükselen insanlar tarafından muhtelif mahiyetlerde yaşanmakta bunun neticesinde de insanın kendi Özüyle bütünleşmesine imkan tanımaktadır.

HER İNSAN, BEYNİNDEKİ GENLERİN METAFİZİK İMKANLARIYLA HUSULE GELEN MUAYYEN BİR İÇSEL YOĞUNLAŞMANIN AKABİNDEN KENDİ ÖZ’ÜYLE BÜTÜNLEŞEBİLECEK AKTİF VAROLUŞ NİTELİKLERİNE SAHİPTİR.

Bunu kolaylaştırmak ve insanın yanlış yönlere sapmasını önlemek amacıyla muhtelif Uzay/zaman dönemlerinde bir çok Göksel Vazifeli Yüce Bilinç kendisine Çekirdek Dünya Rabliğinden RABLİK UNVANI verilerek dünyaya doğrumıÜülanmıştır

 

CENAP BAŞMAN