Ders 12: Galaktik ve Genetik Uzay Zaman – Mekan – Form Konuşlanma Koordinatlarındaki Bilinç Konuşlanma Sırlarıyla Alakalı Kavramlar

Ders 12: Galaktik ve Genetik Uzay Zaman – Mekan – Form Konuşlanma Koordinatlarındaki Bilinç Konuşlanma Sırlarıyla Alakalı Kavramlar

EVRİMSEL BİLİNÇ, KENDİ CEVHERİNİ İŞLEYEREK EVRİM ORTAMINDA GİTTİKÇE EVRİMLEŞTİRİR.
EVRİMSEL BİLİNCİN ÇEKİRDEK DÜNYA EVRİM ORTAMINDA EVRİMLEŞTİRDİĞİ CEVHERİN EN GELİŞMİŞ HALİ MADDE GENLERİDİR.

MADDE GENLERİNİN EN BASİT ORGANİZMALARDA YER ALMASI EVRİMSEL İHTİYAÇLARDAN KAYNAKLANMAKTADIR. BU GENLERDEKİ UZAY DİLİMLERİNDE YER ALAN KAYITSAL YOĞUNLUK, İNSANİ ORGANİZMADAKİ BEYİNDE EVRİMSEL PLANA UYGUN OLAN BİR SEVİYEYE ULAŞIR.
MADDE GENLERİNDEKİ UZAY DİLİMLERİ, ZAMAN – MEKAN – FORM FAKTÖRÜ OLMA FREKANS VE SABİTESİNE SAHİPTİR.

Madde Kainatının Çekirdek Düzeni olan Çekirdek Dünya ortamında minerallerin bileşimi olan hücreler, insan beyninde yer alırlarken çekirdek yapılarındaki genlerin varlıklarına derç olmuş özel mahiyetli güç ve duyarlılıklara yerleşim yatağı olurlar.

Nöron adı verilen bu hücreler, çekirdeklerindeki genetik uzay / zaman / mekan / formların varlıklarındaki konuşlanma koordinatlarıyla Tanrısal Özlerce çok değerli olan Teknolojik koordinatlama sistemi ile alakalı özel stratejik konumları varlıkta tutarlar.

İnsan beynindeki genetik yapıdaki genetik uzay dilimlerinin muayyen titreşimli zaman, mekan ve formlara ait olan konuşlanma koordinatları ile galaktik uzaylardaki muayyen titreşimli zaman, mekan ve formlarla mahiyetlerine ait konuşlanma koordinatları arasında ortak özellikler mevcuttur.

GENETİK UZAY DİLİMLERİNDEKİ ZAMAN – MEKAN – FORMDA GALAKTİK UZAY DİLİMLERİNDEKİ GİBİ ZAMAN İÇİNDE ZAMAN, MEKAN İÇİNDE MEKAN, FORM İÇİNDE FORM PRENSİBİNE UYGUN OLAN İLAHİ TEKNOLOJİNİN İÇ DİZAYN KURALLARINA GÖRE DİZAYNE EDİLMİŞLERDİR.

İnsan formunu kullanma aşamasına gelen Evrimsel bilinçler, kullandıkları formların beyin loplarındaki genetik yapıyla ortak özelliğe sahip oldukları uzay dilimlerinin zaman, mekan, form konuşlanma koordinatlarında konuşlanarak, bu koordinatlara karşılık gelen galaktik uzayların zaman, mekan ve formlarındaki konuşlanma koordinatlarında da konuşlanabilmekte ve zamanlaşma – mekanlaşma – formlaşma imkanlarına dayalı olarak bu galaktik uzaylarda bilincen seyir yapabilmektedirler.

İnsan beyni; GALAKTİK İNSAN denilen Galaktik Aktivite Plan üyelerinin yeryüzünde kullandıkları birer formla deneyim / evrim / görev faaliyetlerini sürdürürlerken, özel kodlarının açılımını gerçekleştirerek Dünya’da bulunmalarına rağmen ÇEKİRDEK EVRENDEKİ GALAKTİK BOYUTLARA girmek için kullandıkları harika bir teknolojik aygıttır. Bu kodların açılımı, evrimsel bilinçlerin genetik uzay dilimlerinin zaman koordinatlarından bazılarının kod açılım olma frekansına uygun olanlarında konuşlanmalarını sağlamaktadır. Konuşlanma hangi zamanın koordinatlarında gerçekleştirilmişse o konuşlanma koordinatının enerjisini kullanabilen evrimsel bilinçler bu enerjinin kullanımıyla içindeki bulundukları ortamda o zamanla uyumlu olan manyetik alanların imkanlarından istifade edebilirler.

GENETİK UZAY DİLİMLERİNDEKİ ZAMAN FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİDİR.

EVRİMSEL BİLİNÇLERİN GENETİK UZAY/ZAMAN FAKTÖRÜYLE MUHAVECE OLMASIYLA BU UZAY/ZAMANIN KOORDİNATLARINDA KONUŞLANMA GERÇEKLEŞMEKTE, BUNUN AKABİNDEN ZAMANLAŞMA DENİLEN REAKSİYON HADİSESİ VUKU BULMAKTADIR. BU HADİSEYE PARALEL OLARAK, GENETİK UZAY/ZAMANA UYGUN OLAN GENETİK UZAY/MEKAN VE UZAY/FORM KOORDİNATLARINDA DA KONUŞLANMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE VE BU KONUŞLANMALARIN ARKASINDAN MEKANLAŞMA VE FORMLAŞMA HADİSELERİ VUKU BULMAKTADIR.

İnsan faktöründeki beyini kullanan evrimsel bilinçler, genetik uzay / zaman / mekan / form konuşlanma koordinatlarındaki konuşlanmalarının akabinden yaşanan zamanlaşma – mekanlaşma – formlaşma hadiselerini yaşayarak alfa titreşim aktivitesi ötesinde bulunan beta ve omega titreşim aktivitesine sahip boyutlarda yaşayabilmekte ve bu yaşam esnasında konuşlandıkları zamanın-mekanın ve formun konuşlanma koordinat enerjilerini kullanarak o boyutlarda çok özel olan tasarrufları gerçekleştirebilmektedirler.

İNSAN FAKTÖRÜ KENDİ BEYNİNİN BU İMKANLARINI KULLANMAYI BİLMEMEKTEDİR. ANCAK İLAHİ HİYERARŞİYE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İRŞAT ODAKLARI BEYİNSEL İDARE MEKANİZMASININ KONTROLİZASYONU ALTINDA EVRİMLEŞİRKEN EVRİMLEŞTİRME ARZUSUNU TAŞIYAN, İLAHİ HİYERARŞİYE SADIK BİLİNÇLERİ ÇEKİRDEK DÜNYA ORTAMINDA TANZİM ETTİKLERİ TEDRİSAT PLATFORMUNDA EĞİTEREK, KENDİ BEYİNLERİNİ NASIL KULLANACAKLARINI GÖSTEREBİLMEKTEDİRLER.

CENAP BAŞMAN